Ρυθμίσεις Fedora 12 μετά την εγκατάσταση

Οδηγοί - How to - Tutorials

Δημοσίευσηαπό diamond_gr » Παρ Νοέμ 27, 2009 1:16 am

Εικόνα

Η σελίδα αυτή είναι μια σελίδα για προσωπικές ρυθμίσεις για την έκδοση Fedora 12. Μπορεί να βρείτε μερικές απαντημένες απορίες σας. Προτού κάνετε κάτι που λέει εδώ, φροντίστε να έχετε πάρει αντίγραφα ασφαλείας από τα σημαντικά αρχεία σας.

Προτιμήστε να κατεβάσετε το DVD από torrent αρχείο γιατί περιέχει περισσότερα προγράμματα από το LiveCD.

Σε γενικές γραμμές μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στον οδηγό εγκατάστασης για Fedora 11. Το σημείο που διαφοροποιείται είναι στο σημείο των διαμερισμάτων. Στην έκδοση 11, έπρεπε να υπάρχει ένα διαμέρισμα /boot (περίπου 300ΜΒ) με σύστημα αρχείων ext3. Τώρα πλέον μπορεί να βρίσκεται στο διαμέρισμα /.

Ρύθμιση SUDO

Η Fedora όπως και οι λοιπές διανομές έχει έναν χρήστη root.
Μπείτε με τον προσωπικό σας λογαριασμό για καθημερινή χρήση του υπολογιστή και χρησιμοποιήστε τον root μόνο για να εγκαταστήσετε το σύστημά σας. Για να τρέξετε ως root χρησιμοποιήστε στο τερματικό τις εντολές su ή sudo. To sudo θέλει να το ρυθμίσετε. Σαν root τρέξτε:

Κώδικας: Επιλογή όλων
echo 'loginname ALL=(ALL) ALL' >> /etc/sudoers


Όπου βλέπετε 'loginname' είναι ο λογαριασμός χρήστη.
Χρησιμοποιήστε 'ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' εαν δεν θέλετε να σας ζητάει κωδικό.
Εαν σας ζητήσει κωδικό για την εντολή 'sudo' είναι ο κωδικός χρήστη, όχι ο root.

Παράδειγμα:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ su
Password:    <--- Γράψτε τον κωδικό

[root@greeklug diamond_gr]# echo 'diamond_gr ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' >> /etc/sudoers
[root@greeklug diamond_gr]# exit
exit


Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πως με την εντολή sudo τρέχετε εντολές root:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ du -sh /root
du: `/root': Permission denied  <--- Σφαλμα!!!

[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo du -sh /root
163M    /root                   <--- Δούλεψε!!!


===================================================================================================================================

Ρύθμιση YUM

Η διανομή Fedora χρησιμοποιεί το yum για εγκατάσταση και αναβάθμιση του λογισμικού. Όταν συνδεθείτε με το internet θα βρεί και αναβαθμίσει αυτόματα τις βιβλιοθήκες του.

Πηγές λογισμικού Fedora (Repositories)

Η Fedora τυπικά έχει 2 πηγές λογισμικού ενεργοποιημένες: fedora και αναβαθμίσεις (αναβαθμισμένα πακέτα, νεότερα από τις πηγές λογισμικού fedora).

Πρόσθετα YUM

Το yum έχει πολλά πρόσθετα. Μπορείτε να εγκαταστείσετε το fastestmirror το οποίο επιταχύνει την σύνδεση, ψάχνοντας να βρεί τις πιό γρήγορες πηγές. Για να το εγκαταστήσετε, δώστε σε τερματικό:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo yum install yum-plugin-fastestmirror


Γραφικό περιβάλλον για το yum

Αν δεν σας αρέσει να πληκτρολογείτε εντολές στο τερματικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γραφικό περιβάλλον του Fedora για το yum. Θα το βρείτε στο System -> Administration -> Add/Remove Software.

Για τον ίδιο σκοπό μπορείτε να εγκαταστήσετε το yumex.

Κώδικας: Επιλογή όλων
su -c 'yum install yumex'Ρυθμίζοντας το yum μέσω Proxy

Αν βρίσκεστε πίσω από κάποιο http proxy server και θέλετε το yum να συνδέεται στο διαδίκτυο μέσα από αυτόν:

Κώδικας: Επιλογή όλων
su -c 'gedit /etc/yum.conf'


Και προσθέστε αυτή τη γραμμή στις ρυθμίσεις του yum

Κώδικας: Επιλογή όλων
proxy=http://ip:port/


όπου ip, η IP του Proxy σας και όπου port, το port στο οποίο "ακούει" ο proxy. Μην ξεχάσετε το / μετά τον αριθμό του port. Αποθηκεύστε και βγείτε από το πρόγραμμα.
===================================================================================================================================

Εγκατάσταση driver για την Nvidia

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκευθείτε την σελίδα Εγκατάσταση οδηγού Fedora 12 Nvidia.

===================================================================================================================================

Εγκατάσταση προγραμμάτων αναπαραγωγής MP3

Κατά την εγκατάσταση Fedora δεν εγκαθίστανται κανένα πρόγραμμα για να αναπαράγει τα MP3. Για να γίνει αυτό, πρέπει να τα εγκαταστήσετε από τρίτες πηγές (όπως αναφέρθηκε παραπάνω από τις πηγές RPMFusion).

XMMS:

* Εγκατάσταση με το yum:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo yum install xmms xmms-mp3 xmms-faad2 xmms-pulse xmms-skins


Audacious:

* Εγκατάσταση με το yum:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo yum install audacious audacious-plugins-freeworld*


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει ένα '*' στο τέλος της εντολής.

Rhythmbox/Gstreamer:

* Το Rhythmbox και Gstreamer θα είναι εγκατεστημένα αφού εγκαταστήσετε το Gnome. Λείπουν όμως τα πρόσθετα για αναπαραγωγή των MP3.
* Εγκατάσταση με το yum:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo yum install rhythmbox gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-bad gstreamer-ffmpeg


Amarok:

* Είναι προτιμοτερο να έχετε εγκατεστημένο το KDE.
* Εγκατάσταση με το yum:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo yum install amarok xine-lib-extras-freeworld


===================================================================================================================================

Εγκατάσταση προγραμμάτων αναπαραγωγής βίντεο

Πηγές λογισμικού τρίτων

Για εφαρμογές που δεν υποστηρίζονται από την πολιτική της Fedora (όπως MP3, DVD, MPEG, drivers συσκευών κα), πρέπει να χρησιμοποιηθούν πηγές λογισμικού τρίτων. Οι προτινώμενες πηγές είναι οι RPMFusion.

Για να εγκαταστήσετε τις πηγές RPMFusion δώστε σε τερματικό:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo rpm -ivh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm

[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo rpm -ivh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm


Κατά την εγκατάσταση, τα προγράμματα αναπαραγωγής ήχου και εικόνας είναι περιορισμένα. Σχετικά με αναπαραγωγή MP3 μπορείτε να δείτε παραπάνω. Σχετικά με το βίντεο (DVD κα) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτες πηγές λογισμικού (RPMFusion). Σιγουρευτείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις πηγές λογισμικού RPMFusion πριν εκτελέσετε τα παρακάτω. Μερικές βιβλιοθήκες (πρόσθετα και codecs) είναι κοινά με προγράμματα αναπαραγωγής MP3.

Μερικά "διάσημα" προγράμματα είναι: MPlayer, Xine και VLC.

MPlayer - Ο MPlayer εγκαθίστανται από το τερματικό μαζί με το εργαλείο MEncoder (χρήσιμο στο να συμπιέζετε αρχεία ήχου/βίντεο).

* Εγκατάσταση με το yum:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo yum install mplayer mplayer-gui gecko-mediaplayer mencoder


* Το mencoder δεν είναι απαραίτητο αλλά δίνει πολλές λειτουργίες κωδικοποίησης.
* Το MPlayer θα δουλέψει αυτόματα με το PulseAudio.

Xine - Το Xine μοιάζει με το MPlayer αλλά υποστηρίζει πλήρως την αναπαραγωγή DVD.

* Εγκατάσταση με το yum:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo yum install xine xine-lib-extras xine-lib-extras-freeworld


* Αναπαραγωγή DVD: Δείτε παρακάτω σχετικά.

Binary Codecs - Το MPlayer έχει πακέτο από codecs που δεν είναι ανοιτκού κώδικα και έχει και κάποια Windows DLL's. Αυτά μοιράζονται με το Xine.

* Επισκευθείτε την: http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/
* Επιλέξτε το πακέτο (.tar.bz2) που ταιριάζει στην έκδοση/αρχιτεκτονική (32 ή 64 bit) Fedora. Γενικά οι χρήστες 32-bit θα χρησιμοποιήσουν το: all-20071007.tar.bz2.
* Εγκατάσταση των codecs (παράδειγμα 32-bit):

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo mkdir -p /usr/lib/codecs
      [diamond_gr@greeklug Download]$ sudo tar -jxvf all-20071007.tar.bz2 --strip-components 1 -C /usr/lib/codecs/


VLC

* Εγκατάσταση με το yum:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo yum install vlcDVD Playback - Για μη τεχνικούς λόγους, η βιβλιοθήκη libdvdcss υπάρχει στις πηγές λογισμικού Livna. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πηγές λογισμικού Livna ή να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε χειροκίνητα:

* Εγκατάσταση της πηγής λογισμικού Livna:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release.rpm
      [diamond_gr@greeklug ~]$ sudo rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna


* Εγκατάσταση με το yum με την πηγή Livna ενεργοποιημένη:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo yum install libdvdcss


===================================================================================================================================

Εγκατάσταση Trutype γραμματοσειρών Microsoft

H Fedora χρησιμοποιεί τα fonts Liberation και DejaVu τα οποία είναι εγκατεστημένα από προεπιλογή και δείχνουν αρκετά ομαλά και ωραία, συν το ότι είναι ανοιχτού κώδικα.

Αν επιμένετε να χρησιμοποιείτε Microsoft fonts μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το msttcorefonts rpm έτσι.

Κώδικας: Επιλογή όλων
wget http://www.my-guides.net/en/images/stories/fedora10/msttcore-fonts-2.0-2.noarch.rpm
su -c 'rpm -ivh msttcore-fonts-2.0-2.noarch.rpm'


Η διαδικασία σε περίπτωση που θέλετε να το φτιάξετε μόνοι σας είναι η εξής.

Κώδικας: Επιλογή όλων
su -c 'yum install rpmdevtools rpm-build cabextract ttmkfdir'
rpmdev-setuptree
cd ~/rpmbuild/SPECS/
wget http://www.my-guides.net/en/images/stories/fedora10/msttcore-fonts-2.0-2.spec
rpmbuild -bb msttcore-fonts-2.0-2.spec
cd ~/rpmbuild/RPMS/noarch/
su -c 'rpm -ivh msttcore-fonts-2.0-2.noarch.rpm'


Τώρα μπορείτε να αλλάξετε τα fonts από System -> Preferences Look and Feel -> Appearance -> Fonts

fonts.jpg
fonts.jpg (24.35 KiB) 3137 προβολές


===================================================================================================================================

Ρύθμιση Nautilus

Άνοιγμα κάθε φακέλου στο ίδιο παράθυρο
Πηγαίνετε στο System -> Preferences -> Personal -> File Management και στο Behavior tab επιλέξτε το Always open in browser windows option.

nautilus.jpg


Άνοιγμα τερματικού Εδώ

Είναι πολύ χρήσιμο να έχετε μια έντολη "άνοιγμα τερματικού εδώ" για να ανοίγετε έυκολα ένα φάκελο σε τερματικό ενώ περιηγείστε σε αυτόν με το Nautilus. Για να το κάνετε πληκτρολογήστε:

Κώδικας: Επιλογή όλων
su -c 'yum install nautilus-open-terminal'


Αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε, κάντε δεξί κλικ σε ένα παράθυρο Nautilus και θα δείτε την εντολή 'Open In Terminal'.

Ενεργοποίηση του Num Lock στην εκκίνηση του GNOME

Κώδικας: Επιλογή όλων
su -c 'yum install numlockx'
su -c 'cp /etc/gdm/Init/Default /etc/gdm/Init/Default_backup'
su -c 'gedit /etc/gdm/Init/Default'


Και προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές στο τέλος του αρχείου πριν το exit 0.

Κώδικας: Επιλογή όλων
if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
 /usr/bin/numlockx on
fi


Αποθήκευση και έξοδος. Τώρα αποσυνδεθείτε, επανασυνδεθείτε και ελέγξτε αν το λαμπάκι του num lock είναι αναμμένο.


===================================================================================================================================

Αποθετήριο Google

Αν και έχει μόνο το Picassa, για όσους το χρειάζονται αρκεί να πληκτρολογήσουν:

Κώδικας: Επιλογή όλων
su -
wget https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub
rpm --import linux_signing_key.pub rm linux_signing_key.pub


Κώδικας: Επιλογή όλων
gedit /etc/yum.repos.d/google.repo


Ανάλογα με την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή σας αντιγράψτε και επικολλήστε τις κατάλληλες γραμμές :

Κώδικας: Επιλογή όλων
[google]
name=Google - i386
baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/i386
enabled=1
gpgcheck=1


Κώδικας: Επιλογή όλων
[google64]
name=Google - x86_64
baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/x86_64
enabled=1
gpgcheck=1


===================================================================================================================================

Εγκατάσταση Adobe Flash Plugin

Το Adobe Flash plugin υπάρχει στην ιστοσελίδα της Adobe. Οι χρήστες όμως καλύτερα να χρησιμοποιήσουν την YUM πηγή λογισμικού της Adobe.

Εγκατάσταση σε Fedora 32-bit

Εγκαταστήστε την YUM πηγή λογισμικού Adobe:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux


Εγκαταστήστε το plugin:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo yum install flash-plugin


Εγκατάσταση σε Fedora 64-bit

Οι χρήστες της Fedora 64-bit έχουν 2 επιλογές, είτε να χρησιμοποιήσουν την 32-bit έκδοση (μέχρι η Adobe να κυκλοφορήσει επίσημα την 64-bit έκδοση του plugin), ή να εγκατασήσουν την 64-bit προέκδοση χειροκίνητα. (ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η 64-bit ΕΚΔΟΣΗ)

Χρησιμοποιώντας την 32-bit έκδοση

Πρώτα εγκαταστήστε την YUM πηγή λογισμικού της Adobe όπως περιγράφηκε παραπάνω. Μετά εγκαταστήστε το plugin:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo yum install nspluginwrapper.{i686,x86_64} alsa-plugins-pulseaudio.i686
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo yum install flash-plugin


Εγκατάσταση της 64-bit προέκδοσης alpha του Plugin

Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του plugin από την σελίδα Adobe Labs. Πρέπει να είναι της μορφής TAR.GZ.

Εγκαταστήστε το plugin στον κατάλογο των plugins του Mozilla. Για παράδειγμα:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo tar -zxvf libflashplayer-10.0.32.18.linux-x86_64.so.tar.gz -C /usr/lib64/mozilla/plugins


Επανεκκινήστε το Firefox

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Fedora Wiki.

===================================================================================================================================

Java Runtime Environment

Η βασική εγκατάσταση της Fedora θα εγκαταστήσει την OpenJDK (βασισμένη στην Sun Java). Μπορεί επίσης να εγκατασταθεί και με την χρήση YUM:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo yum install java-1.6.0-openjdk java-1.6.0-openjdk-plugin


Με την OpenJDK εγκατεστημένη, μια εφαρμογή Java και κάποιες μικροεφαρμογές του Internet δουλεύουν αυτόματα. Δυστηχώς μερικές εφαρμογές δεν τρέχουν αυτόματα και η OpenJDK μπορεί να έχει κάποιους περιορισμούς. Οι περισσότεροι χρήστες βρίσκουν την OpenJDK μια χαρά για καθημερινή χρήση.

Χρησιμοποιώντας την Sun Java

Εαν θέλετε την Sun Java ή αν η OpenJDK δεν σας δουλεύει καλά, μπορείτε να εγκαταστήσετε την Sun Java.

Κατεβάστε το πακέτο της Java από την σελίδα:
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp. Πάντα να κατεβάζετε την τελευταία έκδοση.

Επιλέξτε: Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 17 (η JDK είναι για τους προγραμματιστές)

Στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε "Linux" για 32-bit και "Linux x64" για 64-bit (ανάλογα τί αρχιτεκτονική χρησιμοποιείτε).

Για γλώσσα, επιλέξτε "Multi-language". Αποδεχτείτε την άδεια χρήσης και πατήστε "Continue".

Στην επόμενη σελίδα επιλέξτε την αρχιτεκτονική του RPM:

Κώδικας: Επιλογή όλων
jre-6u17-linux-i586-rpm.bin     (32-bit)
ή
jre-6u17-linux-x64-rpm.bin      (64-bit)


Για εγκατάσταση:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo sh jre-6u17-linux-i586-rpm.bin
ή
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo sh jre-6u17-linux-x64-rpm.bin


Χρειάζετε να πατήσετε το "κενό" για να φτάσει στο τέλος και μετά πατήστε "yes". Πρέπει να δείτε το RPM να εγκαθίστανται. Εαν δεν εγκαθίστανται, χειροκίνητα μπορείτε να το εγκαταστήσετε μέσω της sudo rpm -ivh.

Όταν τρέχετε μια java εφαρμογή, το λειτουργικό θα την τρέχει με την OpenJDK. Για να χρησιμοποιήσετε την Sun Java πρέπει να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές εντολές.

Για να παραμετροποιήσετε την Java runtime, κάντε τα παρακάτω (αφορά χρήστες 32-bit και 64-bit):

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo /usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/default/bin/java 20000


Εγκατάσταση plugin Mozilla/Firefox.

Για 32-bit:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo /usr/sbin/alternatives --install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so \
libjavaplugin.so /usr/java/default/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so 20000


Για 64-bit:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo /usr/sbin/alternatives --install /usr/lib64/mozilla/plugins/libjavaplugin.so \
libjavaplugin.so.x86_64 /usr/java/default/lib/amd64/libnpjp2.so 20000


Πρέπει να επανεκκινήσετε τον Firefox για να εφαρμοστεί το plugin.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εαν επιθυμείτε να γυρίσετε σε OpenJDK μπορείτε να τρέξετε μια προς μια τις εντολές και να αλλάζετε μεταξύ OpenJDK και Sun Java:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo /usr/sbin/alternatives --config java

[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo /usr/sbin/alternatives --config libjavaplugin.so
(ή για 64-bit)
[diamond_gr@greeklug ~]$ sudo /usr/sbin/alternatives --config libjavaplugin.so.x86_64


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: Εαν επιθυμείτε αναβάθμιση του πακέτου JRE, απλά κατεβάστε το νέο πακέτο RPM και εγκαταστήστε το όπως περιγράφηκε παραπάνω. ΔΕΝ χρειάζετε να ξανατρέξετε τις εναλλακτικές εντολές αφού οι ρυθμίσεις μένουν ανέπαφες.

===================================================================================================================================

Install Adobe Acrobat

Για να διαβάζετε τα PDF αρχεία, η Fedora προτείνει το evince ή το okular. Το παρακάτω είναι για χρήστες που προτιμούν το Adobe Acrobat Reader:

Με το yum:

Εγκαταστήστε την YUM πηγή λογισμικού της Adobe και εγκαταστήστε το μέσω του yum:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux


Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ sudo yum install AdobeReader_enu


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω χρησιμοποιεί την Αγγλική έκδοση: enu. Για να δείτε τις υποστηριζόμενες γλώσσες, δώστε την παρακάτω εντολή:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ yum list AdobeReader\*


Για χειροκίνητη εγκατάσταση (χωρίς το yum):

Κατεβάστε το πρόγραμμα από την σελίδα: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html

Επιλέξτε:
Λειτουργικό σύστημα: Linux - x86 (.rpm)
Επιλέξτε την γλώσσα σας.

Η τωρινή έκδοση είναι η 9.2 και το μέγεθος εξαρτάται από την γλώσσα που το κατεβάζετε.

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug Download]$ su -c 'rpm -ivh AdbeRdr9.2-1_i486linux_enu.rpm'


===================================================================================================================================

Ο παραπάνω οδηγός είναι εμπνευσμένος-μεταφρασμένος από την σελίδα http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-f12.html
Μια ακόμα πηγή που μπορείτε να επισκευφθείτε είναι my-guides.net
RpmFusion configuration
Τελευταία επεξεργασία από diamond_gr και Τετ Φεβ 24, 2010 12:52 pm, έχει επεξεργασθεί 2 φορά/ες συνολικά
Γνώσεις ⇛ Linux: Την παλεύω ┃ Κτηνιατρικές: Δεν την παλεύω ┃ Αγγλικά: Σκράπας
Προσωπικό blog
Petcouple ζευγάρωσε το ζωάκι σου
Ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ένα τόνο θεωρίας
Άβαταρ μέλους
diamond_gr
Απλός Συντονιστής
Απλός Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 818
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 28, 2009 11:50 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό diamond_gr » Τρί Δεκ 29, 2009 11:18 pm

Επισκεφτθείτε την σελίδα Skype's site κλίκ στη Fedora package. Επιλέξτε να το "ανοίξετε" με τον 'Package Installer (εξ ορισμού) και έγινε.

Εναλλακτικά μπορείτε να εγκαταστήσετε το αποθετήριο Skype. Ανοίξτε ένα τερματικό και πληκτρολογήστε:

Κώδικας: Επιλογή όλων
su -c 'gedit /etc/yum.repos.d/skype.repo'


Σ' αυτό το αρχείο αντιγράψτε τις παρακάτω γραμμές:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[skype]
name=Skype Repository
baseurl=http://download.skype.com/linux/repos/fedora/updates/i586/
enabled=1
gpgkey=http://www.skype.com/products/skype/linux/rpm-public-key.asc
gpgcheck=0


Τώρα εύκολα μπορείτε να εγκαταστήσετε/ενημερώσετε το skype, πληκτρολογώντας:

Κώδικας: Επιλογή όλων
su -c 'yum install skype'
su -c 'yum update skype'
Γνώσεις ⇛ Linux: Την παλεύω ┃ Κτηνιατρικές: Δεν την παλεύω ┃ Αγγλικά: Σκράπας
Προσωπικό blog
Petcouple ζευγάρωσε το ζωάκι σου
Ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ένα τόνο θεωρίας
Άβαταρ μέλους
diamond_gr
Απλός Συντονιστής
Απλός Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 818
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 28, 2009 11:50 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό diamond_gr » Τρί Δεκ 29, 2009 11:25 pm

Το KDE4 είναι άλλο ένα Desktop Environment βασισμένο στο plasma.
Αν δεν εγκαταστήσατε το KDE κατά την διάρκεια εγκατάστασης της Fedora, μπορείτε να το εγκαταστήσετε εύκολα μέσω yum:

Κώδικας: Επιλογή όλων
su -c 'yum groupinstall 'KDE (K Desktop Environment)''


Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, αποσυνδεθείτε (log out), κάνετε κλικ πάνω στο όνομα χρήστη σας (username) και απο τον session manager στο κάτω μέρος, διαλέξτε KDE. Εισάγετε το password και συνδεθείτε (Log In).

==============================================================================================================================

KDE style σε εφαρμογές gtk

Μερικές εφαρμογές gtk, δεν φαίνονται ωραία στο KDE. Για να αναγκάσετε αυτές τις εφαρμογές να χρησιμοποιούν το qt style, εγκαταστήστε το qtk-qt-engine.

Κώδικας: Επιλογή όλων
su -c 'yum install gtk-qt-engine'


Log out και μετά πάλι log in και πηγαίνετε στο System Settings -> Appearance -> GTK Styles and Fonts και επιλέξτε χρήση KDE style in GTK Applications.

Σημαίες χωρών στο KDE

Αν έχετε ένα πολυγλωσσικό σύστημα και θέλετε η σημαία της χώρας σας να εμφανίζεται στο tray όταν αλλάζετε απο την μιά γλώσσα στην αλλη "κατεβάστε" το kblflags απο το www.kde-look.org και αντιγράψτε την σημαία που θέλετε όπως φαίνεται παρακάτω (εδώ έχω εγκαταστήσει την Ελληνική σημαία και την σημαία των Η.Π.Α).

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ tar -xzf kbflags-1.0.tar.gz
$ sudo cp kbflags-1.0/21x14/gr.jpg /usr/share/locale/l10n/gr/flag.jpg
$ sudo cp kbflags-1.0/21x14/us.jpg /usr/share/locale/l10n/us/flag.jpg


Log out και μετά πάλι log in και θα δείτε την σημαία στο tray. Φυσικά πρέπει πρέπει να έχετε ενεργοποιημένο απο το System Settings -> Regional & Language -> Keyboard Layout -> Show country flag
Γνώσεις ⇛ Linux: Την παλεύω ┃ Κτηνιατρικές: Δεν την παλεύω ┃ Αγγλικά: Σκράπας
Προσωπικό blog
Petcouple ζευγάρωσε το ζωάκι σου
Ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ένα τόνο θεωρίας
Άβαταρ μέλους
diamond_gr
Απλός Συντονιστής
Απλός Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 818
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 28, 2009 11:50 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό linuxman » Τετ Δεκ 30, 2009 2:34 am

diamond_gr έγραψε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
echo 'loginname ALL=(ALL) ALL' >> /etc/sudoers


Όπου βλέπετε 'loginname' είναι ο λογαριασμός χρήστη.
Χρησιμοποιήστε 'ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' εαν δεν θέλετε να σας ζητάει κωδικό.
Εαν σας ζητήσει κωδικό για την εντολή 'sudo' είναι ο κωδικός χρήστη, όχι ο root.

Παράδειγμα:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[diamond_gr@greeklug ~]$ su
Password:    <--- Γράψτε τον κωδικό

[root@greeklug diamond_gr]# echo 'diamond_gr ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' >> /etc/sudoers
[root@greeklug diamond_gr]# exit
exitΓια να μην ζητά κωδικό του χρήστη είναι αρκετά ασφαλές , και όταν λέμε 'loginname' είναι για όλους τους χρήστες η μόνο για τον πρώτο χρήστη ?
Οδηγίες προς Νεοεισερχόμενους
LinuxMint 17 qiana 3.13.0-24-generic 64bit (el_GR.UTF-8, X-Cinnamon cinnamon)
Intel Core i3-2310M CPU @ 2.10GHz ‖ RAM 3866 MiB ‖ Dell Inc. 0D7C51 - Dell Inc. Dell System Vostro 3750
Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics [8086:0116]
wlan0: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] [8086:008a]
Άβαταρ μέλους
linuxman
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 912
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 28, 2009 2:39 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό diamond_gr » Τετ Δεκ 30, 2009 10:34 am

linuxman έγραψε:Για να μην ζητά κωδικό του χρήστη είναι αρκετά ασφαλές , και όταν λέμε 'loginname' είναι για όλους τους χρήστες η μόνο για τον πρώτο χρήστη ?


Είναι γι'αυτόν που θα δηλωθεί. Π.χ. diamond_gr
Γνώσεις ⇛ Linux: Την παλεύω ┃ Κτηνιατρικές: Δεν την παλεύω ┃ Αγγλικά: Σκράπας
Προσωπικό blog
Petcouple ζευγάρωσε το ζωάκι σου
Ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ένα τόνο θεωρίας
Άβαταρ μέλους
diamond_gr
Απλός Συντονιστής
Απλός Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 818
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 28, 2009 11:50 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό gekaklam » Κυρ Ιαν 03, 2010 9:25 pm

Πάρα πολύ ωραίος οδηγός, κρίμα που τον ανακάλυψα αφού τελείωσα με την εγκατάσταση και έφαγα τα μούτρα μου μια φορά... :(
Μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος θα ήταν να χρησιμοποιήσει κάποιος το easylife:

http://easylifeproject.org

το οποίο πραγματικά μου έκανε την ζωή εύκολη στην δεύτερη προσπάθεια εγκατάστασης της fedora 12 :D
H πρώτη είχε πάει πολύ καλά με οδηγούς παρόμοιους με αυτόν μέχρι που πήγα να βάλω τους drivers για την κάρτα γραφικών. :roll:

Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του προγράμματος το easylife κάνει τα εξής:

* Δίνει το δικαίωμα στον χρήστη να εκτελεί την εντολή "sudo".
* Configures RPMFusion repository for extra and non-free software;
* Εγκαθιστά Flash Player plugin;
* Εγκαθιστά πολλών ειδών multimedia Codecs (h264,divx,xvid,mp3 etc);
* Εγκαθιστά πρόσθετες γραμματοσειρές.
* Εγκαθιστά drivers για τις καρτες της nvidia.
* Εγκαθιστά το Skype.
* Εγκαθιστά Sun Java και το Sun Java Plugin για το Firefox.
* και πολλά άλλα...

Εγώ που το δοκίμασα έκανε αρκετά καλή δουλειά και πολύ γρήγορα. 10 λεπτά αφού είχε τελειώσει η εγκατάσταση είχα μέσα στον υπολογιστή τα πάντα.
Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο┃ Προγραμματισμός: Ναι ┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό σε Η/Υ ϰ μοντέλο: Fedora 12, 64bit
Προδιαγραφές ⇛ Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo E6600 στα 2.4GHz │ Ram: 2Gb │ NVIDIA GeForce 8800 GTS με 640Μb│ Κάρτα Ασύρματη: Όχι │ Κάρτα Bluetooth: Όχι │ Κάρτα Ήχου: Sound Blaster X-Fi XtremeGamer │ TFT 19" (wide) στα 1440x960
Άβαταρ μέλους
gekaklam
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 14
Εγγραφή: Σάβ Δεκ 19, 2009 12:22 am
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό linuxman » Δευτ Ιαν 04, 2010 12:09 am

Με αυτά που γράφετε μου ανάβετε την όρεξη να την δοκιμάσω :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Άλλα μάλλον θα το κάνω κάποια άλλη στιγμή αργότερα η σε άλλο Η/Υ όχι στο δικό μου εδώ θα έχει Ubuntu πάντα :mrgreen:
Οδηγίες προς Νεοεισερχόμενους
LinuxMint 17 qiana 3.13.0-24-generic 64bit (el_GR.UTF-8, X-Cinnamon cinnamon)
Intel Core i3-2310M CPU @ 2.10GHz ‖ RAM 3866 MiB ‖ Dell Inc. 0D7C51 - Dell Inc. Dell System Vostro 3750
Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics [8086:0116]
wlan0: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] [8086:008a]
Άβαταρ μέλους
linuxman
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 912
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 28, 2009 2:39 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό diamond_gr » Σάβ Ιαν 30, 2010 10:39 pm

Σε τερματικό δώστε

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo gedit /etc/yum.repos.d/chromium.repo


Σ' αυτό το αρχείο αντιγράψτε τις παρακάτω γραμμές:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[chromium]
name=Chromium Test Packages
baseurl=http://spot.fedorapeople.org/chromium/F$releasever/
enabled=1
gpgcheck=0


Και τελικά στο τερματικό δίνετε:

Κώδικας: Επιλογή όλων
yum install chromium
Γνώσεις ⇛ Linux: Την παλεύω ┃ Κτηνιατρικές: Δεν την παλεύω ┃ Αγγλικά: Σκράπας
Προσωπικό blog
Petcouple ζευγάρωσε το ζωάκι σου
Ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ένα τόνο θεωρίας
Άβαταρ μέλους
diamond_gr
Απλός Συντονιστής
Απλός Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 818
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 28, 2009 11:50 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό diamond_gr » Σάβ Φεβ 06, 2010 9:02 pm

GNOME

Πρέπει να επέμβουμε στο αρχείο custom.conf.
Σε τερματικό δώστε:

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo gedit /etc/gdm/custom.conf


Στο τέλος προσθέστε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
[daemon]
TimedLoginEnable=true
TimedLogin=diamond_gr
TimedLoginDelay=1


Αντί για diamond_gr βάλτε το δικό σας username.

KDE

Στο KDE είναι πιο εύκολο να ορίσετε ποιός χρήστης επιθυμείτε να μπαίνει αυτόματα.

1. Ανοίξτε το system settings
2. Στη συνέχεια πάτε στην καρτέλα advanced
3. Επιλέξτε το Login Manager από το σύστημά σας
4. Πάντε στην καρτέλα Convenience και επιλέξτε τον χρήστη
Τελευταία επεξεργασία από diamond_gr και Κυρ Φεβ 21, 2010 12:59 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Γνώσεις ⇛ Linux: Την παλεύω ┃ Κτηνιατρικές: Δεν την παλεύω ┃ Αγγλικά: Σκράπας
Προσωπικό blog
Petcouple ζευγάρωσε το ζωάκι σου
Ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ένα τόνο θεωρίας
Άβαταρ μέλους
diamond_gr
Απλός Συντονιστής
Απλός Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 818
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 28, 2009 11:50 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό linuxman » Σάβ Φεβ 06, 2010 11:44 pm

Thumbup Thumbup Thumbup μπράβο , άψογος !!!
Οδηγίες προς Νεοεισερχόμενους
LinuxMint 17 qiana 3.13.0-24-generic 64bit (el_GR.UTF-8, X-Cinnamon cinnamon)
Intel Core i3-2310M CPU @ 2.10GHz ‖ RAM 3866 MiB ‖ Dell Inc. 0D7C51 - Dell Inc. Dell System Vostro 3750
Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics [8086:0116]
wlan0: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] [8086:008a]
Άβαταρ μέλους
linuxman
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 912
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 28, 2009 2:39 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό diamond_gr » Κυρ Φεβ 21, 2010 2:12 pm

Μετά την εγκατάσταση πρέπει να προσθέσετε το ελληνικό πληκτρολόγιο.

1. Μετακινηθείτε στο Σύστημα>Προτιμήσεις>Πληκτρολόγιο
2. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, επιλέξτε διατάξεις.
3. Πατήστε προσθήκη και βρείτε το ελληνικό πληκτρολόγιο.
4. Αφού προσθέσει το πληκτρολόγιο, πατήστε στο Επιλογές διάταξης.
5. Τα σημεία που πρέπει να αλλάξετε είναι:

- Adding EuroSign to certain keys (Επιλέξτε το Ε)
- Keys to change layout (επιλέξτε το Alt+Shift)
- Key to choose 3rd level (επιλέξτε το Left Win)
- Use keyboard LED to show alternative layout (επιλέξτε το Scroll Lock)

Με αυτά δώσαμε την εντολή να αλλάζουμε γλώσσα με τα πλήκτρα Alt+Shift, να δείχνει το πληκτρολόγιο ότι έχουμε ελληνικά όταν ανάβει το λαμπάκι Scroll Lock και τέλος να προσθέτουμε το σηματάκι του Ευρώ με το Left Win+Ε.
Βέβαια εδώ διαλέγετε τους τα πλήκτρα που θέλετε εσείς. Αυτά είναι τα πλήκτρα που βολεύουν εμένα.

Από default η αλλαγή γλώσσας είναι πατώντας τα 2 Shift.
Γνώσεις ⇛ Linux: Την παλεύω ┃ Κτηνιατρικές: Δεν την παλεύω ┃ Αγγλικά: Σκράπας
Προσωπικό blog
Petcouple ζευγάρωσε το ζωάκι σου
Ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ένα τόνο θεωρίας
Άβαταρ μέλους
diamond_gr
Απλός Συντονιστής
Απλός Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 818
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 28, 2009 11:50 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό diamond_gr » Κυρ Φεβ 28, 2010 11:21 pm

Σε παλιότερες εκδόσεις πατώντας δεξί πλήκτρο επάνω στις εφαρμογές, μπορούσες να επεξεργαστείς το μενού των προγραμμάτων.
Στην έκδοση 12 όμως πρέπει να το κάνεις χειροκίνητα:

Κώδικας: Επιλογή όλων
su
yum install alacarte
Γνώσεις ⇛ Linux: Την παλεύω ┃ Κτηνιατρικές: Δεν την παλεύω ┃ Αγγλικά: Σκράπας
Προσωπικό blog
Petcouple ζευγάρωσε το ζωάκι σου
Ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ένα τόνο θεωρίας
Άβαταρ μέλους
diamond_gr
Απλός Συντονιστής
Απλός Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 818
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 28, 2009 11:50 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό warlordfff » Δευτ Μαρ 01, 2010 1:02 am

diamond_gr έγραψε:Σε παλιότερες εκδόσεις πατώντας δεξί πλήκτρο επάνω στις εφαρμογές, μπορούσες να επεξεργαστείς το μενού των προγραμμάτων.
Στην έκδοση 12 όμως πρέπει να το κάνεις χειροκίνητα:

Κώδικας: Επιλογή όλων
su
yum install alacarte


Συγνωμη γιατι δεν καταλαβα,αν δωσεις αυτη την εντολη σου κατεβαζεις την εφαρμογη για να επεξεργαστεις το μενουμε δεξι κλικ;
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ

Εικόνα
Άβαταρ μέλους
warlordfff
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 135
Εγγραφή: Κυρ Ιαν 31, 2010 7:55 pm

Δημοσίευσηαπό diamond_gr » Δευτ Μαρ 01, 2010 1:17 am

warlordfff έγραψε:
diamond_gr έγραψε:Σε παλιότερες εκδόσεις πατώντας δεξί πλήκτρο επάνω στις εφαρμογές, μπορούσες να επεξεργαστείς το μενού των προγραμμάτων.
Στην έκδοση 12 όμως πρέπει να το κάνεις χειροκίνητα:

Κώδικας: Επιλογή όλων
su
yum install alacarte


Συγνωμη γιατι δεν καταλαβα,αν δωσεις αυτη την εντολη σου κατεβαζεις την εφαρμογη για να επεξεργαστεις το μενου με δεξι κλικ;


Ακριβώς. Στο μενού Εφαρμογές μπορείς να προσθέσεις δικό σου εκκινητή. Εγώ έπρεπε να το κάνω για την προσθήκη του λεξικό Jalingo.
Γνώσεις ⇛ Linux: Την παλεύω ┃ Κτηνιατρικές: Δεν την παλεύω ┃ Αγγλικά: Σκράπας
Προσωπικό blog
Petcouple ζευγάρωσε το ζωάκι σου
Ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ένα τόνο θεωρίας
Άβαταρ μέλους
diamond_gr
Απλός Συντονιστής
Απλός Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 818
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 28, 2009 11:50 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό jemadux » Σάβ Μαρ 06, 2010 4:26 pm

αμα εχεις μια ati καρτα γραφικων κανεις αυτο με δικαιωματα rοοτ
Κώδικας: Επιλογή όλων
[root@fedora ~]# yum install mesa-dri-drivers-experimental

ή αμα εχεις sudo
Κώδικας: Επιλογή όλων
[user@fedora ~]$ sudo  yum install mesa-dri-drivers-experimental
Γνώσεις → Linux: Μέτριος ┃ Προγραμματισμός: Αρχάριος ┃ Αγγλικά: Μέτριος
[img]http://scriptick.name/wp-content/uploads/2011/02/9.png[/img]
Άβαταρ μέλους
jemadux
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 69
Εγγραφή: Κυρ Ιαν 31, 2010 5:43 pm

Επόμενο

Επιστροφή στο Οδηγοί ΧρήσηςΜέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron