GNU Lesser General Public License

(ποιες είναι άδειες , ποιες είναι διαφορές κτλ.)

Δημοσίευσηαπό boukouvalas » Σάβ Σεπ 12, 2009 5:17 pm

Θέμα συζήτησης για την άδεια χρήσης λογισμικού GNU LGPL.

Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU


Αυτή είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Ελάσσονος Γενικής Aδειας Δημόσιας Χρήσης GNU στα ελληνικά. Δεν εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής λογισμικού που υπάγεται στη GNU LGPL -αυτό γίνεται μόνο στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο της ‘Αδειας GNU LGPL. Ωστόσο, ευελπιστούμε, ότι η μετάφραση αυτή θα βοηθήσει όσους μιλούν την ελληνική να κατανοήσουν καλύτερα την ‘Aδεια GNU LGPL.

This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into greek. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL-only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Greek speakers understand the GNU LGPL better.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

Έκδοση 2.1, Φεβρουάριος 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Επιτρέπεται σε όλους η αντιγραφή και διανομή ακριβούς αντιγράφου του κειμένου αυτής της άδειας αλλά απαγορεύεται η αλλοίωσή του περιεχομένου του.

[Αυτή είναι η πρώτη δημοσιευμένη έκδοση της Ελάσσονος GPL. Θεωρείται επίσης ως η διάδοχη της έκδοσης 2 της Άδειας Δημόσιας Χρήσης Βιβλιοθήκης GNU, εξού και αριθμείται ως έκδοση υπ’αριθμ. 2.1.]

Προοίμιο

Οι περισσότερες άδειες χρήσης λογισμικού είναι σχεδιασμένες να αφαιρούν την ελευθερία διανομής και τροποποίησης. Αντίθετα, οι Γενικές ‘Αδειες Δημόσιας Χρήσης GNU έχουν σκοπό να εγγυηθούν την ελευθερία διανομής και τροποποίησης του ελεύθερου λογισμικού, να διασφαλίσουν, ότι το λογισμικό είναι ελεύθερο για όλους τους χρήστες του.

Αυτή η ‘Αδεια, η Ελάσσονα Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU ισχύει για μερικά ειδικώς σχεδιασμένα πακέτα λογισμικού –συνήθως τις βιβλιοθήκες συναρτήσεων- του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και άλλων δημιουργών, οι οποίοι αποφασίζουν να την χρησιμοποιήσουν. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε, αλλά σας προτείνουμε πρώτα να σκεφτείτε προσεκτικά, αν αυτή η ‘Αδεια ή η κανονική Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU αποτελεί την καλύτερη στρατηγική για να χρησιμοποιήσετε σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, βασιζόμενοι στις ακόλουθες επεξηγήσεις.

Μιλώντας για ελεύθερο λογισμικό, αναφερόμαστε σε ελευθερία χρήσης, όχι σε κόστος. Οι Γενικές ‘Αδειες Δημόσιας Χρήσης είναι σχεδιασμένες να εξασφαλίζουν, ότι έχετε την ελευθερία να διανέμετε αντίγραφα ελεύθερου λογισμικού (και να χρεώνετε για αυτήν την υπηρεσία, εάν το επιθυμείτε), ότι λαμβάνετε τον πηγαίο κώδικα ή μπορείτε να τον λάβετε αν το επιθυμείτε, ότι μπορείτε να τροποποιήσετε το λογισμικό και να χρησιμοποιήσετε τμήματά του σε νέα ελεύθερα προγράμματα –και ότι γνωρίζετε ότι μπορείτε να κάνετε όλα αυτά.

Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας, χρειάζεται να θέσουμε περιορισμούς, οι οποίοι θα εμποδίσουν τους διανομείς να σας αρνηθούν αυτά τα δικαιώματα ή να σας ζητήσουν να παραιτηθείτε από αυτά. Αυτοί οι περιορισμοί θέτουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για όποιον διανέμει ή τροποποιεί αντίγραφα της βιβλιοθήκης.

Για παράδειγμα, εάν διανέμετε αντίγραφα της βιβλιοθήκης, είτε δωρεάν είτε με χρέωση, πρέπει να παρέχετε στους αποδέκτες όλα τα δικαιώματα που σας δώσαμε κι εμείς. Πρέπει να εξασφαλίσετε, ότι και εκείνοι επίσης λαμβάνουν ή μπορούν να λάβουν τον πηγαίο κώδικα. Αν συνδέετε άλλο κώδικα με τη βιβλιοθήκη, πρέπει να παρέχετε τα πλήρη αρχεία αντικειμενικού (εκτελέσιμου) κώδικα στους αποδέκτες, έτσι ώστε να μπορούν να τα επανασυνδέσουν με τη βιβλιοθήκη, αφού επιφέρουν αλλαγές σε αυτήν και την επαναμεταγλωττίσουν. Και πρέπει να τους επιδείξετε αυτούς τους όρους, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Προστατεύουμε τα δικαιώματά σας με μια μέθοδο δύο σταδίων: (1) διατηρούμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της βιβλιοθήκης, και (2) σας προσφέρουμε αυτήν την άδεια, η οποία σας δίνει τη νόμιμη άδεια να αντιγράφετε, διανέμετε και/ή τροποποιείτε την βιβλιοθήκη.

Για την προστασία του κάθε διανομέα, θέλουμε να διασαφηνίσουμε, ότι δεν υπάρχει εγγύηση για την ελεύθερη βιβλιοθήκη. Επίσης, εάν η βιβλιοθήκη τροποποιηθεί από κάποιον τρίτο και διανεμηθεί περαιτέρω, οι αποδέκτες πρέπει να γνωρίζουν, ότι αυτό που έχουν δεν είναι η πρωτότυπη έκδοση, έτσι ώστε η φήμη του συγγραφέα να μην επηρεάζεται από προβλήματα που μπορεί να έχουν εισαχθεί από τρίτους.

Τέλος, οι ευρεσιτεχνίες λογισμικού, θέτουν σε διαρκή κίνδυνο την ύπαρξη οποιουδήποτε ελεύθερου προγράμματος. Επιθυμούμε να διασφαλίσουμε, ότι μια εταιρεία δεν μπορεί να περιορίσει αποτελεσματικά τους χρήστες ενός ελεύθερου προγράμματος, αποκτώντας μια περιοριστική άδεια από τον κάτοχο μιας ευρεσιτεχνίας. Επομένως, επιμένουμε, ότι κάθε άδεια ευρεσιτεχνίας λογισμικού που αποκτάται για μια έκδοση της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι σύμφωνη με την πλήρη ελευθερία χρήσης που ορίζεται σε αυτήν την άδεια.

Το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού GNU, συμπεριλαμβανομένων μερικών βιβλιοθηκών, καλύπτεται από την κανονική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU. Αυτή η άδεια, η Ελάσσονα Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, εφαρμόζεται σε ειδικά σχεδιασμένες βιβλιοθήκες, και είναι αρκετά διαφορετική από την κανονική Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU. Χρησιμοποιούμε αυτήν την άδεια για συγκεκριμένες βιβλιοθήκες, με σκοπό να επιτρέψουμε τη σύνδεση αυτών των βιβλιοθηκών με μη-ελεύθερα προγράμματα.

Όταν ένα πρόγραμμα συνδέεται με μια βιβλιοθήκη, είτε στατικά είτε δυναμικά χρησιμοποιώντας μια διαμοιραζόμενη βιβλιοθήκη συναρτήσεων, ο συνδυασμός των δύο είναι ένα παράγωγο της αρχικής βιβλιοθήκης. Η κανονική Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης επομένως επιτρέπει μια τέτοια σύνδεση μόνο εάν ολόκληρη η σύνθεση ταιριάζει με τα δικά της κριτήρια ελευθερίας. Η Ελάσσονα Άδεια Δημόσιας Χρήσης επιτρέπει περισσότερο ελαστικά κριτήρια για την σύνδεση ξένου κώδικα με την βιβλιοθήκη.

Ονομάζουμε αυτήν την άδεια “Ελάσσονα” Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης, επειδή κάνει “λιγότερα” για την προστασία της ελευθερίας του χρήστη από την κανονική Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης. Παρέχει επίσης στους άλλους προγραμματιστές ελεύθερου λογισμικού λιγότερα πλεονεκτήματα στον ανταγωνισμό με τα μη-ελεύθερα προγράμματα. Αυτά τα μειονεκτήματα είναι ο λόγος που η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης χρησιμοποιείται σε πολλές βιβλιοθήκες. Ωστόσο, η “Ελάσσονα” άδεια παρέχει πλεονεκτήματα υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες.

Για παράδειγμα, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει ειδική ανάγκη να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη δυνατή χρήση μιας ορισμένης βιβλιοθήκης, ώστε να γίνει αυτή ένα εκ των πραγμάτων πρότυπο. Για να επιτευχθεί αυτό, τα μη-ελεύθερα προγράμματα πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη. Μια πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι, ότι μια ελεύθερη βιβλιοθήκη κάνει την ίδια δουλειά με ευρείας χρήσης μη-ελεύθερες βιβλιοθήκες. Σε αυτήν την περίπτωση, λίγα κερδίζονται αν περιοριστεί η ελεύθερη βιβλιοθήκη στο ελεύθερο λογισμικό μόνο, οπότε χρησιμοποιούμε την Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU.

Σε άλλες περιπτώσεις, η άδεια να χρησιμοποιηθεί μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη σε μη-ελεύθερα προγράμματα, επιτρέπει σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων να χρησιμοποιήσουν ένα μεγάλο τμήμα του ελεύθερου λογισμικού. Για παράδειγμα, η άδεια να χρησιμοποιηθεί η Βιβλιοθήκη GNU C σε μη-ελεύθερα προγράμματα δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα GNU, όπως και την παραλλαγή αυτού, το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux.

Παρόλο που η Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU παρέχει μικρότερη προστασία στην ελευθερία των χρηστών, εντούτοις διασφαλίζει, ότι ο χρήστης ενός προγράμματος που είναι συνδεδεμένο με τη Βιβλιοθήκη έχει την ελευθερία και τα μέσα να τρέξει αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας μια τροποποιημένη έκδοση της Βιβλιοθήκης.

Οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις για την αντιγραφή, διανομή και τροποποίηση ακολουθούν. Προσέξτε ιδιαίτερα την διαφορά μεταξύ ενός “έργου βασισμένου στη βιβλιοθήκη” και ενός “έργου που χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη”. Το πρώτο περιέχει κώδικα προερχόμενο από τη βιβλιοθήκη, ενώ το δεύτερο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τη βιβλιοθήκη για να τρέξει.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

0. Αυτή η Άδεια εφαρμόζεται σε κάθε βιβλιοθήκη λογισμικού ή άλλο πρόγραμμα, το οποίο περιέχει ένδειξη του δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέρους, ότι μπορεί να διανεμηθεί υπό τους όρους αυτής της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (καλουμένης επίσης “αυτή η Άδεια”).
Κάθε κάτοχος άδειας καλείται ως “εσείς”.

“Βιβλιοθήκη” σημαίνει μια συλλογή συναρτήσεων του λογισμικού και/ή δεδομένων που είναι σε θέση να μπορούν να συνδεθούν εύκολα με προγράμματα εφαρμογών (τα οποία χρησιμοποιούν μερικές από αυτές τις συναρτήσεις ή δεδομένα) για να σχηματίζουν εκτελέσιμα προγράμματα.

Ο όρος “Βιβλιοθήκη” κατωτέρω, αναφέρεται σε κάθε τέτοια βιβλιοθήκη λογισμικού ή έργο, το οποίο έχει διανεμηθεί υπό αυτούς τους όρους. “Έργο βασισμένο στη Βιβλιοθήκη” σημαίνει είτε την Βιβλιοθήκη, είτε οποιοδήποτε παράγωγο έργο σύμφωνα με το Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας: δηλαδή, ένα έργο που περιέχει τη Βιβλιοθήκη ή μέρος της αυτούσια ή με τροποποιήσεις και/ή μεταφρασμένη ευθέως σε άλλη γλώσσα. (Στο εξής, η μετάφραση συμπεριλαμβάνεται χωρίς περιορισμό στον όρο “τροποποίηση”.)

"Πηγαίος κώδικας" για ένα έργο σημαίνει την προτιμώμένη μορφή του έργου για να επέλθουν τροποποιήσεις σε αυτό. Για μια βιβλιοθήκη, πλήρης πηγαίος κώδικας σημαίνει όλο τον κώδικα για όλες τις λειτουργικές μονάδες (αρθρώματα) του, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών αρχείων ορισμού διασύνδεσης, καθώς και των εντολών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της μεταγλώττισης και εγκατάστασης της βιβλιοθήκης.

Οι ενέργειες εκτός της αντιγραφής, της διανομής και της τροποποίησης δεν καλύπτονται από αυτήν την ‘Αδεια –βρίσκονται εκτός του πεδίου της. Η πράξη εκτέλεσης ενός προγράμματος με χρήση της Βιβλιοθήκης δεν περιορίζεται, και το προϊόν αυτού του προγράμματος καλύπτεται μόνο εφόσον τα περιεχόμενά του συνιστούν έργο βασισμένο στη Βιβλιοθήκη (ανεξάρτητα από τη χρήση της Βιβλιοθήκης σε ένα εργαλείο για τη συγγραφή του). Το κατά πόσο ισχύει αυτό εξαρτάται από τη φύση της Βιβλιοθήκης και του προγράμματος που την χρησιμοποιεί.

1. Επιτρέπεται η αντιγραφή και διανομή ακριβών αντιγράφων του πλήρη πηγαίου κώδικα της Βιβλιοθήκης, όπως τον λαμβάνετε, σε οποιοδήποτε μέσο, με την προϋπόθεση, ότι δημοσιεύετε κατάλληλα και ευδιάκριτα σε κάθε αντίγραφο, μια κατάλληλη ένδειξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποποίησης εγγυητικής ευθύνης, ότι θα διατηρήσετε στο ακέραιο όλες τις ενδείξεις που αναφέρονται στην ‘Αδεια αυτή και στην απουσία οποιασδήποτε εγγύησης. Και ότι μαζί με τη Βιβλιοθήκη θα διανέμετε και ένα αντίγραφο αυτής της Άδειας.

Επιτρέπεται η χρέωση για τη φυσική πράξη της μεταφοράς ενός αντιγράφου, καθώς και για την παροχή εγγύησης κατά την κρίση σας.

2. Επιτρέπεται η τροποποίηση αντιγράφου ή αντιγράφων της Βιβλιοθήκης ή οποιουδήποτε μέρους της, δημιουργώντας έτσι ένα έργο βασισμένο στη Βιβλιοθήκη, καθώς και η διανομή αυτών των τροποποιήσεων ή έργων υπό τους όρους της Ενότητας 1 ανωτέρω, με την προϋπόθεση, ότι πληρούνται επίσης όλοι οι κάτωθι όροι:

α) Το ίδιο το τροποποιημένο έργο πρέπει να είναι βιβλιοθήκη λογισμικού.

β) Τα τροποποιημένα αρχεία πρέπει να φέρουν εμφανείς ενδείξεις, στις οποίες να δηλώνεται, ότι εσείς τροποποιήσατε τα αρχεία και την ημερομηνία κάθε τροποποίησης.

γ) Το σύνολο του έργου πρέπει να διατίθεται σε όλα τα τρίτα μέρη χωρίς χρέωση υπό τους όρους αυτής της Άδειας.

δ) Εάν μια λειτουργία στην τροποποιημένη Βιβλιοθήκη ανατρέχει σε συνάρτηση ή πίνακα δεδομένων που παρέχονται από ένα (εξωτερικό) πρόγραμμα εφαρμογών, το οποίο χρησιμοποιεί τη λειτουργία (δεν είναι μέρος της), εκτός από την περίπτωση όπου χρησιμοποιείται ως όρισμα κατά την κλήση της λειτουργίας, τότε πρέπει να προσπαθήσετε να διασφαλίσετε ότι, στην περίπτωση που μια εφαρμογή δεν παρέχει τέτοια συνάρτηση ή πίνακα, η λειτουργία συνεχίζει να λειτουργεί, και εκτελεί όποιο μέρος της συνεχίζει να έχει νόημα.

(Για παράδειγμα, μια συνάρτηση σε μια βιβλιοθήκη που υπολογίζει τετραγωνικές ρίζες έχει ένα ξεκάθαρο σκοπό ανεξάρτητα από την εφαρμογή. Επομένως η Υποενότητα 2δ απαιτεί, ότι κάθε συνάρτηση ή πίνακας που παρέχονται από την εφαρμογή και χρησιμοποιούνται από αυτήν την συνάρτηση πρέπει να είναι προαιρετικοί: αν η εφαρμογή δεν την προσφέρει, η συνάρτηση τετραγωνικών ριζών πρέπει ακόμη να υπολογίζει τετραγωνικές ρίζες.)

Αυτές οι απαιτήσεις εφαρμόζονται στο τροποποιημένο έργο ως σύνολο. Αν αναγνωρίσιμες ενότητες αυτού του έργου δεν έχουν παραχθεί από τη Βιβλιοθήκη, και μπορούν από μόνες τους εύλογα να θεωρηθούν ανεξάρτητα και χωριστά έργα, τότε αυτή η Άδεια και οι όροι της δεν εφαρμόζονται σε αυτές τις ενότητες, όταν διανέμονται ως ξεχωριστά έργα. Αλλά όταν οι ίδιες ενότητες διανέμονται ως μέρος ενός συνόλου, το οποίο είναι έργο βασισμένο στη Βιβλιοθήκη, η διανομή του συνόλου πρέπει να γίνεται με τους όρους αυτής της Άδειας, της οποίας οι άδειες για άλλους δικαιούχους εκτείνονται στο σύνολο, και επομένως σε κάθε μέρος, ανεξάρτητα από το ποιος το έγραψε.

Συνεπώς, σκοπός αυτής της ενότητας δεν είναι να εγείρει δικαιώματα ή να αμφισβητήσει τα δικά σας δικαιώματα σε έργο, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου δημιουργημένο από εσάς –ο σκοπός είναι να ασκηθεί το δικαίωμα ελέγχου της διανομής των παράγωγων ή συλλογικών έργων που βασίζονται στη Βιβλιοθήκη.

Επιπλέον, ο απλός συγκερασμός ενός άλλου έργου, που δεν βασίζεται στη Βιβλιοθήκη, με τη Βιβλιοθήκη (ή με ένα έργο που βασίζεται στη Βιβλιοθήκη) σε αποθηκευτικό μέσο ή μέσο διανομής, δεν υπάγει το άλλο έργο στο όρους αυτής της ‘Αδειας.

3. Μπορείτε να προτιμήσετε να εφαρμόσετε τους όρους της κανονικής Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU αντί για αυτήν την Άδεια σε δεδομένο αντίγραφο της Βιβλιοθήκης. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να αλλάξετε όλες τις ενδείξεις που αναφέρονται σε αυτήν την Άδεια, έτσι ώστε να αναφέρονται στην 2η έκδοση της κανονικής Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, αντί για αυτήν την Άδεια. (Εάν έχει δημοσιευτεί έκδοση της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης νεότερη από την 2η, τότε μπορείτε να καθορίσετε αυτήν την έκδοση, αν το επιθυμείτε.) Μην κάνετε καμία άλλη αλλαγή σε αυτές τις ενδείξεις.

Από τη στιγμή που αυτή η αλλαγή γίνει σε ένα δεδομένο αντίγραφο, εφαρμόζεται ανεπίστρεπτα η κανονική Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU σε όλα τα επόμενα αντίγραφα και παράγωγα έργα αυτού του αντιγράφου.

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αντιγράψετε μέρος του κώδικα της Βιβλιοθήκης σε ένα πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι βιβλιοθήκη.

4. Μπορείτε να αντιγράψετε και διανείμετε την Βιβλιοθήκη (ή μέρος ή παράγωγο αυτής, υπό την Ενότητα 2) σε παράγωγο κώδικα ή εκτελέσιμη μορφή, σύμφωνα με τους όρους των Ενοτήτων 1 και 2 ανωτέρω, με την προϋπόθεση, ότι την συνοδεύετε με τον πλήρη αντίστοιχο πηγαίο κώδικα σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, ο οποίος πρέπει να διανέμεται υπό τους όρους των Ενοτήτων 1 και 2 παραπάνω, σε ένα συνηθισμένο μέσο ανταλλαγής λογισμικού.

Εάν η διανομή του παράγωγου κώδικα πραγματοποιείται με παροχή πρόσβασης σε καθορισμένη τοποθεσία για αντιγραφή του, τότε η παραχώρηση ισοδύναμης πρόσβασης για αντιγραφή του πηγαίου κώδικα από την ίδια τοποθεσία ικανοποιεί την απαίτηση διανομής του πηγαίου κώδικα – έστω και αν τα τρίτα μέρη δεν υποχρεούνται να αντιγράψουν τον πηγαίο κώδικα μαζί με τον παράγωγο κώδικα.

5. Ένα πρόγραμμα που δεν περιέχει κανένα παράγωγο κανενός μέρους της Βιβλιοθήκης, αλλά είναι σχεδιασμένο να δουλεύει με την Βιβλιοθήκη, μεταγλωττιζόμενο ή συνδεόμενο με αυτήν, ονομάζεται "έργο που χρησιμοποιεί την Βιβλιοθήκη". Τέτοιο έργο απομονωμένο, δεν είναι παράγωγο έργο της Βιβλιοθήκης και επομένως δεν εμπίπτει στο πεδίο της παρούσας Άδειας.

Ωστόσο, η σύνδεση ενός "έργου που χρησιμοποιεί την Βιβλιοθήκη" με τη Βιβλιοθήκη δημιουργεί ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα που είναι παράγωγο της Βιβλιοθήκης (επειδή περιέχει μέρη της Βιβλιοθήκης), και όχι ένα “έργο που χρησιμοποιεί τη Βιβλιοθήκη”. Επομένως το εκτελέσιμο καλύπτεται από αυτήν την Άδεια. Η Ενότητα 6 ορίζει τους όρους διανομής τέτοιων εκτελέσιμων.

Όταν ένα “έργο που χρησιμοποιεί τη Βιβλιοθήκη” χρησιμοποιεί υλικό από ένα αρχείο επικεφαλίδων που είναι μέρος της Βιβλιοθήκης, ο παράγωγος κώδικας για το έργο ενδέχεται να είναι παράγωγο έργο της Βιβλιοθήκης, μολονότι ο πηγαίος κώδικας δεν είναι. Το αν ισχύει αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, στην περίπτωση που το έργο μπορεί να συνδεθεί χωρίς την Βιβλιοθήκη, ή που το έργο είναι από μόνο του Βιβλιοθήκη. Η διαχωριστική γραμμή δεν μπορεί να οριστεί με ακρίβεια από το νόμο.

Εάν ένα τέτοιο αρχείο χρησιμοποιεί μόνο αριθμητικές παραμέτρους, διατάξεις και παρελκόμενα δομών δεδομένων, και μικρές μακροεντολές και μικρές συναρτήσεις (μεγέθους δέκα ή λιγότερων γραμμών), τότε η χρήση του αρχείου δεν περιορίζεται, ανεξαρτήτως του αν νομικά είναι παράγωγο έργο. (Εκτελέσιμα που περιέχουν αυτόν τον παράγωγο κώδικα μαζί με τμήματα της Βιβλιοθήκης, παραμένουν στο πλαίσιο της Ενότητας 6.)

Διαφορετικά, αν το έργο είναι παράγωγο της Βιβλιοθήκης, επιτρέπεται η διανομή του παράγωγου κώδικα για το έργο υπό τους όρους της Ενότητας 6. Όποιο εκτελέσιμο περιέχει αυτό το έργο, επίσης εμπίπτει στο πεδίο της Ενότητας 6, ανεξαρτήτως του αν είναι ή όχι ευθέως συνδεδεμένο με την ίδια τη Βιβλιοθήκη.

6. Ως εξαίρεση στις ανωτέρω Ενότητες, επιτρέπεται και ο συνδυασμός ή η σύνδεση ενός “έργου που χρησιμοποιεί τη Βιβλιοθήκη”, με τη Βιβλιοθήκη για να παρχθεί ένα έργο που περιέχει τμήματα της Βιβλιοθήκης, και η διανομή αυτού του έργου, υπό τους όρους της επιλογής σας, αρκεί αυτοί οι όροι να επιτρέπουν στον χρήστη την τροποποίηση του έργου για ιδιωτική χρήση και την αποσυμπίληση για διόρθωση σφαλμάτων αυτών των τροποποιήσεων.

Πρέπει να υπάρχει εμφανής ειδοποίηση σε καθε αντίγραφο του έργου, ότι χρησιμοποιείται σε αυτό η Βιβλιοθήκη, καθώς και ότι η Βιβλιοθήκη και η χρήση της καλύπτονται από αυτήν την Άδεια. Πρέπει να παρέχετε ένα αντίγραφο αυτής της Άδειας. Αν το έργο κατά την εκτέλεσή του απεικονίζει ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η ένδειξη της πνευματικής ιδιοκτησίας της Βιβλιοθήκης πρέπει να συμπεριληφθεί ανάμεσά τους, όπως και μια παραπομπή που να οδηγεί τον χρήστη στο αντίγραφο αυτής της Άδειας. Πρέπει επίσης να κάνετε ένα από τα επόμενα:

α) Συνοδεύετε το έργο με τον πλήρη αντίστοιχο πηγαίο κώδικα σε σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή για την Βιβλιοθήκη, συμπεριλαμβανομένων όποιων αλλαγών χρησιμοποιήθηκαν στο έργο (οι οποίες πρέπει να διανέμονται υπό τις Ενότητες 1 και 2 ανωτέρω) και, αν το έργο είναι ένα εκτελέσιμο συνδεδεμένο με τη Βιβλιοθήκη, με το πλήρες αναγνώσιμο από μηχανή “έργο που χρησιμοποιεί τη Βιβλιοθήκη”, ως παράγωγο κώδικα και/ή πηγαίο κώδικα, έτσι ώστε ο χρήστης, να μπορεί να τροποποιήσει τη Βιβλιοθήκη και μετά να την επανασυνδέσει ώστε να παράγει ένα τροποποιημένο εκτελέσιμο που συμπεριλαμβάνει την τροποποιημένη Βιβλιοθήκη. (Είναι κατανοητό, ότι ο χρήστης που αλλάζει τα περιεχόμενα των αρχείων ορισμών στη Βιβλιοθήκη, δεν θα μπορεί απαραιτήτως να επαναμεταγλωττίσει την εφαρμογή, ώστε να χρησιμοποιεί τους τροποποιημένους ορισμούς.)

β) Χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο μηχανισμό δυναμικής διαμοιρασμένης βιβλιοθήκης για τη σύνδεση με τη Βιβλιοθήκη. Κατάλληλος μηχανισμός είναι αυτός που (1) χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση αντίγραφο της βιβλιοθήκης που υπάρχει ήδη στο υπολογιστικό σύστημα του χρήστη, αντί να ενσωματώνει τις συναρτήσεις της βιβλιοθήκης στο εκτελέσιμο, και (2) θα λειτουργεί κατάλληλα με μια τροποποιημένη έκδοση της βιβλιοθήκης, αν ο χρήστης εγκαταστήσει κάποια, αρκεί η τροποποιημένη έκδοση να είναι συμβατή με τις διασυνδέσεις της έκδοσης η οποία χρησιμοποιήθηκε για να γίνει το έργο.

γ) Συνοδεύετε το έργο με μια γραπτή προσφορά ισχύος τουλάχιστον τριών ετών, που να παρέχει στον ίδιο χρήστη όσα ορίζει η υποενότητα 6α ανωτέρω, με χρέωση όχι μεγαλύτερη από το κόστος πραγματοποίησης αυτής της διανομής.

δ) Εάν η διανομή του έργου γίνεται με παροχή πρόσβασης σε αντίγραφο από ορισμένη τοποθεσία, προσφέρετε ισοδύναμη πρόσβαση για αντιγραφή των ανωτέρω οριζομένων στοιχείων από την ίδια τοποθεσία.

ε) Επαληθεύστε ότι ο χρήστης έχει ήδη λάβει ένα αντίγραφο αυτών των στοιχείων ή ότι έχετε ήδη αποστείλει στον χρήστη ένα αντίγραφο.

Για ένα εκτελέσιμο, η απαιτούμενη μορφή του “έργου που χρησιμοποιεί την Βιβλιοθήκη" πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα και εργαλεία που χρειάζονται για την αναπαραγωγή του εκτελέσιμου από αυτό. Ωστόσο, ως ειδική εξαίρεση, τα στοιχεία που πρόκειται να διανεμηθούν δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν ό,τι κανονικά διανέμεται (σε πηγαίο ή παράγωγο κώδικα) με τα μεγαλύτερα συστατικά (μεταγλωττιστή, πυρήνα κ.τ.λ.) του λειτουργικού συστήματος στο οποίο εκτελείται το εκτελέσιμο, εκτός αν το ίδιο το συστατικό συνοδεύει το εκτελέσιμο.

Πιθανόν αυτή η απαίτηση αντιτίθεται στους περιορισμούς των αδειών άλλων βιβλιοθηκών δεσμευμένων με πάσης φύσεως δικαιώματα που δεν συνοδεύουν συνήθως το λειτουργικό σύστημα. Τέτοια αντίθεση σημαίνει, ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές και την Βιβλιοθήκη μαζί σε ένα εκτελέσιμο που διανέμετε.

7. Μπορείτε να τοποθετήσετε τμήματα της βιβλιοθήκης, που είναι έργο βασισμένο στην Βιβλιοθήκη, παράλληλα σε μια βιβλιοθήκη μαζί με τμήματα άλλων βιβλιοθηκών που δεν καλύπτονται από την παρούσα Άδεια, και να διανείμετε μια τέτοια συνδυασμένη βιβλιοθήκη, αρκεί η χωριστή διανομή του έργου που βασίζεται στην Βιβλιοθήκη και σε τμήματα άλλων βιβλιοθηκών να επιτρέπεται, καθώς και να κάνετε επίσης τα εξής:

α) Να συνοδεύετε την συνδυασμένη βιβλιοθήκη με ένα αντίγραφο του ίδιου έργου βασισμένου στην Βιβλιοθήκη, χωρίς να συνδυάζεται με τμήματα άλλων βιβλιοθηκών. Αυτό πρέπει να διανεμηθεί υπό τους όρους των ανωτέρω Ενοτήτων.

β) Να παράσχετε εμφανή ένδειξη με την συνδυασμένη βιβλιοθήκη του γεγονότος ότι μέρος αυτού του έργου είναι βασισμένο στη Βιβλιοθήκη, και εξηγώντας πού βρίσκεται η συνοδευτική μορφή του ίδιου έργου μη συνδυασμένου.

8. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, περαιτέρω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης, σύνδεση ή διανομή της Βιβλιοθήκης παρά μόνο με τον τρόπο που ρητά προβλέπεται σε αυτήν την ‘Αδεια. Κάθε άλλη απόπειρα για αντιγραφή, τροποποίηση, περαιτέρω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης, σύνδεση με αυτήν ή διανομή της Βιβλιοθήκης είναι άκυρη και αυτομάτως καταργεί τα δικαιώματα που παραχωρεί η παρούσα ‘Αδεια. Ωστόσο, οι αποδέκτες αντίγραφων ή δικαιωμάτων από εσάς υπό αυτήν την ‘Αδεια, δεν θα απωλέσουν τα δικαιώματα χρήσης τους, εφόσον τα μέρη αυτά παραμένουν πλήρως συμμορφωμένα με τους όρους της ‘Αδειας.

9. Δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή της παρούσας ‘Αδειας, εφόσον δεν έχει υπογραφεί. Ωστόσο, τίποτε άλλο δεν σας δίνει το δικαίωμα να τροποποιείτε ή διανέμετε τη Βιβλιοθήκη ή τα παράγωγα έργα της. Τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται από το νόμο, σε περίπτωση μη αποδοχής της αυτής της ‘Αδειας. Επομένως, με την τροποποίηση ή διανομή της Βιβλιοθήκης (ή οποιουδήποτε έργου βασισμένου στη Βιβλιοθήκη), δηλώνετε ότι αποδέχεστε την παρούσα ‘Αδεια, καθώς και όλους τους όρους και προϋποθέσεις της για την αντιγραφή, διανομή ή τροποποίηση της Βιβλιοθήκης ή έργων βασισμένων σε αυτήν.

10. Kάθε φορά που αναδιανέμετε την Βιβλιοθήκη (ή έργο βασισμένο στη Βιβλιοθήκη), ο αποδέκτης αυτόματα λαμβάνει μια άδεια από τον αρχικό δικαιούχο να αντιγράψει, διανείμει, συνδέσει ή τροποποιήσει τη Βιβλιοθήκη σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην άσκηση των δικαιωμάτων των αποδεκτών που παρέχονται εδώ. Δεν είστε εσείς υπεύθυνοι να επιβάλετε τη συμμόρφωση τρίτων μερών σε αυτήν την Άδεια.

11. Εάν, κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ισχυρισμού παραβίασης δικαίωματος ευρεσιτεχνίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο (μη περιοριζόμενο σε θέματα ευρεσιτεχνίας), σας επιβληθούν όροι (με δικαστική απόφαση, συμφωνία ή άλλο τρόπο), οι οποίοι αντιβαίνουν τους όρους της παρούσας ‘Αδειας, οι όροι εκείνοι δεν σας απαλλάσσουν από τους όρους της παρούσας ‘Αδειας. Εάν η διανομή δεν είναι δυνατή έτσι ώστε να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την ‘Αδεια και άλλες σχετικές υποχρεώσεις σας, τότε δεν σας επιτρέπεται καθόλου η διανομή της Βιβλιοθήκης. Για παράδειγμα, εάν μια άδεια ευρεσιτεχνίας δεν επιτρέπει την αναδιανομή της Βιβλιοθήκης χωρίς καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιονδήποτε λαμβάνει αντίγραφα άμεσα ή έμμεσα από εσάς, τότε ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να ικανοποιηθεί τόσο η άδεια ευρεσιτεχνίας όσο και η παρούσα ‘Αδεια, είναι να αποφευχθεί εντελώς η διανομή της Βιβλιοθήκης.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ενότητας καταστεί άκυρο ή ανίσχυρο υπό οποιεσδήποτε συγκεκριμένες περιστάσεις, το υπόλοιπο μέρος της ενότητας αυτής συνεχίζει να ισχύει και η ενότητα ως σύνολο συνεχίζει να εφαρμόζεται σε άλλες συνθήκες.

Δεν ανήκει στους σκοπούς της ενότητας αυτής να εξωθήσει σε παραβίαση ευρεσιτεχνιών ή άλλων αξιώσεων ιδιοκτησίας ή σε αμφισβήτηση του κύρους τέτοιων αξιώσεων. Μοναδικός σκοπός αυτής της ενότητας είναι να προστατεύσει την ακεραιότητα του συστήματος διανομής ελεύθερου λογισμικού, η οποία υλοποιείται με την πρακτική των αδειών δημόσιας χρήσης. Πολλοί άνθρωποι έχουν συμβάλει γενναιόδωρα στο ευρύ φάσμα λογισμικού που διανέμεται με αυτό το σύστημα, εμπιστευόμενοι την αδιάλειπτη εφαρμογή αυτού του συστήματος. Είναι στην ευχέρεια του δημιουργού/δωρητή να αποφασίσει εάν προτίθεται να διανείμει λογισμικό μέσω οποιουδήποτε άλλου συστήματος, και ένας δικαιούχος άδειας δεν μπορεί να επιβάλει αυτήν την επιλογή.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να καταστήσει σαφές ό,τι συνεπάγεται το υπόλοιπο τμήμα της παρούσας ‘Αδειας.

12. Εάν η διανομή ή/και η χρήση της Βιβλιοθήκης εμποδίζεται σε ορισμένα κράτη, είτε από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας είτε από διασυνδέσεις καλυπτόμενες από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο αρχικός δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάγει τη Βιβλιοθήκη σε αυτήν την ‘Αδεια, μπορεί να προσθέσει έναν ρητό γεωγραφικό περιορισμό στη διανομή, εξαιρώντας εκείνα τα κράτη, έτσι ώστε η διανομή να επιτρέπεται μόνο σε ή μεταξύ των κρατών, τα οποία δεν εξαιρούνται γι’ αυτόν τον λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση, η παρούσα ‘Αδεια ενσωματώνει τον περιορισμό σαν να ήταν διατυπωμένος στο σώμα της.

13. Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) μπορεί να δημοσιεύει περιστασιακά αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της Ελάσσονος Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης. Αυτές οι νέες εκδόσεις θα είναι συναφείς στο πνεύμα με την παρούσα έκδοση, όμως ενδέχεται να διαφέρουν στις λεπτομέρειες, καθώς επιλαμβάνονται νέων προβλημάτων και ζητημάτων.

Σε κάθε έκδοση δίνεται ένας διακριτικός αριθμός έκδοσης. Εάν στην Βιβλιοθήκη ορίζεται ένας αριθμός έκδοσης της παρούσας ‘Αδειας, η οποία εφαρμόζεται σε αυτήν, καθώς και "οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση", μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων είτε αυτής της έκδοσης, είτε οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης έχει δημοσιευτεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation). Εάν στην Βιβλιοθήκη δεν καθορίζεται αριθμός έκδοσης της ‘Αδειας, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση έχει δημοσιευθεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

14. Αν επιθυμείτε να ενσωματώσετε μέρη της Βιβλιοθήκης σε άλλα ελεύθερα προγράμματα, των οποίων οι όροι διανομής είναι ασύμβατοι με αυτούς, γράψτε στο δημιουργό για να ζητήσετε άδεια. Για λογισμικό του οποίου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), γράψτε στο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), σε ορισμένες περιπτώσεις προβαίνει σε εξαιρέσεις. Η απόφαση λαμβάνεται βάσει του διττού στόχου διατήρησης του ελεύθερου καθεστώτος όλων των παραγώγων έργων του ελεύθερου λογισμικού, και της προώθησης της δυνατότητας να μοιράζεται και να επαναχρησιμοποιείται το λογισμικό γενικότερα.

Έλλειψη Εγγύησης

15. Επειδή η Βιβλιοθήκη παρέχεται χωρίς χρέωση, δεν υπάρχει εγγύηση γι’ αυτήν στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή άλλα μέρη παρέχουν την Βιβλιοθήκη «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά αναφερομένων των σιωπηρών εγγυήσσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση, εκτός αν γραπτώς δηλώνεται διαφορετικά.
Ο κίνδυνος από την ποιότητα και επίδοση της Βιβλιοθήκης ανήκει εξ ολοκλήρου σε εσάς. Εάν η Βιβλιοθήκη αποδειχθεί ελαττωματική, το κόστος όλων των απαραίτητων εργασιών επισκευής ή επιδιόρθωσης βαρύνει εσάς.

16. Σε καμιά περίπτωση, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή έγγραφη συμφωνία, οδικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που μπορεί να τροποποιήσει ή/και να αναδιανείμει την Βιβλιοθήκη, όπως προβλέπεται παραπάνω, δεν είναι υπεύθυνος απέναντί σας για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των γενικών, ειδικών, τυχαίων ή συνεπακόλουθων ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Βιβλιοθήκης (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της απώλειας δεδομένων ή της αλλοίωσης της ακρίβειάς τους ή απώλειας που επήλθε από εσάς ή από τρίτα μέρη ή αδυναμίας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό), έστω και αν ο δικαιούχος αυτός ή άλλο μέρος έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών.

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Πώς να Εφαρμόσετε Αυτούς τους Όρους στις Νέες Σας Βιβλιοθήκες

Εάν αναπτύσσετε μια νέα βιβλιοθήκη, και επιθυμείτε να έχει την ευρύτερη δυνατή χρήση από το κοινό, προτείνουμε να την κάνετε ελεύθερο λογισμικό, ώστε καθένας να μπορεί να την αναδιανείμει και τροποποιήσει. Μπορείτε να το καταφέρετε επιτρέποντας την αναδιανομή υπό αυτούς τους όρους (ή εναλλακτικά, υπό τους όρους της κανονικής Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης.)

Για να εφαρμόσετε αυτούς τους όρους, επισυνάψτε τις ακόλουθες ενδείξεις στην βιβλιοθήκη. Είναι ασφαλέστερο να τις επισυνάψετε στην αρχή κάθε αρχείου πηγαίου κώδικα, ώστε να εκφράσετε πιο αποτελεσματικά την εξαίρεση από κάθε εγγύηση. Και κάθε αρχείο πρέπει να έχει τουλάχιστον την ένδειξη της δήλωσης πνευματικής ιδιοκτησίας και μια ένδειξη του πού είναι ολόκληρη η ανακοίνωση.

<μια γραμμή για να ονομάσετε τη βιβλιοθήκη και μια σύντομη περίληψη του τι κάνει.>
Copyright (C) <έτος> <όνομα του συγγραφέα>

Αυτή η βιβλιοθήκη είναι ελεύθερο λογισμικό. Μπορείτε να την αναδιανείμετε και/ή τροποποιήσετε υπό τους όρους της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, όπως εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), την έκδοση 2.1 της Άδειας, ή (κατ’ επιλογή σας) οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση.

Αυτή η βιβλιοθήκη διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμη, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Χωρίς ακόμη και την σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU.

Πρέπει να έχετε λάβει ένα αντίγραφο της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης μαζί με αυτήν την βιβλιοθήκη. Αν όχι, επικοινωνήστε γραπτώς με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Επίσης προσθέστε πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας με ηλεκτρονικό και απλό ταχυδρομείο.

Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε από τον εργοδότη σας (εάν εργάζεστε ως προγραμματιστής) ή τη σχολή σας, εάν υπάρχουν, να υπογράψουν μια "δήλωση αποκήρυξης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας" (copyright disclaimer) για τη βιβλιοθήκη. Παρατίθεται υπόδειγμα, συμπληρώστε τα ονόματα:

Η <επωνυμία_εταιρίας/σχολής> δια του παρόντος παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί της βιβλιοθήκης <όνομα_βιβλιοθήκης> (σύντομη περιγραφή του τι κάνει), η οποία δημιουργήθηκε από τον <όνομα_δημιουργού>.

<υπογραφή_εκπροσώπου_εταιρίας/σχολής>, <ημερομηνία, έτος>
<όνομα εκπροσώπου εταιρείας/σχολής>, <θέση εκπροσώπου στην εταιρεία/σχολή>

ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET
Τελευταία επεξεργασία από boukouvalas και Σάβ Σεπ 12, 2009 5:47 pm, έχει επεξεργασθεί 3 φορά/ες συνολικά
Άβαταρ μέλους
boukouvalas
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 162
Εγγραφή: Τρί Μάιος 26, 2009 5:11 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό linuxman » Σάβ Σεπ 12, 2009 5:23 pm

Καλό θα ήτανε να παραθέσεις εάν υπάρχει στα ελληνικά και την ίδια την άδεια .
Οδηγίες προς Νεοεισερχόμενους
LinuxMint 17 qiana 3.13.0-24-generic 64bit (el_GR.UTF-8, X-Cinnamon cinnamon)
Intel Core i3-2310M CPU @ 2.10GHz ‖ RAM 3866 MiB ‖ Dell Inc. 0D7C51 - Dell Inc. Dell System Vostro 3750
Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics [8086:0116]
wlan0: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] [8086:008a]
Άβαταρ μέλους
linuxman
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 912
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 28, 2009 2:39 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη


Επιστροφή στο Άδειες ΕΛ/ΛΑΚΜέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron