Περι Οικονομίας - Κρίσης

Για να γνωριστούμε..., να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε

Δημοσίευσηαπό bibakos » Πέμ Ιουν 24, 2010 10:58 am

Ξεκίνησαν οι πρώτες απολύσεις στο Δημόσιο

Οι πρώτες απολύσεις στο Δημόσιο, όπως όλα δείχνουν, αποτελούν γεγονός. Ήταν από καιρό γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο οριστικό κλείσιμο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, είτε με καταργήσεις, είτε μέσω συγχωνεύσεων, και για το σκοπό αυτό είχε δώσει μάλιστα στη δημοσιότητα, στα τέλη Απριλίου, μία λίστα με τις προτεραιότητές της.

Η αρχή έγινε με την κυβέρνηση να βάζει «λουκέτο» στην ΑΓΡΟΓΗ (Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης). Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να καταγγελθούν οι συμβάσεις 269 εργαζομένων του οργανισμού, οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περίπου 81 ακόμη εργαζόμενοι της ΑΓΡΟΓΗ πρόκειται να μεταταχθούν σε άλλες υπηρεσίες.

Με βάση το σχέδιο νόμου που έχει θέσει προς διαβούλευση (η οποία ολοκληρώνεται στις 28 Ιουνίου 2010) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, λύεται και τίθεται προς εκκαθάριση "η Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε, (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.) η οποία συνεστήθη με το άρθρο 46 του Νόμου 2637/1998 (Α΄ 200).

Η αρμοδιότητα της εταιρείας που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3790/2009 (Α΄ 143) καταργείται και ακολουθεί η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, η ισχύς των οποίων άρχισε την 1 Σεπτεμβρίου 2009, τηρουμένων των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας, του προσωπικού που προσελήφθη στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. με βάση την από 4 Αυγούστου 2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Διορισμός Προσωπικού της εταιρείας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» και το από 14 Αυγούστου 2009 πρακτικό της 229ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΡΟΓΗΣ Α.Ε. με το οποίο επικυρώθηκε ο πίνακας επιτυχόντων.

Το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗΣ Α.Ε. περιέρχεται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)".

Πιο αναλυτικά, με βάση το σχέδιο νόμου καταργούνται επίσης:

α) Το Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου λειτουργεί στο εξής ως υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

β) Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αττική το οποίο συνεστήθη εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι αρμοδιότητες ασκούνται στο εξής από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής. \

γ) Το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

δ) Το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

ε) Η Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

στ) Η Ιόνιος Ακαδημία, ν.π.ι.δ. με έδρα την Κέρκυρα, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ζ) Η Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία, ν.π.ι.δ. με έδρα τον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

η) Η Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ), ν.π.ι.δ. με έδρα την Θεσσαλονίκη. Οι αρμοδιότητες της ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ μεταφέρονται και ασκούνται στο εξής από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) ν.π.δ.δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

θ) Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και το Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), αυτοτελής οργανική μονάδα του εν λόγω Κέντρου (Ε.Κ.Ε.Υ.).

Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας, καθώς και του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας μεταφέρονται και ασκούνται στο εξής από υπηρεσιακές μονάδες με συναφείς αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ι) Το Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος (Κ.Κ.Ν.Α.), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ια) Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).

ιβ) Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

ιγ) Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης.

ιδ) Η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο σκοπός και το έργο αυτής μεταφέρονται στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ).

ιε) Το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.), ν.π.ι.δ., με έδρα το νομό Αττικής, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Όπως αναφέρεται, από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει η θητεία των μελών των Δ.Σ. και του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων.

Παράλληλα, καταργείται το άρθρο 1 του π.δ. 189/1996 (Α΄ 152) με το οποίο συνεστήθη η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής “Λεύκιππος” Α.Ε., με έδρα τoν Δήμο Αγίας Παρασκευής και εποπτευόμενη από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση:

αα) η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.)

ββ) το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ (ΙΧ.ΘΥ.Κ.Α.)

γγ) το Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. Μετά τη λύση της εταιρείας κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας περιέρχεται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

δδ) η «Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε, (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.) η οποία συνεστήθη με το άρθρο 46 του Νόμου 2637/1998 (Α΄ 200).

Μετά τη λύση και εκκαθάριση των παραπάνω εταιρειών, «κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από το υπουργείο το οποίο είναι μοναδικός μέτοχος ή το οποίο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, άλλως το εποπτεύον υπουργείο εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις».

Επίσης, υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων από τις παραπάνω εταιρείες λύονται αυτοδίκαια με το πέρας της εκκαθάρισης με καταβολή αποζημίωσης δύο μηνιαίων μισθωμάτων στους εκμισθωτές.

ΑΘΡΟ ΑΠΟ http://www.capital.gr
Τελευταία επεξεργασία από bibakos και Πέμ Ιουν 24, 2010 11:00 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό bibakos » Πέμ Ιουν 24, 2010 11:00 am

Μπαίνουν τα πρώτα λουκέτα στο Δημόσιο


Ένα βήμα πριν βάλει τα πρώτα λουκέτα σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς βρίσκεται η κυβέρνηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο να βάζει τις τελευταίες πινελιές και να παίρνει τις πρώτες αποφάσεις για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό ο κατάλογος των πρώτων τριάντα παρεμβάσεων θα γίνει σχέδιο νόμου και θα ψηφιστεί εντός του Μαΐου. Στο πρώτο πακέτο περιλαμβάνεται η κατάργηση:

* Της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης. Απασχολεί μόλις 11 άτομα, αλλά κοστίζει ακόμη 80.000 ευρώ τον χρόνο μόνο για μισθώματα.

* Της Εταιρείας Διανομής Αερίου. Εργάζονται 55 άτομα και το κόστος ενοικίων και διοικητικού συμβουλίου ξεπερνά τις 120.000 ευρώ τον χρόνο.

* Του Ολυμπιακού Χωριού, με 150 εργαζόμενους και 250.000 κόστος διοικητικού συμβουλίου!

* Της «περίφημης» ΑΓΡΟΓΗ (Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης), όπου οι 269 από τους συνολικά 350 υπαλλήλους της προσελήφθησαν λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές. Το κόστος για το Δ.Σ. ανέρχεται στα 200.000 ευρώ.

* Των Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης.

* Του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού. Η μισθοδοσία του τον Ιούνιο του 2009 ήταν 200.000 ευρώ τον μήνα και τον Σεπτέμβριο έφθασε στις 700.000 ευρώ τον μήνα.

* Του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που χρειάζεται 40.000 ευρώ για ενοίκια τον μήνα.

* Και του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Τυπογραφείου.

Θα προχωρήσουν ακόμη οι συγχωνεύσεις:

* Του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Τα διοικητικά συμβούλια στοιχίζουν 161.000 ευρώ και 140.000 ευρώ αντίστοιχα ενώ οι εργαζόμενοι αγγίζουν τους 1.700.

* Του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) με την Ελληνική Οργάνωση Γάλακτος

* Και του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον ΕΛΓΑ.

Από τις ενοποιήσεις των αγροτικών φορέων αναμένεται εξοικονόμηση πόρων άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, όσοι έχουν σχέση μόνιμης ή αορίστου χρόνου απασχόλησης θα μεταταγούν ενώ όσοι είναι συμβασιούχοι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους.

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις του Δημοσίου αναμένεται να μειωθούν σε λιγότερους από τους μισούς, με την αρχή να γίνεται από το 2010. Ήδη, απ΄ όλα τα υπουργεία έχει ζητηθεί κατάλογος με τους οργανισμούς που έχουν και προτάσεις σχετικά με το πόσοι από αυτούς πρέπει να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν.

Συνολικά, στο Δημόσιο υπάρχουν 860 οργανισμοί και επιχειρήσεις και ο περιορισμός τους σε 350 με 400 αναμένεται να μειώσει το κόστος, αφού μεταξύ άλλων θα χρειάζονται λιγότερα κτίρια, ενώ τα περίπου 1.500 άτομα που απαρτίζουν διοικητικά συμβούλια θα χάσουν τη θέση τους.

Επίσης, στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να μειωθούν οι διευθύνσεις και να καταργηθούν πολλά τμήματα στο Δημόσιο που σήμερα υπολειτουργούν έχοντας προϊστάμενο, αλλά όχι υπαλλήλους.

Μάλιστα, για τους νέους οργανισμούς που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις τα μέλη του κάθε διοικητικού συμβουλίου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 7, έναντι 13 ή 25 σήμερα.

Του Στέλιου Κράλογλου απο http://www.capital.gr
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό bibakos » Πέμ Ιουν 24, 2010 11:09 am

Ο άνθρωπος που παράτησε το κολέγιο και έγινε δισεκατομμυριούχος


Σε ένα blog post τον Απρίλιο, «Θέλετε να γίνετε επιχειρηματίας; Παρατήστε το κολέγιο,» η Caterina Fake επεσήμανε μια σειρά επιτυχημένων ιδρυτών εταιρειών τεχνολογίας, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο. Η συν-ιδρύτρια του Flickr (YHOO) και του Hunch στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι οι επίδοξοι επιχειρηματίες θα πρέπει να παρατήσουν το κολλέγιο και να βγουν στην αγορά.

Ενώ ο τίτλος της Fake είναι προκλητικός, τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν τον ισχυρισμό της. Από στατιστική άποψη, οι επιχειρηματίες έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι επιτυχημένοι αν αποφοιτήσουν από το κολλέγιο, σε σχέση με το αν δεν το κάνουν.

Η εκπαίδευση αυξάνει την απόδοση των επιχειρηματιών

Μια μελέτη το 2008 από τους Vivek Wadhwa, Richard Freeman, και Ben Rissing που πήρε συνεντεύξεις από διευθύνοντες συμβούλους και υπεύθυνους ανάπτυξης προϊόντων σε περισσότερες από 500 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έδειξε ότι «η εκπαίδευση αποτελεί ένα πλεονέκτημα στην επιχειρηματικότητα της τεχνολογίας.» Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που ιδρύονται από πτυχιούχους κολλεγίων είχαν κατά μέσο όρο δύο φορές τις πωλήσεις και την απασχόληση σε σχέση με τις εταιρείες που ιδρύθηκαν από ανθρώπους που δεν πήγαν στο κολέγιο. Οι αριθμοί αυτοί είναι συνεπείς με πολλές άλλες μελέτες που δείχνουν ότι η εκπαίδευση των ιδρυτών μειώνει τα ποσοστά αποτυχίας των επιχειρήσεων και αυξάνει τα κέρδη, τις πωλήσεις και την απασχόληση.

Επιπλέον, πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι επιχειρηματίες με καλύτερη εκπαίδευση είναι πιο πιθανό να λάβουν εξωτερική χρηματοδότηση. Έρευνα του 2002 των Census Bureau΄s Survey of Business Owners δείχνει ότι τα δύο τρίτα των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν λάβει μια επένδυση εξωτερικών κεφαλαίων, είχε τουλάχιστον πτυχίο κολλεγίου, αλλά μόνο το 40% των ιδρυτών του συνόλου των νέων εταιρειών είχαν μια παρόμοια εκπαίδευση. Παρομοίως, μια ανάλυση της Kauffman Firm Survey η οποία ερευνά τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν το 2004 με την πάροδο του χρόνου, βρήκε πως το 57% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων των οποίων οι εταιρείες έλαβαν επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο από μια εξωτερική πηγή κατά το πρώτο έτος της επιχείρησης είχαν τουλάχιστον εκπαίδευση κολλεγίου, σε σύγκριση με μόνο το μισό του συνόλου των επιχειρήσεων.

Γιατί το κολέγιο δεν θα σας διδάξει πως να είστε ένας επιχειρηματίας

Η Fake υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται να πάτε στο κολέγιο για να γίνετε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, επειδή «η επιχειρηματικότητα λειτουργεί με το μοντέλο της μαθητείας.» Μπορείτε να μάθετε πώς να διευθύνετε μια επιτυχημένη νεοσύστατη εταιρεία σε συνεργασία με ανθρώπους που ξέρουν πώς να χτίζουν επιχειρήσεις, παρά διαβάζοντας βιβλία και παρακολουθώντας διαλέξεις.

Η Fake έχει ένα δίκιο. Δεν έχουμε ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις ότι η μελέτη της επιχειρηματικότητας στο κολέγιο κάνει κάποιον καλύτερο επιχειρηματία.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραλείψετε το κολέγιο. Το να πάτε στο κολέγιο θα σας διευκολύνει στο να μάθετε να είστε επιχειρηματίας ως μαθητευόμενος. Αν μη τι άλλο, η εκπαίδευση θα σας βοηθήσει να πάρετε μια θέση εργασίας, όπου θα μπορείτε να εργαστείτε με επιτυχημένους επιχειρηματίες.

Το κολλέγιο και το μοντέλο μαθητείας

Εάν είστε όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, θα πρέπει να εργαστείτε για κάποιο χρονικό διάστημα προτού να μπορέσετε να ξεκινήσετε μια επιτυχημένη εταιρεία. Λίγοι άνθρωποι έχουν τις επιχειρηματικές ιδέες, τις δεξιότητες, και τα δίκτυα για να ξεκινήσουν επιτυχημένες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αμέσως μετά το λύκειο. Ο Wadhwa και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι ο μέσος ιδρυτής εταιρείας τεχνολογίας δεν γίνεται επιχειρηματίας μέχρι και 16 χρόνια αφού τελειώσει το σχολείο.

Η εργασία θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε επιχειρηματικές δεξιότητες και δίκτυα και να μάθετε για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα χρειαστείτε για να γίνετε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Έρευνες δείχνουν ότι οι νέες επιχειρήσεις έχουν χαμηλότερα ποσοστά αποτυχίας και υψηλότερα επίπεδα κερδών και πωλήσεων, αν οι ιδρυτές τους έχουν εμπειρία εργαζόμενη στη βιομηχανία όταν ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους.

Η Fake υποστηρίζει ότι η «γνώση της βιομηχανίας μπορεί μόνο να επιτευχθεί παρατηρώντας άλλες νέες εταιρείες και τη χρήση των προϊόντων τους, συζητώντας με άλλους επιχειρηματίες, βλέποντας τις παρουσιάσεις τους, συμμετέχοντας σε συνέδρια όπου μιλούν, και το πιο σημαντικό, δημιουργώντας οι ίδιοι πράγματα, και μαθαίνοντας από άλλους που τα καταφέρνουν καλύτερα από εσάς.»

Ακόμη και αν αυτό είναι αλήθεια, δεν χρειάζεται να είστε ιδρυτής μιας εταιρείας για να μάθετε από τους άλλους ανθρώπους στη βιομηχανία σας. Μπορείτε να το κάνετε ως εργαζόμενος.

Εδώ είναι που εισέρχεται ο παράγοντας κολέγιο. Αυτό που μπορείτε να μάθετε ως εργαζόμενος εξαρτάται πολύ από το είδος της δουλειάς που έχετε. Μια δουλειά που σας τοποθετεί σε συναντήσεις με το CEO της εταιρείας σας, για παράδειγμα, θα σας διδάξει περισσότερα από όσα πρέπει να ξέρετε για να είστε επιτυχημένος επιχειρηματίας από το να καθαρίζετε ράφια σε μια αποθήκη.

Οι απόφοιτοι κολεγίου τείνουν να παίρνουν τις καλύτερες θέσεις εργασίας. Αυτό τους καθιστά πιο πιθανό να αποκτήσουν δεξιότητες επιχειρηματικής φύσεως, να χτίσουν το σωστό επιχειρηματικό δίκτυο, και να εκτεθούν σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ως εργαζόμενοι. Στην πραγματικότητα, πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι νέες επιχειρήσεις είναι πιο επιτυχημένες αν οι ιδρυτές τους κατείχαν θέσεις προϊσταμένου.

Σίγουρα, υπάρχουν μερικοί πολύ επιτυχημένοι επιχειρηματίες στο χώρο τεχνολογίας, όπως ο Michael Dell και ο Mark Zuckerberg, οι οποίοι ποτέ δεν αποφοίτησαν από το κολέγιο. Αλλά αυτά τα παραδείγματα δεν σημαίνουν ότι θα είστε πιο επιτυχημένος επιχειρηματίας, αν παρατήσετε το κολέγιο ή δεν πάτε καθόλου. Αντιθέτως, τα στοιχεία δείχνουν ότι το κολέγιο θα βελτιώσει τις πιθανότητές σας για επιχειρηματική επιτυχία.

Εκτός αυτού, εάν πρόκειται να αγνοήσετε τα δεδομένα, τότε γιατί να σταματήσετε στο κολέγιο. Ούτως ή άλλως, ο JRSimplot, ο οποίος δημιούργησε μια εταιρεία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την εφεύρεσή του, εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 14 ετών. Πιστεύετε πραγματικά ότι ήταν επιτυχημένος γιατί τα παράτησε;

Ο Scott Shane είναι ο A. Malachi Mixon III Professor of Entrepreneurial Studies στο Case Western Reserve University.

Του Scott Shane απο http://www.capital.gr
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό bibakos » Πέμ Ιουν 24, 2010 11:21 am

Η ιδιαίτερη κουλτούρα της Apple


Κατά το πρόσφατο συνέδριο All Things D, ο Steve Jobs περιέγραψε την κουλτούρα της Apple (AAPL)
ως «αυτής μιας νεοσύστατης εταιρείας».

Γιατί;

Μήπως επειδή είναι νοσταλγικός, λαχταρώντας να ανοικοδομήσει την εταιρεία που ίδρυσε σχεδόν πριν από 35 χρόνια; Αντικατοπτρίζει το πάθος του για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα που τόσο συχνά συνδέονται με νεοσύστατες εταιρείες; Ή απλά λέει ότι μια νεοσύστατη εταιρεία έχει καλύτερα προϊόντα, ταχύτητα, και ανάπτυξη;

Μαντέψτε: όλα τα παραπάνω. Αλλά αυτό που ίσως είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι μοιραζόμενος αυτή την ιδέα, o Jobs αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας της Apple. Η ουσία του καταλύτη της επιτυχίας της Apple είναι το ίδιο στοιχείο που κάνει τις νεοσύστατες εταιρείες να καινοτομήσουν, το ίδιο στοιχείο που αποτελεί τη ρίζα όλων των κουλτούρων υψηλής απόδοσης. Η περιγραφή του συμπυκνώνει την έξυπνη συνεργασία που κρύβεται πίσω από τις δημιουργικές πράξεις της καινοτομίας σε όλη την Apple και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κουλτούρας της εταιρείας.

Η κουλτούρα οδηγεί την καινοτομία

Η κουλτούρα είναι μια κοινή δέσμη κανόνων. Ο David Caldwell, καθηγητής management στο Santa Clara University, μιλά για «την κουλτούρα ως μια κοινή κατανόηση των υποθέσεων και των προσδοκιών μεταξύ των μελών μιας οργάνωσης, και αυτό αντανακλάται στις πολιτικές, το όραμα, καθώς και τους στόχους του οργανισμού αυτού».

Με άλλα λόγια, η κουλτούρα οδηγεί την επιτυχία, όχι το αντίστροφο. Η ηγεσία είναι οδηγός της κουλτούρας. Ο Stephen Sadove, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Saks, λέει πως η κουλτούρα οδηγεί τους αριθμούς: «Η κουλτούρα κινεί την καινοτομία και ό, τι άλλο προσπαθείτε να επιτύχετε μέσα σε μια επιχείρηση - καινοτομία, εφαρμογή, ό,τι και αν είναι. Και αυτό δίνει ώθηση στα αποτελέσματα» έγραψε σε ένα πρόσφατο άρθρο στους New York Times. «Όταν μιλώ με τη Wall Street, οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να γνωρίζουν τα αποτελέσματά σας, ποιες είναι οι στρατηγικές σας, ποια είναι τα προβλήματα, τι είναι αυτό που κάνετε για να προχωρήσει η επιχείρησή σας. Σπάνια ρωτούν για την κουλτούρα, για την ηγεσία, για τους ανθρώπους της οργάνωσης. Και όμως, ο κόσμος, η ηγεσία, και οι ιδέες τελικά βρίσκονται πίσω από τους αριθμούς και τα αποτελέσματα».

Έτσι, η κουλτούρα μπορεί να μοιάζει με κάτι ασαφές, αλλά είναι η ουσία που διατυπώνει το πώς θα γίνουν τα πράγματα. Eίναι μια καθοριστικής σημασίας κινητήρια δύναμη για τα αποτελέσματα και η σημασία της δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται.

Η Apple ως Startup

Πρόσφατα, η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε της Microsoft (MSFT), καθιστώντας την Apple την πιο πολύτιμη εταιρεία τεχνολογίας στον κόσμο. Ωστόσο, όπως είπε ο Jobs στο All Things D, πριν από μόλις 10 χρόνια η Apple ήταν κοντά στο χείλος του θανάτου. Είχε 150 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα, και η μετοχή της διαπραγματεύονταν για λίγα δολάρια.

Ο Jobs θα μπορούσε να έχει επικεντρωθεί σε βραχυπρόθεσμες λύσεις.
Αντ΄ αυτού, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας υψηλής απόδοσης
με το να κάνει τρία πράγματα καλά.


1. Επανεστίαση της στρατηγικής της σε ένα πράγμα. Αυτό σήμαινε ότι σκότωσε ακόμα και καλά πράγματα. Ήμουν επικεφαλής του management διακομιστών καναλιών στην Apple όταν ο Jobs επέστρεψε στην εταιρεία το 1997, και ήμουν εκεί όταν πήρε την απόφαση να σταματήσει δραστηριότητες που δημιουργούσαν έσοδα (συμπεριλαμβανομένου του τμήματός μου), διότι δεν ταίριαζαν με το όραμά του για την εταιρεία. Μερικοί άνθρωποι σκέφτηκαν ότι ήταν τρελός. Ήταν όμως εξαιρετικά σαφής, και με αυτόν τον τρόπο, εξάλειψε πολλές επιλογές για να έχει μία συνεκτική στρατηγική στο δρόμο του προς την κορυφή.

2. Έχει καταργήσει την παθητική επιθετικότητα και ενθάρρυνε τη συζήτηση όταν οι νέες ιδέες σχηματοποιούνταν. Όταν επεξεργάζεστε δύσκολα προβλήματα μαζί με ιδιαίτερα έξυπνα άτομα, θα υπάρξουν διαφωνίες. Αλλά είναι μέσα από την ένταση της δημιουργικής σύγκρουσης που θα γεννηθούν νέες ιδέες, θα διερευνηθούν νέες σκοπιές και θα μετριαστούν οι κίνδυνοι. Η συλλογική σκέψη σημαίνει πως ασχολείσαι με τις συγκρούσεις στην αρχή, αντί να πρέπει να καταπολεμήσεις μια παθητική επιθετικότητα.

3. Έδειξε ένα διεπιστημονικό όραμα για το πώς η εταιρεία θα επιτύχει. Αυτή η ολιστική θεώρηση σημαίνει ότι υπάρχει συνοχή σε όλη την εταιρεία, από την ιδέα, στο προϊόν και τις πωλήσεις. Για παράδειγμα, η λιανική στρατηγική θα μπορούσε να είναι ένα ξεχωριστό τμήμα αλλά η Apple έχει κάνει το λιανικό της τμήμα κομμάτι της συνολικής υπόσχεσής της για ευκολία χρήσης.

Κανένα από αυτά τα τρία πράγματα δεν είναι εύκολο. Θα ήταν εύκολο να μετράει κανείς μόνο τα έσοδα, και να επιτρέψει σε μερικούς ανθρώπους να παραμείνουν ακόμα κι αν διάβρωναν την κουλτούρα ή να επιτρέψει στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης να ενεργούν αυτόνομα. Αυτό δε συμβαίνει με το management της Apple. Τα στελέχη της πιστεύουν ότι, όταν η εταιρεία κερδίζει, κερδίζουν όλοι. Αυτή η πίστη βρίσκεται πίσω από τη συμπεριφορά και τους συμβιβασμούς που είναι αναγκαία για την επίτευξη της επιτυχίας. Γι΄ αυτό ο Jobs έχει κερδίσει το σεβασμό των συναδέλφων του. Έχει αναδημιουργήσει μια κουλτούρα στην οποία η εταιρεία χρησιμοποιεί τα καλύτερα στοιχεία μιας νεοσύστατης.

Η σειρά σας

Τελικά, οι άνθρωποι δημιουργούν την κουλτούρα της εταιρείας. Και η εταιρική κουλτούρα τελικά διαχωρίζει τους κερδισμένους από το σωρό. Μέσω της κουλτούρας, οι ηγέτες μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο της καινοτομίας, να είναι ανταγωνιστικοί, και να προσελκύσουν τους καλύτερους εργαζόμενους. Ή όχι.

Eδώ τίθεται μια ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας:
Θα κάνατε ποτέ κάτι παρόμοιο;
Αν όχι, σκεφτείτε τον Steve Jobs και όλα αυτά που έχει επιτύχει στην Apple,
και κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε.


Η Nilofer Merchant είναι ιδρύτρια και επικεφαλής στρατηγική αναλύτρια της Rubicon, και συγγραφέας του The New Ηow. Ακολουθήστε την στο twitter στο @ nilofer.

Της Nilofer Merchant απο http://www.capital.gr
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό bibakos » Τετ Ιούλ 14, 2010 8:01 am

Ραντεβού στα οικονομικά

Μην αφήσεις την ερωτική ζωή σου να περάσει κρίση.
Μπορείς να της φέρεσαι σαν βασίλισσα, χωρίς να χρειαστεί να ζητήσεις καταναλωτικό δάνειο.
Μάθε τρεις τρόπους για budget dates.


Μία πρόσφατη έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι οι άντρες ξοδεύουν 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο περισσότερα από τις γυναίκες για τα ραντεβού τους, με πολλούς να χρεώνουν τις κάρτες ή ακόμα
και τους φίλους τους για να μπορέσουν να ευχαριστήσουν τη φίλη τους.
Μπορεί να μην είναι η κατάλληλη εποχή για να την πας στο πρώτο ραντεβού σας στο Παρίσι,
αλλά με πολύ απλές κινήσεις μπορείς να φέρεις το Quartier Latin στη γειτονιά σου.
Ακολούθησε τα παρακάτω πολύ απλά tips, για να καταφέρεις να σώσεις λεφτά
επιλέγοντας εναλλακτικά κόνσεπτ στα ραντεβού σου, τα οποία όμως δεν δείχνουν φθηνά.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανοιξέ της την όρεξη

Της αρέσει: Να τρώτε έξω.
Τι κάνεις συνήθως: Κλείνεις τραπέζι την Παρασκευή το βράδυ στο αγαπημένο σας γαλλικό εστιατόριο.
Η budget εναλλακτική σου: Σχεδίασε ένα πικ-νικ. Τσέκαρε τον καιρό να είναι καλός.
Αν το γεύμα το έχεις μαγειρέψει εσύ, παίρνεις μπόνους.
«Τα πικ-νικ είναι ρομαντικά, παραμένουν κλασικά και δύσκολα δεν θα ρίξουν κάποια γυναίκα» λέει
η Brenda Della Casa, ειδική στις σχέσεις και συγγραφέας του Cinderella Was A Liar,
και συνεχίζει: «Δείχνει επίσης το πόσο δημιουργικός μπορείς να γίνεις για να την κάνεις χαρούμενη».
Κερδίζεις: 150 ευρώ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μάθε της τα βήματα

Της αρέσει: Να χορεύει.
Τι κάνεις συνήθως: Παίρνεις εισιτήρια για το αγαπημένο της συγκρότημα και της τα παρουσιάζεις σαν έκπληξη.
Η budget εναλλακτική σου: Πήγαινέ την ένα βράδυ για δωρεάν μάθημα σάλσα.
«Ο συγκεκριμένος χορός είναι πάρα πολύ σεξουαλικός, ειδικά αν έχεις εσύ την πρωτοβουλία κατά τη διάρκειά του»
λέει ο ειδικός στη γλώσσα του σώματος Sam van Rood και συγγραφέας του Teach Yourself Flirting.
«Σου επιτρέπει να βρεθείς πιο κοντά της και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσεις ερωτική ένταση»
προσθέτει ο σύμβουλος φλερτ Richard La Ruina.
Κερδίζεις: 60 ευρώ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ετοίμασε το Home Theater

Της αρέσει: Να βλέπει θεατρικές παραστάσεις.
Τι κάνεις συνήθως: Κλείνεις θέσεις στις καλύτερες παραστάσεις.
Η budget εναλλακτική σου: Μπορείς να της προτείνεις μία βραδιά dvd στην καινούργια full HD τηλεόρασή σου.
Το ιδιαίτερο concept σου πρέπει να είναι η επιλογή των ταινιών. Ρώτα στο βιντεοκλάμπ να σου προτείνουν ταινίες,
που είναι μεταφορές από θεατρικά έργα ή που γυρίστηκαν ως θεατρικά έργα - δύο πρόσφατα παραδείγματα είναι
το Dogville και τα Παιχνίδια Μυαλού. Μες στις επιλογές σου είναι και τα μιούζικαλ, τύπου Mamma Mia.
Κερδίζεις: 50 ευρώ
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό diamond_gr » Πέμ Ιούλ 22, 2010 11:38 am

Εικόνα

Η έλευση του ΔΝΤ και τα συνεπακόλουθα μέτρα λιτότητας που ψήφισε η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, σηματοδοτούν μια αναγκαστική αλλάγη στον οικονομικό προγραμματισμό πολλών ελληνικών νοικοκυριών. Οι περικοπές στους μισθούς αλλά και η ταυτόχρονη αύξηση στους έμμεσους και άμεσους φόρους διαμορφώνουν ένα νέο, δυσάρεστο σκηνικό, με τους καταναλωτές να καλούνται να ανταποκριθούν όσο γίνεται αποτελεσματικότερα σ’αυτό. Με την κρίση να έχει πλέον περάσει στην πραγματική οικονομία και την αύξηση του εισοδήματος να φαντάζει για τους περισσότερους ακατόρθωτη, η μόνη εφικτή επιλογή που απομένει είναι η μείωση των εξόδων. Ωστόσο, μείωση των εξόδων δεν σημαίνει απαραίτητα «αιματηρές» περικοπές στις δαπάνες. Μια έρευνα αγοράς σε ορισμένους βασικούς τομείς που απορροφούν ένα σημαντικό τμήμα του διαθέσιμου εισοδήματός μπορεί να μας αποκαλύψει σημαντικές πηγές εξοικονόμησης χρημάτων

Τηλεπικοινωνίες

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται, τόσο ο λογαριασμός του κινητού τηλεφώνου όσο και αυτός του σταθερού δικτύου για την τηλεφωνική μας γραμμή και την πρόσβαση στο internet.

Κινητό

Η σωστή επιλογή προγράμματος κινητής τηλεφωνίας και η εξορθολογισμένη χρήση μπορεί να αποφέρουν σημαντική μείωση στις δαπάνες. Για παράδειγμα αν ρίξουμε μια ματιά στους αναλυτικούς μας λογαριασμούς και διαπιστώσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των κλήσεων γίνεται προς αριθμούς του ίδιου δικτύου, μπορούμε να μεταφερθούμε σε ένα πρόγραμμα με λιγότερα λεπτά προς όλα τα δίκτυα αλλά με απεριόριστο χρόνο προς αριθμούς ίδιου δικτύου. Σε μια τέτοια περίπτωση η συνολική εξοικονόμηση μπορεί να είναι απο 80 € έως 270 € ετησίως.

Σταθερό και Internet

Σε ότι αφορά τα προγράμματα τηλεφωνίας και internet (double play) τα περιθώρια εξοικονόμησης είναι κι εδώ αρκετά σημαντικά. Οι εταιρίες δικτύου συνεχίζουν τον «πόλεμο» προσφορών προκειμένου να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση. Έτσι αν κάποιος έχει κλείσει το υποχρεωτικό δωδεκάμηνο μπορεί χωρίς ποινή να διακόψει την συνδρομή του και να επιλέξει έναν άλλο πάροχο εκμεταλλευόμενος τις τρέχουσες προσφορές και μειώνοντας σημαντικά τη σχετική δαπάνη. Ήδη αρκετές εταιρίες, όπως η Hol η Οn Telecoms και η Wind (Tellas) διαθέτουν προσφορες με δωρεάν συνδρομή για τους πρώτους μήνες για όσους επιλέξουν να συμπληρώσουν την αίτηση συνδρομής online μέσω του site της εταιρίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήση σε εξοικονόμηση έως και 120 ευρώ ετησίως.

Δάνεια και Κάρτες

Οι δόσεις για δάνεια και κάρτες αποτελλούν χωρίς καμία αμφιβολία την μεγαλύτερη δαπάνη για ένα αρκετα μεγάλο τμήμα ελληνικών νοικοκυριών. Πιθανή κακοδιαχείριση ή άγνοια μπορεί να οδηγήσει σε εξοντωτικές μηνιαίες δόσεις και σε ραγδαία μείωση του διαθεσιμου εισοδήματος. Ωστόσο και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν επιλογές που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση σημαντικά.

Συγκέντρωση ωφειλών

Η συγκέντρωση ωφειλών απο υφιστάμενα δάνεια και κάρτες σε ένα νέο δάνειο μπορεί να μειώσει σημαντικά την μηνιαία δόση, ενώ παράλληλα απαλλάσει απο μεγάλο μέρος των τόκων. Για παράδειγμα έαν κάποιος ωφείλει 5000 € σε καταναλωτικό δάνειο με επιτόκιο 13% και έχει χρέος 2.000 € σε πιστωτικές (εξοφλώντας μόνο την ελάχιστη καταβολή) θα πληρώνει δόση 153 € / μήνα. Μεταφέροντας τις 7.000 σε ένα νέο δάνειο με επιτόκιο 8,25% θα πληρώνει δόση 143€ / μήνα γλιτώνοντας παράλληλα και σημαντικό μέρος απο τους τόκους που θα χρειαζόταν μελλοντικά να καταβάλει. Έτσι έχουμε μια εξοικονόμηση της τάξης των 120 € το χρόνο.

Μεταφορά υπολοίπου πιστωτικής

Η μεταφορά του υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας σε νέα κάρτα, με χαμηλότερο επιτόκιο έως την αποπληρωμή, μπορεί επίσης να μειώσει σημαντικά την μηνιαία δόση. Οι τράπεζες διαθέτουν προγράμματα μεταφοράς υπολοίπου με επιτόκιο απο 6-9%, σχεδόν δηλαδή το μισό επιτόκιο σε σχέση με τον μέσο όρο των καρτών που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμές στην αγορά.

Ετήσια συνδρομη και επιστροφή μετρητών

Πολλές τράπεζες στην προσπάθεια τους να προσελκύσουν νέους πελάτες διαθέτουν πιστωτικές κάρτες χωρίς ετήσια συνδρομή (με το ώφελος σε κάποιες περιπτώσεις να φτάνει έως και τα 80 ευρώ ετησίως), ενώ παράλληλα τρέχουν προγράμματα επιστροφής μετρητών ανάλογα με τη χρήση της κάρτας. Για παράδειγμα, η Εθνική ή Marfin Egnatia και η Citibank διαθέτουν προγράμματα επιστροφής μετρητών σε συνεργασία με επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων με ετήσιο ώφελος που μπορεί να φτάσει τα 360€. Επίσης η Alphabank δίνει την δυνατότητα για επιστροφή μετρητών σε περιπτώσεις εξόφλησης λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας μέσω χρήσης πιστωτικής της τράπεζας, ή ακόμα και για αγορές σε επιλεγμένα supermarkets.

Lostinmarket.gr
Γνώσεις ⇛ Linux: Την παλεύω ┃ Κτηνιατρικές: Δεν την παλεύω ┃ Αγγλικά: Σκράπας
Προσωπικό blog
Petcouple ζευγάρωσε το ζωάκι σου
Ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ένα τόνο θεωρίας
Άβαταρ μέλους
diamond_gr
Απλός Συντονιστής
Απλός Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 818
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 28, 2009 11:50 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό bibakos » Δευτ Αύγ 02, 2010 11:34 am


:mrpc: Το πάρτυ τελείωσε. Tα κεφάλια μέσα :silent:


Τη δεκαετία του `70 τη θυμάμαι σαν χθες. Κυκλοφορούσαν παντού τα Fiat 127, τα Zastava, και οι μηχανές Floretta.
Οι σπορτίφ τύποι είχαν Autobianchi Abarth (με 53 άλογα παρακαλώ), και οι σώφρονες. Austin Morris Allegro!
Το σάντουιτς με γύρο κόστιζε 3 δραχμές, με σουτζουκάκι 2, και το λεωφορείο μία δραχμή (με πάσο 50 λεπτά).
Αν έδινες εικοσάρικο, ο εισπράκτορας ή ο σουβλατζής σε μάλωνε, διότι δεν είχε. να στο χαλάσει. Τόσο καλά.

Και μετά ήρθε η δεκαετία του 80. Και το ΠΑΣΟΚ. Και γέλασε το χείλι του κάθε πικραμένου.
Το δημόσιο άνοιξε τις πόρτες του στον κάθε αναξιοπαθούντα που δήλωνε σοσιαλιστής,
η Ελλάδα απέκτησε «ανεξάρτητη» διεθνή φωνή, μια νέα τάξη αναδύθηκε απ` το πουθενά, και οι ρεμούλες έγιναν κανόνας. Η χαρά του αφισοκολλητή. Το βασίλειο της συνδικαλιστικής αυθαιρεσίας. Όπως και της φτηνής ρητορικής.
«Έξω οι βάσεις του θανάτου», «Ζήτω η Λιβύη», μελετήστε το «πράσινο βιβλίο» του Καντάφι, και άλλα πολλά παρόμοια. Ώσπου ήρθε το τέλος.
Τα αναπόφευκτα σκάνδαλα οδήγησαν σε ειδικά δικαστήρια, ψευδεπίγραφους κήνσορες,
και στο «Τσοβόλα δώστα όλα», και από κει πάνε κι`άλλοι.

Και σκάει μύτη ο Μητσοτάκης με τον Μαυρίκη και τον Σωκρατάκια που έλεγε και ο μακαρίτης ο Κίτσος και μπρρρ..
Τη δεκαετία του `90 που ακολούθησε, τα κεφάλια μπήκαν κάπως μέσα,
αλλά τότε ήταν που ανδρώθηκαν τα πραγματικά λαμόγια.
Τα σκυλάδικα γνώρισαν πιένες. Η Λιάνη ήταν απλά η κορυφή του παγόβουνου.
Πίσω της υπήρχε μια ολόκληρη συνομοταξία πεινασμένων και συνάμα αγριεμένων ασύδοτων.
Με το χαμόγελο της Κολυνός. «Σοσιαλιστικά» βαμπίρ. Μαζεύοντας όμως γύρω τους και τη πλέμπα.
Και έτσι είδαμε το μοναδικό φαινόμενο, η κάθε γειτονιά να έχει και από μια ΕΛΔΕ, όπως κάποτε είχε από μια ντισκοτέκ. Χαμός στο ίσιωμα. Κόσμος και κοσμάκης καταχρεώθηκε για να μπορεί να γίνει «παίκτης». Χα και πάλι χα.
Κάποιοι όμως ανησυχούσαν από τότε.
Είχαν υπόψη τους τη λευκή βίβλο της ΕΟΚ, που ελάχιστη της δόθηκε δημοσιότητα.

Και μετά ήρθε το ευρώ.
Στην αρχή χαρήκαμε, καθότι αισθανθήκαμε Ευρωπαίοι.
Το χρόνιο όνειρο της ψωροκώσταινας.
Μέχρι που συνειδητοποιήσαμε πως το ευρώ, που είχε κλειδώσει στις 340 δραχμές,
ισοδυναμούσε με το παλιό κατοστάρικο.
Κάποτε αγοράζαμε το φραπέ 140 δραχμές
και σκοτωνόμασταν με τον σερβιτόρο για τα ρέστα από τις 150.
Τώρα έφτασε το φραπέ στα 5 ευρώ και αισθανόμαστε γύφτοι
αν δεν αφήσουμε 1 Ε πουρμπουάρ (340 δραχμές παρακαλώ).


Παρόλα αυτά, λίγο τα ευρωπαϊκά πακέτα, λίγο η Ολυμπιάδα, λίγο η τραπεζική απελευθέρωση της δανειοδότησης,
λίγο η στρεβλή ανάπτυξη, λίγο η καρακατσουλίστικη τιβί μας, και γίναμε όλοι μπρούκληδες.
Πήξαμε να βλέπουμε BMW και Μερτσέντες αγορασμένες με 136 άτοκες(!) δόσεις.
Γεμίσαμε από χάϊδες τυπάδες και αισθησιακές μοντέλες (όλες ξανθιές) γκλαμουράτες.
Εκεί που κάποτε βλέπαμε μόνο μουσάτους αγωνιστές, και αξύριστες κνίτισες, γεμίσαμε από τεκνά και σεξοβόμβες.
50 τηλεοπτικά κανάλια η Νέα Υόρκη; 150 εμείς.
Home Cinemas, Pentium, Playstation, lap tops, flat screen 42 inch HD TV's, και πάει λέγοντας. Όχι παίζουμε.
Και νάσου Ολυμπιάδα σούπερ φαντεζί, και νάσου ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου,
και πίσω και σας φάγαμε κουφάλες λιγούρηδες Ευρωπαίοι. Ελλάδα ρε..

Ναι, αλλά ήρθε πλέον και η ώρα του λογαριασμού. Με π..ς αυγά δεν βάφονται.
Η αιώνια σοφία του απλού λαού επαληθεύτηκε για μια ακόμη φορά. Όλα ήταν σικέ.
Τεράστιο το έλλειμμα, τεράστιο το δημόσιο χρέος, και πάπαλα οι ντεμέκ σωτήρες πολιτικοί μας.
Ανθρωπάκια και αυτοί, που ψάχνουν να κάνουν τη καλή τους με καμιά γρηγοράδα.
Και μετά μην τους είδατε, μην τους απαντήσατε. Πάντα φταίνε οι προηγούμενοι.
Και νάμαστε ξανά μανά, εσείς και εγώ, οι μέσοι Έλληνες δηλαδή, ενώπιοι ενωπίω του ΔΝΤ και του κάθε Τρισέ.
Της σκληρής πραγματικότητας.
Και ξαφνικά έντρομοι συνειδητοποιούμε, πως τελικά οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν μας πολυσυμπαθούν.
Ήταν όλα μια αυταπάτη. Τους αρέσουν τα τζατζίκια και οι παραλίες μας, αλλά πέραν τούτων .. τίποτα.
Μας απεχθάνονται και μας θεωρούν τσαμπατζήδες και απατεώνες. Και ο κύκλος κλείνει.

Μας βλέπω ξανά με λαχανί Zastava και πειραγμένα Lada (με 6 προβολείς ομίχλης)
να κάνουμε κόντρες στις παραλιακές. Αν φυσικά υπάρχουν χρήματα για βενζίνη.
Αλλιώς υπάρχουν και τα παπάκια (με φωσφοριζέ ζάντες) για τα τρελά γούστα.


Το ride είναι over, που λένε και οι Αμερικάνοι σύμμαχοί μας.
Το ελληνικό λούνα παρκ τελείωσε.
Εκτροχιάστηκε, όπως στις ταινίες με το δαιμονισμένο τρενάκι του τρόμου.
Ήταν όμως εντυπωσιακό όσο κράτησε. Και όσοι το πρόλαβαν το απόλαυσαν.
Οι υπόλοιποι ας πρόσεχαν.

:mrpc: Γεννήθηκαν αργά.!!!
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό bibakos » Τετ Οκτ 06, 2010 12:56 pm

Κόβουμε τώρα και το φαγητό!!!

Ηταν πέρσι τον Οκτώβριο όταν για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια καταγραφόταν πτώση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τα νοικοκυριά, συνεπεία των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Είχε κάνει εντύπωση αυτή η εξέλιξη – σε μία τάση η οποία διατηρείται ακόμη - αλλά, εν πάσει περιπτώσει, κάποιος θα μπορούσε να δεχτεί ότι είμαστε σε θέση να ζήσουμε με λιγότερο φως, κάνοντας και εξοικονόμηση για να βοηθήσουμε το περιβάλλον.

Αλλά, αλήθεια, μπορούμε να ζήσουμε
και με λιγότερο …φαγητό;

Εικόνα

Γιατί αν δεν έπιασε …μαζική μανία προκαλοκαιρινής δίαιτας το σύνολο του πληθυσμού, τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ) για τον μήνα Ιούνιο, τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα, δείχνουν ακριβώς ότι οι Ελληνες πλέον αγοράζουν λιγότερα τρόφιμα!

Εικόνα

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ΕΣΥΕ, ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο υποχώρησε κατά 14,2% τον συγκεκριμένο μήνα, Και η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη μείωση του δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων ειδών διατροφής κατά 9,4%… Και, βεβαίως, κατά πολύ περισσότερο στην μείωση των αγορών άλλων ειδών της καθημερινότητας, όπως τα ηλεκτρικά είδη και ο οικιακός εξοπλισμός (κατά 24% και σκεφθείτε να μην έτρεχε το πρόγραμμα επιδοτούμενης απόσυρσης κλιματιστικών…), τα βιβλία και τα χαρτικά (κατά 34%) αλλά ακόμη και τα καύσιμα και τα λιπαντικά (κατά 12,6%), πάντα για τον πρώτο μήνα του θέρους.

Και, φυσικά, πεσμένος κατά 13,4% αναδείχθηκε και ο δείκτης του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, με ό,τι μπορεί να συνεπάγονται για την απασχόληση τα λιγότερα έσοδα στις επιχειρήσεις…


Εικόνα
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό bibakos » Τετ Ιαν 12, 2011 1:52 pm

Aπόφαση Ειρηνοδικείου Λάρισας κατά Εθνικής Τράπεζας
Εικόνα

Με την απόφαση 233/2010 του Ειρηνοδικείου Λάρισας που εκδόθηκε στις 26/11 μπαίνει ακόμα ένα εμπόδιο στην αυθαιρεσία των τραπεζών. Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από συλλογική αγωγή 18 δανειοληπτών κατά της Εθνικής Τράπεζας προβλέπει ότι τα έξοδα φακέλου που εισπράττουν οι τράπεζες για την έκδοση δανείων είναι παράνομα και συνιστούν «αδικαιολόγητο πλουτισμό». Παλιότερα και συγκεκριμένα με την απόφαση 5253/2003 του Εφετείου Αθηνών είχε κριθεί καταχρηστικός ο όρος των συμβάσεων στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου για την είσπραξη εξόδων «χρηματοδότησης», «προέγκρισης δανείου» ή «εξέτασης αιτήματος δανείου» , κλιμακούμενων ανάλογα με το ύψος δανεισμού.Εικόνα
Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι δύο ενώσεις η συγκεκριμένη απόφαση είναι η πρώτη του είδους της και δημιουργήθηκε νομολογία για την επιστροφή των εξόδων φακέλου, καθώς όπως αναφέρεται:

«Το δικαστήριο δέχτηκε ότι 20 έτη είναι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δανειοληπτών, διότι δέχεται τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (904 επ ΑΚ), επομένως μπορούν ν' αξιώσουν χρηματικά ποσά, όλοι οι δανειολήπτες που υπέγραψαν συμβάσεις δανείων από το 1990 έως σήμερα».

Σημειώνεται δε, ότι η απόφαση αφορά «όλες τις μορφές δανείων, στεγαστικών, καταναλωτικών, πιστωτικών καρτών, επαγγελματικών, ''όλα σε 1'', διακοποδανείων, εορτοδανείων, αυτοκινήτου κ.α.»

Οι δύο ενώσεις τονίζουν ότι στους δανειολήπτες πρέπει να επιστραφεί το σύνολο των εξόδων φακέλου, ή όπως αλλιώς τα ονόμαζαν οι τράπεζες, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Ακόμη στη σχετική ανακοίνωση των δύο ενώσεων επισημαίνεται ότι οι δανειολήπτες, μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία των οργανώσεών για να υπογράψουν μία εξουσιοδότηση για τη κίνηση της διαδικασίας και να προσκομίζουν αν έχουν την σύμβαση δανείου που υπέγραψαν προκειμένου να εισπραχθούν πίσω τα έξοδα φακέλου.


Εικόνα

Εικόνα
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό bibakos » Τετ Ιαν 26, 2011 1:07 pm

ΗΜΕΡΟΛΟΓΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ 2011

Εικόνα
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό bibakos » Πέμ Φεβ 03, 2011 9:38 am

Ευρωζώνη ΔΝΤ Αθήνα.
Σύμβαση 80 ΔΙΣ Εκατομμυρίων Ευρώ.!!!‏


Ημερομηνία: Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2010,

*ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ*

Έλαβα ηλεκτρονικά τη Συμβαση
που υπεγραψε η Κυβερνηση με τους
Δανειστες εναντι 80 ΔΙΣ Εκατομμυριων Ευρω!


Ειναι η Διαθηκη της Ελλαδας
που υπεγραψαν και που ποτε δεν
προκειται να την ακουσετε απο τα μεγαλα καναλια.


Εαν προβληθει το σιγουρο ειναι οτι θα προβληθει παραφρασμενη για
οφελος των προδοτων .... που ψηφισαμε και δια τούτο είμαστε
συνυπεύθυνοι.
Γι αυτο φροντιζω να αποσταλει ολοκληρωμενη απο... Ελληνες
πολιτες σε Ελληνες πολιτες...
Διοτι και Νου εχουμε, και κριση. Αυτην την στιγμη φευγουν απο
διαφορα σημεια του πλανητη email μεσω facebook αλλα και απλων
λογαριασμων (hotmail, googlemail) με την προδοτικη συμφωνια που
υπεγραψαν κατω απο το τραπεζι και χωρις να ρωτησουν κανεναν οι
κυβερνωντες!!!
Οσο περιληπτικα μπορω, θα βοηθησω να αναγνωσετε μερικα απο τα
αισχη που υπεγραψαν ωστε να μας πουλησουν στις πολυεθνικες
εταιριες στον βωμο του "δημοσιου χρεους" και της "πτωχευσης".
Εμεις "οι ανθρωποι του μοχθου" οπως μας χαρακτηριζει ο κ.
Παπανδρεου πλεον εχουμε στα χερια μας το χαρτι της προδοσιας και
με οδηγο τον Ελληνισμο θα πραξουμε το σωστο.Εχουμε και λεμε λοιπον...

---σελ.119-ΔΕΝ μπορεί η Ελλάδα να πάρει δάνειο από άλλο δανειστή
(Κίνα-Ρωσία) καθώς επίσης δεν μπορεί να υποθηκεύεσαι ούτε να
ενεχυριάσει για άλλον περιουσία ή έσοδα ή να μεταφέρει το...
χρέος της...
(Γι' αυτό όταν είπε η Ρωσία να μας δανείσει με χαμηλό επιτόκιο
αντέδρασε η κυβέρνηση!!!!)

---σελ 129.παραγρ.13.υποπαραγρ.1.
Αντίθετα ο δανειστής επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του.
Δηλ. μπορεί να δανειστήκαμε από τη Γερμανία άλλα να βρεθούμε
χρεωμένοι στην Τουρκία ή τα Σκόπια!!! Γιατί η Γερμανία θα τους
έχει πουλήσει τα δανειακά δικαιώματα τις Ελλάδος

---Σελ.129.παραγρ.14.υποπαραγρ.1
Η σύμβαση διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο

---σελ΄121.παραγρ.5
Το επιτόκιο για τα 80 δις ευρωπαϊκών δανείων είναι 5,2
κυμαινόμενο για την πρώτη 3ετία.6,2 για τα επόμενα χρόνια κ +2%
τόκοι υπερημερίας εάν έχει λήξει το δάνειο, επαναπροσδιοριζόμενο
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!!!

---Σελ 123
Η Ελλάδα εάν δεν πληρώσει κάποιο από τα παλαιότερα δάνεια κ όχι
τα 110 που παίρνουμε τώρα, που λήγουν ή προβεί σε αναστολή
πληρωμών παλαιότερου δανείου, δεν μπορεί να εκταμιεύσει χρήματα
από το μηχανισμό κ υποχρεούται να πληρώσει άμεσα το υπόλοιπο
κεφάλαιο του δανείου του μηχανισμού μαζί με όλες τις επιβαρύνσεις.

---Σελ.130,παραγρ.15+σελ 140,παραγρ 5...
Για να είναι νόμιμη, για να ενεργοποιηθεί και να ισχύει η
σύμβαση, δεν χρειάζεται καμιά άλλη πράξη παρά μόνον την υπογραφή
του Παπακωνσταντίνου κ τη νομική γνωμοδότηση του νομικού
συμβουλίου του κράτους του υπουργείου οικονομικών κ του
υπουργείου δικαιοσύνης(χούντα έχουμε κ θα υπογράφει ο υπουργός
εν αγνοία της κυβέρνησης? ο υπουργός θα υπογράφει, ούτε καν ο
πρωθυπουργός για να εκταμιεύεται το δάνειο? ούτε ψήφιση στή
βουλή ούτε καν υπογραφή από τον πρόεδρο της δημοκρατίας, ούτε
καν γνωμοδότηση!!!!)

---σελ 123,παράγραφος 5...
Μόνο το δικαστήριο της ευρωπαϊκής ένωσης κ τα συνταγματικά
δικαστήρια των δανειστών μπορούν να ακυρώσουν τη σύμβαση γιατί
παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο ή το σύνταγμα του δανειστή
αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τη σύμβαση στην Ελλάδα δεν επιτρέπει κανένα
δικαστήριο να εκδικάσει τέτοια προσφυγή! Αφήστε που δεν έχουμε κ
συνταγματικό δικαστήριο στη χώρα μας, αλλά από κει κ πέρα
υπάρχει το διεθνές αλλά μας δένει τα χέρια πρέπει να
απευθυνθούμε για τους Γερμανούς στο δικαστήριο της Γερμανίας,
για τους Άγγλους στης Αγγλίας!!!

-----Με την παρούσα ο δανειολήπτης αμετάκλητα κ άνευ όρων,
παραιτείται από κάθε ασυλία την οποία έχει ή πρόκειται να
αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία απο
νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. Όσον αφορά
κατάσχεση, διαταγή κ όσον αφορά την εκτέλεση κατά των
περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει
δικαστικός νόμος. Ούτε ο δανειολήπτης, ούτε τα περιουσιακά του
στοιχεία έχουν ασυλία !!!

Με λιγα λογια θα μας παρουν και τα σ..... Θα τους αφησουμε ???

*Φιλικη συμβουλη, την ωρα της αναγνωσης
να τρωτε καποιο γλυκο για να κατεβαινει η πικρα..
Δειξτε το στην οικογενεια σας, τυπωστε το αν θελετε.*


*Το ΑΠΟΡΡΗΤΟ αυτο μνημονιο δεν πρεπει να χαθει καπου στο δρομο,
οπως γινεται συνηθως.*Εικόνα
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό bibakos » Δευτ Φεβ 14, 2011 11:19 am

Βγάλε λεφτά χωρίς ουρά


Πάτα το enter, κάνε αγορές και πλήρωσε όλους τους λογαριασμούς σου,
χωρίς να αγχώνεσαι πλέον για το αν η ουρά μπροστά από τον γκισέ
απέκτησε διαστάσεις αμαξοστοιχίας.


Εικόνα

Εικόνα

Πράκτορας 00 ευρώ
Οταν πληρώνεις ένα λογαριασμό (ρεύματος, νερού κ.λπ.) από τον γκισέ της τράπεζας, συνήθως δέχεσαι μια επιβάρυνση, σαφώς μικρότερη από αυτή που έχεις στο ταχυδρομείο ή στο πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ της γειτονιάς. Αν όμως τους εξοφλήσεις μέσω e-banking, η επιβάρυνση είναι μηδέν.
Κέρδος: Μηδέν επιβάρυνση από τις πληρωμές των λογαριασμών σου.


Γλίτωσε χρόνο
Πώς θα σου φαινόταν αν έλεγαν στο αφεντικό σου ότι τουλάχιστον τρεις φορές το μήνα θα μπαίνεις καθυστερημένος στο γραφείο; Δεν ακούγεται καλό, έτσι; Συμβαίνει, όμως. Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα, ο μέσος όρος αναμονής στην ουρά σε μια σειρά από καταστήματα και υπηρεσίες, μεταξύ αυτών τράπεζες και ταχυδρομεία, είναι 6 λεπτά. Κάνε τις δουλειές σου online κι απόφυγε τον χαμένο χρόνο.
Κέρδος: Χρόνος. Μία ώρα τουλάχιστον το μήνα.


Ομαδική απόλαυση
Θες να μείνεις σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στο Παρίσι πληρώνοντας τόσα όσα θα έδινες για να μείνεις σε τροχόσπιτο στη Λούτσα; Λεφτά υπάρχουν. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι προγραμματισμός και φίλοι για να καλύψουν τον αριθμό των συμμετοχών. Αν παρακολουθείς τέτοια site προσφορών, όπως το http://www.groupon.gr και http://www.goldendeals.gr, έχεις την ευκαιρία να απολαμβάνεις υπηρεσίες, με έκπτωση που αγγίζει το 45%.

Για πάντα εκπτώσεις
Πολλές αλυσίδες καταστημάτων έχουν κάνει γερό μπάσιμο στις online αγορές. Εκεί μπορείς να πετύχεις εκπτώσεις, που μπορεί να φτάνουν έως και 50%. Ετσι έχεις τη δυνατότητα να δεις όσες βιτρίνες θέλεις χωρίς να σε πονέσουν τα πόδια σου καταμεσής της Ερμού. Τσέκαρε το http://www.e-shop.gr κι αγόρασε ό,τι θέλεις σε πολύ χαμηλότερη τιμή, ακόμη και την Κυριακή. Βλέπεις, στο Ιντερνετ δεν υπάρχουν αργίες.
Κέρδος: Θα έχεις κατά μέσο όρο έκπτωση του 15%.


Εξόφλησε επιτόκου
Για να πληρώσεις μία δόση δανείου στην τράπεζα στήνεσαι στην ουρά. Αν έχεις πάρει καλό νούμερο (για να γίνει αυτό, πρέπει να ρίξεις πάνω από 5 νομίσματα στη Fontana Di Trevi), αισθάνεσαι θεός. Θα χαιρόσουν το ίδιο αν σου έλεγαν ότι εκείνη τη στιγμή χάνεις τον τόκο από τις καταθέσεις; Τα χρήματα που έχεις πάρει από την τράπεζα για να εξοφλήσεις το λογαριασμό σου δεν τοκίζονται πλέον. Ετσι πολλές φορές χάνεις τον τόκο 4-5 ημερών, από το φόβο σου μη χάσεις την προθεσμία. Η πάγια εντολή πληρωμής σου επιτρέπει όμως να εξοφλείς το λογαριασμό σου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της προθεσμίας, χωρίς να χάνεις ίχνος από τον τόκο σου.
Κέρδος: Εξαρτάται από το ύψος των καταθέσεών σου.

Μάθε, παιδί μου, χρήματα
Του έμαθες να μην τρώει πίτσα με τα χέρια, να μη ρεύεται όταν πίνει το γάλα του και να μη λέει άσχημες λέξεις μπροστά σε κυρίες. Μάθε, λοιπόν, ότι, εκτός από μαθήματα συμπεριφοράς και ιστορίας, πρέπει να του δώσεις και οικονομικό μάθημα.

Ξόδεψε όσα μπορείς
Προσπάθησε να του ικανοποιείς τις επιθυμίες, χωρίς όμως να νομίζει ότι έχεις μηχάνημα που τυπώνει χρήμα. Το βασικότερο μάθημα που πρέπει να του δώσεις είναι να ξοδεύει όταν μπορεί.

Εργασία και λεφτά
Ακόμα κι αν ζεις μόνο από εισοδήματα, μπορείς να του δείχνεις καθημερινά την αξία της δουλειάς. Αν τις κάνει σωστά, δίνε του κάτι ως επιβράβευση. Ετσι πολύ γρήγορα θα μπει στο πνεύμα της εργασίας.

Οικονομικός σύμβουλος
Ετοιμάζεσαι να κάνεις μια αγορά, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη. Ζήτα τη γνώμη του. Δεν πρέπει να τον ρωτάς μόνο αν θέλει τα παπούτσια του Lebron ή του Kobe. Το οικογενειακό συμβούλιο αναζητά πάντα νέα μέλη, ακόμα κι αν δεν έχει πτυχίο οικονομικής σχολής.

Εικόνα
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό bibakos » Πέμ Μαρ 10, 2011 10:43 am

Τι θα συμβεί με τις καταθέσεις σε περίπτωση "κουρέματος";

Οι καταθέσεις κινδυνεύουν μόνο σε μια φάση ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας και κατάρρευσης του συστήματος ή μια επανάσταση τύπου μπολσεβίκων που μπορεί να δημεύσει την προσωπική ιδιοκτησία. Σε δημοκρατικά καθεστώτα συνήθως η περιουσία μπορεί να φορολογηθεί αλλά όχι να δημευτεί. Στην υπόλοιπη οικονομία οι συνέπειες θα είναι κυρίως αντανακλαστικές καθώς όταν οι τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσκολίες η διάθεση ρευστότητας είναι περιορισμένη και η οικονομία ασφυκτικά, μέχρι να περάσει το σοκ και να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ούτε τα χρέη των πολιτών επηρεάζονται από "κούρεμα" των κρατικών χρεών... Αν ήταν έτσι θα είχαμε τρία "κουρέματα" το χρόνο.

1) «Κούρεμα» του χρέους πρώτα ή «κούρεμα» του κράτους;…

Η Ελλάδα μοιάζει με ένα υπόγειο που έσπασαν οι σωλήνες και πλημμύρισε. Το νερό έχει σκεπάσει ήδη το μέτωπο και αναπνέουμε με τον αναπνευστήρα της τρόικα... Η στάθμη του νερού όμως συνεχίζει να ανεβαίνει...
Το δίλημμα αναδιάρθρωση χρέους ή μεταρρύθμιση είναι ψευδές...


Η αναδιάρθρωση χρέους είναι η είσοδος μιας αντλίας στο υπόγειο και η αφαίρεση του ενός τρίτου του νερού ή το άνοιγμα και άλλων δωματίων στο νερό, με αποτέλεσμα να πέσει η στάθμη...

Όσο όμως δεν επιδιορθώνονται οι σπασμένοι σωλήνες για να σταματήσει να τρέχει το νερό, η αναδιάρθρωση είναι δώρο άδωρο καθώς το μόνο που επιτυγχάνει είναι η παράταση του πνιγμού...

Οι σπασμένοι σωλήνες της Ελλάδας έχουν να κάνουν με ένα σπάταλο, αντιπαραγωγικό και διεφθαρμένο δημόσιο τομέα που ξοδεύει περισσότερα απ’ όσα μπορεί να του προσφέρει η υγιής παραγωγή πλούτου από τον ιδιωτικό τομέα.

Τι πρέπει να γίνει στο δημόσιο τομέα, το έχουμε επαναλάβει πολλάκις. Δραστική μείωση και αναθεμελίωσή του σε παραγωγική ανταποδοτική βάση.

Για την αύξηση της παραγωγής ιδιωτικού πλούτου πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που έχουν σχέση με όλες τις παραμέτρους που στέκονται εμπόδια.

Αυτές εστιάζονται σε τρεις κατηγορίες εμποδίων:

Τα φορολογικό χάος...

Αφορούν κυρίως τη δαιδαλώδη φορολογική νομοθεσία και τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές φυσικών προσώπων και επιχειρηματικών μερισμάτων. Για να γίνουν σοβαρές επενδύσεις χρειάζεται και η προσέλκυση σοβαρών στελεχών τα οποία δεν θα προτιμήσουν την Ελλάδα με 45% φορολόγηση των εσόδων τους. Οι υψηλοί συντελεστές ευνοούν μόνο αυτούς που θέλουν να κλέψουν το κράτος εντός και εκτός αυτού... Η δαιδαλώδης νομοθεσία είναι η υποδομή της διαφθοράς...

Το ασφαλιστικό χάος...

Το γραφειοκρατικό χάος στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που έχει να κάνει τόσο με τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι πληρώνουν πολλά και απολαμβάνουν ελάχιστες υπηρεσίες. Χρειάζεται αναδόμηση του συστήματος εκ του μηδενός σε άλλη βάση...

Για να σας μεταφέρω ένα παράδειγμα, φίλος της στήλης που είχε μια επιχείρηση μεταξύ 2000 και 2004 και μετά την έκλεισε καλύπτοντας όλες τις υποχρεώσεις, το 2010 εκλήθη να ελεγχθεί από το ΙΚΑ αν το 2000 είχε καταβάλει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές... Μετά τόσα χρόνια τι και πως μπορεί να αποδείξει; Αυτό είναι ένα από τα εκατοντάδες αντικίνητρα που εμποδίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, εισοδήματος και φορολογικών εσόδων...

Γραφειοκρατία παντού...

Τα υπόλοιπα εμπόδια αφορούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε λειτουργεί ή προσπαθεί να δημιουργήσει μια επιχείρηση, από περιφέρειες, δήμους, πολεοδομίες, αγορανομίες... Όποιος έχει και ελάχιστη εικόνα, γνωρίζει ότι σπάνια μια επιχείρηση ξεκινά έχοντας εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες που χρειάζεται...

Το αποτέλεσμα είναι να είναι αιχμάλωτη ευθύς εξ αρχής και να δημιουργείται ένα βασικό υπόστρωμα διαφθοράς... Φίλη της στήλης ανακάλυψε πως μπορεί να συμπληρώνει το οικογενειακό εισόδημα φτιάχνοντας ωραίες συσκευασίες με μαρμελάδες. Τις μοίραζε ερασιτεχνικά σε φίλους και γνωστούς. Την προσέγγισαν κάποια εμπορικά που πρόσεξαν τη συσκευασία δώρου και ζήτησαν συνεργασία. Όταν ρώτησε τι πρέπει να κάνει για να αποκτήσει νόμιμα χαρακτηριστικά οικοτεχνίας, της απάντησαν πως κατ’ αρχάς χρειάζεται ένα χώρο τουλάχιστον 140 τετραγωνικά μέτρα με 10 τ.μ. αποδυτήρια για το προσωπικό...

Οι τρεις αυτές κατηγορίες των εμποδίων πρέπει να αναδομηθούν εκ του μηδενός και να γίνουν περισσότερο φιλικές στο επιχειρείν και τότε θα έχει γίνει η αρχή για την αντίστροφη μέτρηση και έξοδο από το πηγάδι της κρίσης...
Για να γίνει αυτό όμως στην Ελλάδα χρειάζεται επανάσταση...

2) Τα δυο σενάρια...

Προς το παρόν από διαγραμματική άποψη, όπου ενίοτε μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, η χθεσινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε την προχθεσινή παρά την ανοδική αντίδραση.

Η αγορά έχει εισέλθει σε μια περίοδο που εύκολα γελάει με θετικές φήμες και άλλο τόσο εύκολα κλαίει με τις αρνητικές.
Το ένα στοίχημα που προσπαθεί να παίξει η αγορά μας είναι αν η απόφαση της 25 Μαρτίου θα αποτελεί θετικό αιφνιδιασμό ή όχι...

Αν θα έχουμε ένα θετικό αιφνιδιασμό, το κλίμα του Ιανουαρίου μπορεί να επανακάμψει δριμύτερο μέχρι την επόμενη «καταιγίδα» στις διεθνείς αγορές...

Μια θετική απόφαση πολιτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση σαν συγκολλητική ουσία, που μπορεί να στηρίξει έναν ευρύ ανασχηματισμό με κλήτευση των αρίστων εντός και εκτός κόμματος να αναλάβουν κρίσιμα πόστα.
Μια αρνητική απόφαση θα κάνει δύσκολη την ήδη διαλυμένη διακυβέρνηση και το σενάριο των εκλογών θα δημιουργήσει εύκολα προϋποθέσεις και για νέα χαμηλά.

Η ουσία...

Εμείς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους Μέρκελ και Σαρκοζί για τις 25 Μαρτίου. Ούτε από τις δηλώσεις του λόμπι των διάφορων οικονομολόγων που εκφράζουν συγκριμένες ομάδες πίεσης μπορεί να βγάλει κάποιος άκρη.
Υπήρξαν όμως δυο ειδήσεις χθες οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε πως φωτογραφίζουν τις εξελίξεις.

α) "...Όπως είπε ο Γκάιτνερ στη συνέντευξη Τύπου µετά τη συνάντησή του µε τον Σόιµπλε, οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρουν ΄τη σωστή ισορροπία΄ ανάµεσα στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που ζητούν από τις χώρες µέλη της ευρωζώνης και στην οικονοµική υποστήριξη που είναι απαραίτητη για να εφαρµοστούν αυτές".

Η δεύτερη αφορά τις δηλώσεις του Ολι Ρεν...

β) Χρειάζονται μαζικές και άμεσες ιδιωτικοποιήσεις για να μειωθεί το έλλειμμα, ενώ απαραίτητη είναι η προώθηση των μεταρρυθμίσεων, τόνισε ο Όλι Ρεν.

Μόνο έτσι, το έλλειμμα θα πέσει ακόμα πιο κάτω και από το στόχο του 8%, που ορίζει το επικαιροποιημένο μνημόνιο.

Απαντώντας σε ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή κ. Παπανικολάου, ο Ρεν σημείωσε πως, ενόψει των επικείμενων συνόδων του Συμβουλίου Κορυφής, είναι κρίσιμο να αποφασιστεί τόσο η επιμήκυνση αποπληρωμής του δανείου που χορηγείται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης στην Ελλάδα όσο και η επανεξέταση των επιτοκίων...

Αμφότεροι είναι κοντά στα κέντρα των αποφάσεων και σε γενικές γραμμές οι δηλώσεις τους αποτυπώνουν το περιεχόμενο των συνομιλιών που έχουν αυτή την περίοδο.

Τουτέστιν, δεν πρέπει να αποκλείουμε θετικές εκπλήξεις οι οποίες όμως για να μην πιάσουμε κορόιδο τους εταίρους και τους δανειστές θα μας παραχωρηθούν με αυστηρά ανταλλάγματα. Ήτοι, μεταρρυθμίσεις και αποκρατικοποιήσεις...
Ενόψει του τέλους του μηνός λοιπόν θα έριχνα μια ματιά στις κρατικές εισηγμένες...


Πηγή:www.capital.gr
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό bibakos » Παρ Νοέμ 04, 2011 8:33 am

Ραντεβου στα οικονομικα

Μην αφήσεις την ερωτική ζωή σου να περάσει κρίση.
Μπορείς να της φέρεσαι σαν βασίλισσα,
χωρίς να χρειαστεί να ζητήσεις καταναλωτικό δάνειο.
Μάθε τρεις τρόπους για budget dates.


Εικόνα

Μία πρόσφατη έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι οι άντρες ξοδεύουν 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο περισσότερα από τις γυναίκες για τα ραντεβού τους, με πολλούς να χρεώνουν τις κάρτες ή ακόμα και τους φίλους τους για να μπορέσουν να ευχαριστήσουν τη φίλη τους. Μπορεί να μην είναι η κατάλληλη εποχή για να την πας στο πρώτο ραντεβού σας στο Παρίσι, αλλά με πολύ απλές κινήσεις μπορείς να φέρεις το Quartier Latin στη γειτονιά σου. Ακολούθησε τα παρακάτω πολύ απλά tips, για να καταφέρεις να σώσεις λεφτά επιλέγοντας εναλλακτικά κόνσεπτ στα ραντεβού σου, τα οποία όμως δεν δείχνουν φθηνά.

Ανοιξέ της την όρεξη
Της αρέσει: Να τρώτε έξω.
Τι κάνεις συνήθως: Κλείνεις τραπέζι την Παρασκευή το βράδυ στο αγαπημένο σας γαλλικό εστιατόριο.
Η budget εναλλακτική σου: Σχεδίασε ένα πικ-νικ. Τσέκαρε τον καιρό να είναι καλός. Αν το γεύμα το έχεις μαγειρέψει εσύ, παίρνεις μπόνους. «Τα πικ-νικ είναι ρομαντικά, παραμένουν κλασικά και δύσκολα δεν θα ρίξουν κάποια γυναίκα» λέει η Brenda Della Casa, ειδική στις σχέσεις και συγγραφέας του Cinderella Was A Liar, και συνεχίζει: «Δείχνει επίσης το πόσο δημιουργικός μπορείς να γίνεις για να την κάνεις χαρούμενη».
Κερδίζεις: 150 ευρώ


Μάθε της τα βήματα
Της αρέσει: Να χορεύει.
Τι κάνεις συνήθως: Παίρνεις εισιτήρια για το αγαπημένο της συγκρότημα και της τα παρουσιάζεις σαν έκπληξη.
Η budget εναλλακτική σου: Πήγαινέ την ένα βράδυ για δωρεάν μάθημα σάλσα. «Ο συγκεκριμένος χορός είναι πάρα πολύ σεξουαλικός, ειδικά αν έχεις εσύ την πρωτοβουλία κατά τη διάρκειά του» λέει ο ειδικός στη γλώσσα του σώματος Sam van Rood και συγγραφέας του Teach Yourself Flirting. «Σου επιτρέπει να βρεθείς πιο κοντά της και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσεις ερωτική ένταση» προσθέτει ο σύμβουλος φλερτ Richard La Ruina.
Κερδίζεις: 60 ευρώ


Ετοίμασε το Home Theater
Της αρέσει: Να βλέπει θεατρικές παραστάσεις.
Τι κάνεις συνήθως: Κλείνεις θέσεις στις καλύτερες παραστάσεις.
Η budget εναλλακτική σου: Μπορείς να της προτείνεις μία βραδιά dvd στην καινούργια full HD τηλεόρασή σου. Το ιδιαίτερο concept σου πρέπει να είναι η επιλογή των ταινιών. Ρώτα στο βιντεοκλάμπ να σου προτείνουν ταινίες, που είναι μεταφορές από θεατρικά έργα ή που γυρίστηκαν ως θεατρικά έργα - δύο πρόσφατα παραδείγματα είναι το Dogville και τα Παιχνίδια Μυαλού. Μες στις επιλογές σου είναι και τα μιούζικαλ, τύπου Mamma Mia.
Κερδίζεις: 50 ευρώ
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am

Δημοσίευσηαπό bibakos » Τρί Ιαν 17, 2012 11:13 am

Τί θα συμβεί αν στις 20 Μαρτίου δεν πληρωθούν
τα 14,4 δισ. ευρώ...


Η επόμενη μεγάλη υποχρέωση εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους ύψους 14,4 δισ. ευρώ είναι στις 20 Μαρτίου.

Μέχρι τότε μένουν εννέα περίπου εβδομάδες για να “τρέξει” η δίδυμη συμφωνία του “κουρέματος” κατά 50% του δημόσιου χρέους και να υπογραφεί η νέα δανειακή σύμβαση που θα δρομολογήσει την εκταμίευση των 89 περίπου δισ. ευρώ.

Τί θα συμβεί αν μέχρι τότε αυτά τα δύο “στοιχεία” δεν είναι παρόντα και η εκταμίευση της δόσης δεν κάνει δυνατή την αποπληρωμή των 14,4 δισ. ευρώ που είναι οι λήξεις των ομολόγων της 20ης Μαρτίου;

Εικόνα

Το Capital.gr θεώρησε χρήσιμο να απευθυνθεί -ανεπισήμως για προφανείς λόγους- σε κοινοτικά στελέχη που διαχειρίζονται αυτόν τον καιρό τις εξελίξεις που αφορούν την αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, τόσο με το περιβόητο PSI όσο και με την νέα δανειακή σύμβαση. Σημειωτέον ότι το “δίδυμο” αυτό αποτελεί το βασικό θέμα της ατζέντας του Συμβουλίου (Eurogroup) της επόμενης Δευτέρας.

“Αν μέχρι την ημέρα εκείνη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συμφωνίες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι ένα τέτοιο γεγονός δεν μπορεί να συμβεί...” ήταν η αρχική απάντηση που πήραμε.

Ναι, αλλά τί ακριβώς θα συμβεί τότε, ήταν το δεύτερο ερώτημα.

“Αυτό που τότε θα συμβεί είναι μία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πρώτη στάση πληρωμών”...

Κάποια από αυτά τα ομόλογα είναι καλυμμένα με ασφάλιστρα (CDS) κάποια άλλα όχι.

Το ελληνικό δημόσιο θα ανακοινώσει την αδυναμία πληρωμής των συγκεκριμένων ομολόγων και “η ευρωζώνη θα πρέπει να αποφασίσει... αν θέλει να ζήσει αυτό που θα αρχίσει να συμβαίνει από την επόμενη ημέρα στις υπόλοιπες προβληματικές οικονομίες της ευρωζώνης. Νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει κάτι τέτοιο”...

Αν κρίνουμε από τα όσα ακολούθησαν την πρόσφατη υποβάθμιση των χωρών της ευρωζώνης από την S&P, σχολίασε ο συνομιλητής μας, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι κανείς δεν θέλει να ζήσει στην Ευρώπη αυτή την ημέρα...

Η προειδοποίηση δόθηκε, τα μηνύματα έφθασαν στους παραλήπτες τους και ίσως για τον λόγο αυτό ήδη από χθες οι εκπρόσωποι της γερμανικής κυβέρνησης θεώρησαν σκόπιμο να δηλώσουν ότι είναι έτοιμοι να καταβάλουν την δόση συμμετοχής τους στο ταμείο διάσωσης αμέσως και ολόκληρη χωρίς να κάνουν χρήση του δικαιώματος καταβολής σε πέντε ετήσιες δόσεις...

Βέβαια τα χρήματα της πρώτης δόσης για την Ελλάδα -αν προχωρήσει το PSI και η νέα δανειακή σύμβαση- είναι πολλά.

Κατ’ αρχάς είναι περί τα 30 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες (ανακεφαλαιοποίηση) και άλλα 30 δισ. ευρώ για την εγγύηση ή την προεξόφληση του 15% του χρέους που θα προκύψει μετά το κούρεμα κατά 50% του χρέους.

Επιπλέον είναι τα 14,4 δισ. ευρώ για την εξυπηρέτηση των ομολόγων που λήγουν, συν άλλα 12 περίπου δισ. ευρώ για την κάλυψη υπολοίπων αναγκών...

Το μέγεθος είναι πρωτοφανές για την μεταπολεμική ιστορία του ευρωπαϊκού καπιταλισμού...

Και σύμφωνα με τα όσα μέχρι στιγμής έχουν συμφωνηθεί θα πρέπει να εκταμιευθεί, εφ’ όσον από την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου μέχρι και τις αρχές Μαρτίου έχει δρομολογηθεί χωρίς “ατυχήματα” η ανταλλαγή παλιών με νέα ομόλογα “κουρεμένα” κατά 50% στην ονομαστική τους αξία (ή σε πραγματικές αξίες “κουρεμένα” από 55% έως και 70% ανάλογα με το ύψος του επιτοκίου των νέων ομολόγων που θα είναι άλλο -μικρότερο- μέχρι το 2020 και άλλο –μεγαλύτερο- μέχρι το 2030).

Όλα αυτά από σήμερα μέχρι και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου!

Και με καθοριστικό ενδιάμεσο σταθμό την Σύνοδο Κορυφής στις 29 Ιανουαρίου.

Εξελίξεις θα υπάρξουν κατά τα λεγόμενα των αξιωματούχων της Κομισιόν τα επόμενα 24ωρα, αν και μέχρι την Δευτέρα η εικόνα θα παραμένει σχετικά θολή καθώς η διελκυστίνδα μεταξύ Βερολίνου – Βρυξελλών και τραπεζιτών θα τεντώνει το σχοινί σε σημείο που θα δείχνει ότι μπορεί και να σπάσει.

Παρ΄ όλα αυτά στις Βρυξέλλες επιμένουν ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα.


Εικόνα

Πηγή:www.capital.gr
ευτυχως που ξεχασα να μεγαλωσω κ
αν με γυρευεται ειμαι ακομα στην αλανα.....


Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 32bit σε Toshiba Portege M800-107
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core 2 Duo P8400│2.26 GHz │3 GB│TFT 13.3'│4500MHD│HD : 320 GB│1280x800 WXGA│
Άβαταρ μέλους
bibakos
teenTUX
teenTUX
 
Δημοσιεύσεις: 552
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 31, 2009 10:28 am


Επιστροφή στο ΚοινωνικάΜέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης