GNU General Public License

(ποιες είναι άδειες , ποιες είναι διαφορές κτλ.)

Δημοσίευσηαπό boukouvalas » Σάβ Σεπ 12, 2009 5:20 pm

Θέμα συζήτησης για την GNU LGPL άδεια χρήσης λογισμικού.

Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GNU GPL)


Αυτή είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Γενικής Aδειας Δημόσιας Χρήσης GNU στα ελληνικά. Δεν εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής λογισμικού που υπάγεται στη GNU GPL -αυτό γίνεται μόνο στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο της ‘Αδειας GNU GPL. Ωστόσο, ευελπιστούμε, ότι η μετάφραση αυτή θα βοηθήσει όσους μιλούν την ελληνική να κατανοήσουν καλύτερα την ‘Aδεια GNU GPL.

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into greek. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL-only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help greek speakers understand the GNU GPL better.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

Έκδοση 2, Ιούνιος 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Επιτρέπεται σε όλους η αντιγραφή και διανομή ακριβούς αντιγράφου του κειμένου αυτής της άδειας αλλά απαγορεύεται η αλλοίωσή του περιεχομένου του.

Προοίμιο

Οι περισσότερες άδειες χρήσης λογισμικού είναι σχεδιασμένες να αφαιρούν την ελευθερία διανομής και τροποποίησης. Αντίθετα, η Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU έχει σκοπό να εγγυηθεί την ελευθερία διανομής και τροποποίησης του ελεύθερου λογισμικού, να εξασφαλίσει ότι το λογισμικό είναι ελεύθερο για όλους τους χρήστες του. Αυτή η Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης εφαρμόζεται στα περισσότερα προγράμματα του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, οι συγγραφείς του οποίου επιλέγουν τη χρήση της. (Ορισμένα άλλα προγράμματα του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) ωστόσο καλύπτονται από την Ελάσσονα Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU.) Μπορείτε κι εσείς επίσης να την εφαρμόσετε στα προγράμματά σας.

Μιλώντας για ελεύθερο λογισμικό, αναφερόμαστε στην ελευθερία, όχι στο κόστος. Οι Γενικές ‘Αδειες Δημόσιας Χρήσης είναι σχεδιασμένες να εξασφαλίζουν την ελευθερία διανομής αντιγράφων ελεύθερου λογισμικού (και την χρέωση για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, εάν είναι επιθυμητό), την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ή τη δυνατότητα πρόσβασης, την δυνατότητα τροποποίησης του λογισμικού ή της χρήσης τμήματων του σε νέα ελεύθερα προγράμματα –και ότι τα δικαιώματά αυτά είναι γνωστά.

Για την προστασία των δικαιωμάτων σας είναι απαραίτητο να τεθούν περιορισμοί, οι οποίοι θα αποτρέψουν οποιονδήποτε από το να σας στερήσει αυτά τα δικαιώματα ή να σας ζητήσει να παραιτηθείτε από αυτά. Αυτοί οι περιορισμοί σημαίνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για εσάς, αν διανέμετε αντίγραφα του λογισμικού ή το τροποποιείτε.

Για παράδειγμα, εάν διανέμετε αντίγραφα ενός τέτοιου προγράμματος, είτε δωρεάν είτε με χρέωση, πρέπει να δώσετε στους αποδέκτες όλα τα δικαιώματα που έχετε και εσείς. Πρέπει να εξασφαλίσετε, ότι και εκείνοι επίσης λαμβάνουν ή μπορούν να λάβουν τον πηγαίο κώδικα. Και πρέπει να τους επιδείξετε αυτούς τους όρους, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Προστατεύουμε τα δικαιώματά σας σε δύο στάδια: (1) διατηρούμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού, και (2) σας προσφέρουμε αυτήν την άδεια, η οποία σας δίνει τη νόμιμη άδεια να αντιγράφετε, διανέμετε και/ή τροποποείτε το λογισμικό.

Επίσης, για την προστασία κάθε δημιουργού, θέλουμε να καταστήσουμε βέβαιο, ότι όλοι κατανοούν πως δεν υπάρχει εγγύηση γι’ αυτό το ελεύθερο λογισμικό. Εάν κάποιος τροποποιήσει το λογισμικό και το διανείμει περαιτέρω, θέλουμε όλοι οι αποδέκτες του να γνωρίζουν, ότι αυτό που απέκτησαν δεν είναι το πρωτότυπο, έτσι ώστε οποιοδήποτε πρόβλημα προκληθεί από τρίτους να μην βαρύνει τη φήμη του δημιουργού.

Τέλος, κάθε ελεύθερο πρόγραμμα απειλείται διαρκώς από τις κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνίας λογισμικού. Θέλουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο αναδιανομείς ενός ελεύθερου προγράμματος να αποκτήσουν ατομικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καλύπτοντας έτσι το λογισμικό με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο, έχουμε καταστήσει σαφές, ότι κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να απονέμει σε όλους δικαίωμα ελεύθερης χρήσης, διαφορετικά να μην απονέμεται καθόλου.

Οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις αντιγραφής, διανομής και τροποποίησης ακολουθούν.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

0. Η ‘Αδεια αυτή εφαρμόζεται σε κάθε πρόγραμμα ή άλλο έργο που περιέχει την ένδειξη του δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι επιτρέπεται η διανομή του με τους όρους αυτής της Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης. Ως "Πρόγραμμα", κατωτέρω, αναφέρεται κάθε τέτοιο πρόγραμμα ή έργο, και ως "έργο βασισμένο στο Πρόγραμμα" αναφέρεται είτε το Πρόγραμμα, είτε άλλο παράγωγο έργο σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας: δηλαδή, έργο που περιέχει το Πρόγραμμα ή μέρος του, αυτούσιο ή τροποποιημένο ή/και μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα. (Στο εξής, η μετάφραση περιλαμβάνεται χωρίς περιορισμούς στον όρο "τροποποίηση".) Κάθε κάτοχος της άδειας χρήσης αναφέρεται ως "εσείς ".

Οι ενέργειες εκτός της αντιγραφής, της διανομής και της τροποποίησης δεν καλύπτονται από αυτήν την ‘Αδεια – βρίσκονται εκτός του πεδίου της. Η πράξη εκτέλεσης του Προγράμματος δεν περιορίζεται, και το προϊόν του Προγράμματος καλύπτεται μόνο εφόσον τα περιεχόμενά του συνιστούν έργο βασισμένο στο Πρόγραμμα (ανεξάρτητα από τη δημιουργία του κατά την εκτέλεση του Προγράμματος). Το κατά πόσο ισχύει αυτό εξαρτάται από το είδος του Προγράμματος.

1. Επιτρέπεται η αντιγραφή και διανομή ακριβών αντιγράφων του πηγαίου κώδικα του Προγράμματος όπως τον λαμβάνετε, σε οποιοδήποτε μέσο, με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσετε με κατάλληλο και ευδιάκριτο τρόπο σε κάθε αντίγραφο, κατάλληλη ένδειξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποποίηση εγγυητικής ευθύνης -ότι θα συμπεριλάβετε ακέραιες όλες τις ενδείξεις που αναφέρονται στην ‘Αδεια αυτή και στην απουσία οποιασδήποτε εγγύησης –καθώς και ότι θα παραδώσετε σε κάθε αποδέκτη του Προγράμματος αντίγραφο αυτής της ‘Αδειας μαζί με το Πρόγραμμα.

Έχετε δικαίωμα να χρεώσετε για τη φυσική πράξη της δημιουργίας ενός αντιγράφου, καθώς και να χρεώσετε για την παροχή εγγύησης κατά την κρίση σας.

2. Επιτρέπεται η τροποποίηση του αντιγράφου ή των αντιγράφων του Προγράμματος ή οποιουδήποτε μέρους του, δημιουργώντας έτσι ένα έργο βασισμένο στο Πρόγραμμα, καθώς και η αντιγραφή και διανομή αυτών των τροποποιήσεων ή έργων υπό τους όρους της Ενότητας 1 ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται επίσης όλοι οι κάτωθι όροι:

α) Τα τροποποιημένα αρχεία πρέπει να φέρουν εμφανείς ανακοινώσεις, στις οποίες να δηλώνεται, ότι εσείς τροποποιήσατε τα αρχεία και η ημερομηνία κάθε τροποποίησης.

β) Κάθε έργο που διανέμετε ή δημοσιεύετε, το οποίο ως όλο ή μέρος αυτού περιέχει ολόκληρο ή μέρος του Προγράμματος ή είναι παράγωγό του, πρέπει να διατίθεται ως όλον σε κάθε τρίτο μέρος, υπό αυτήν την ‘Αδεια χωρίς χρέωση.

γ) Εάν το τροποποιημένο πρόγραμμα διαβάζει εντολές διαδραστικά, κατά την εκτέλεσή του, πρέπει, κατά την έναρξη εκτέλεσής του για τέτοια διαδραστική χρήση με τον πιο συνήθη τρόπο, να εκτυπώνεται ή να εμφανίζεται στην οθόνη ανακοίνωση, η οποία θα περιλαμβάνει κατάλληλη ένδειξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και δήλωση ότι δεν υπάρχει καμιά εγγύηση (ή ότι εσείς παρέχετε εγγύηση) και ότι οι χρήστες δικαιούνται να αναδιανείμουν το πρόγραμμα υπό αυτούς τους όρους, καθώς και οδηγίες προς το χρήστη για τον τρόπο προβολής ενός αντιγράφου αυτής της ‘Αδειας. (Εξαίρεση: εάν το ίδιο το Πρόγραμμα είναι διαδραστικό αλλά κανονικά δεν εκτυπώνει τέτοιου είδους ανακοίνωση, τότε το έργο σας, το οποίο είναι βασισμένο στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται να εκτυπώνει ανακοίνωση.)

Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται στο τροποποιημένο έργο ως σύνολο. Εάν αναγνωρίσιμες ενότητες του έργου αυτού δεν παράγονται από το Πρόγραμμα, και μπορούν εύλογα να θεωρηθούν αυτούσια ως ανεξάρτητα και ξεχωριστά έργα, τότε αυτή η ‘Αδεια και οι όροι της δεν εφαρμόζονται στις ενότητες αυτές, εάν διανέμονται ως ξεχωριστά έργα. Αλλά όταν οι ίδιες ενότητες διανέμονται ως μέρος ενός συνόλου, το οποίο είναι έργο που βασίζεται στο Πρόγραμμα, η διανομή του συνόλου πρέπει να υπόκειται στους όρους αυτής της ‘Αδειας, της οποίας οι άδειες προς άλλους δικαιούχους εκτείνονται στο σύνολο, επομένως και σε κάθε μέρος του, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο δημιουργός του.

Συνεπώς, σκοπός αυτής της ενότητας δεν είναι να απαιτήσει δικαιώματα ή να αμφισβητήσει τα δικά σας δικαιώματα σε έργο, το οποίο έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από εσάς -αλλά να ασκηθεί το δικαίωμα ελέγχου της διανομής των παράγωγων ή συλλογικών έργων που βασίζονται στο Πρόγραμμα.

Επιπλέον, ο απλός συγκερασμός ενός άλλου έργου, που δεν βασίζεται στο Πρόγραμμα, με το Πρόγραμμα (ή με ένα έργο που βασίζεται στο Πρόγραμμα) σε αποθηκευτικό μέσο ή μέσο διανομής, δεν υπάγει το άλλο έργο στο πεδίο εφαρμογής αυτής της ‘Αδειας.

3. Επιτρέπεται η αντιγραφή και διανομή του Προγράμματος (ή έργου βασισμένο σε αυτό, σύμφωνα με την Ενότητα 2) σε μορφή κώδικα ή εκτελέσιμη μορφή, σύμφωνα με τους όρους των Ενοτήτων 1 και 2 ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι προβαίνετε και σε μία εκ των ακόλουθων ενεργειών:

α) Συνοδεύετε το Πρόγραμμα με τον πλήρη αντίστοιχο πηγαίο κώδικα σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, ο οποίος πρέπει να διανέμεται υπό τους όρους των Ενοτήτων 1 και 2 παραπάνω, σε ένα συνηθισμένο μέσο ανταλλαγής λογισμικού - ή,
β) Συνοδεύετε το Πρόγραμμα με γραπτή προσφορά, ισχύουσα τουλάχιστον για τρία χρόνια και με χρέωση όχι μεγαλύτερη από το κόστος διανομής του κώδικα, παράδοσης σε οποιονδήποτε τρίτο ενός πλήρους αντιγράφου του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, ο οποίος πρέπει να διανέμεται υπό τους όρους των Ενοτήτων 1 και 2 ως ανωτέρω, σε συνηθισμένο μέσο ανταλλαγής λογισμικού- ή,

γ) Συνοδεύετε το Πρόγραμμα με τις πληροφορίες που λάβατε σχετικά με την προσφορά διανομής του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα. (Η εναλλακτική αυτή επιλογή επιτρέπεται μόνο για μη εμπορική διανομή και μόνο εφόσον λάβατε το πρόγραμμα σε κώδικα μηχανής ή άλλο παράγωγο κώδικα ή εκτελέσιμη μορφή με αυτήν την προσφορά, σύμφωνα με την Υποενότητα [β] παραπάνω.)

Πηγαίος κώδικας για ένα έργο σημαίνει την προτιμώμενη μορφή του έργου για να επέλθουν τροποποιήσεις σε αυτό. Για ένα εκτελέσιμο έργο, πλήρης πηγαίος κώδικας σημαίνει όλον τον πηγαίο κώδικα για όλες τις λειτουργικές μονάδες του, συμπεριλαμβανομένων, οποιωνδήποτε σχετικών αρχείων ορισμού διασύνδεσης, καθώς και των αρχείων εντολών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της μεταγλώττισης και εγκατάστασης του εκτελέσιμου αρχείου. Ωστόσο, ως ειδική εξαίρεση, ο πηγαίος κώδικας που διανέμεται δε χρειάζεται να περιλαμβάνει οτιδήποτε διανέμεται κανονικά (είτε σε πηγαία είτε σε παράγωγη μορφή) μαζί με τα μεγαλύτερα στοιχεία (μεταγλωττιστές, πυρήνας κ.ο.κ.) του λειτουργικού συστήματος στο οποίο τρέχει το εκτελέσιμο αρχείο, εκτός εάν το στοιχείο αυτό συνοδεύει το εκτελέσιμο.

Εάν η διανομή του εκτελέσιμου ή άλλου παράγωγου κώδικα πραγματοποιείται με παροχή πρόσβασης σε καθορισμένη τοποθεσία για αντιγραφή του, τότε η παραχώρηση
ισοδύναμης πρόσβασης για αντιγραφή του πηγαίου κώδικα από την ίδια τοποθεσία λογίζεται ως διανομή του πηγαίου κώδικα – έστω και αν τα τρίτα μέλη δεν υποχρεούνται να αντιγράψουν τον πηγαίο κώδικα μαζί με τον παράγωγο.

4. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, περαιτέρω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή διανομή του Προγράμματος παρά μόνο με τον τρόπο που ρητά προβλέπεται σε αυτήν την ‘Αδεια. Κάθε άλλη απόπειρα για αντιγραφή, τροποποίηση, περαιτέρω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή διανομή του Προγράμματος είναι άκυρη και αυτομάτως καταργεί τα δικαιώματα που παραχωρεί η παρούσα ‘Αδεια. Ωστόσο, οι αποδέκτες αντίγραφων ή δικαιωμάτων μέσω της παρούσας ‘Αδειας, δεν θα απωλέσουν τα δικαιώματα χρήσης τους, εφόσον παραμένουν πλήρως συμμορφωμένοι με τους όρους της ‘Αδειας.

5. Δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή της παρούσας ‘Αδειας, εφόσον δεν έχει υπογραφεί. Ωστόσο, τίποτε άλλο δεν δίνει το δικαίωμα τροποίησης ή διανομής του Προγράμματος ή των παραγώγων έργων του. Τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται από το νόμο, σε περίπτωση μη αποδοχής της αυτής της ‘Αδειας. Επομένως, με την τροποποίηση ή διανομή του Προγράμματος (ή οποιουδήποτε έργου βασισμένου στο Πρόγραμμα) δηλώνετε, ότι αποδέχεστε την παρούσα ‘Αδεια, καθώς και όλους τους όρους και προϋποθέσεις της για αντιγραφή, διανομή ή τροποποίηση του Προγράμματος ή έργων βασισμένων σε αυτό.

6. Σε κάθε αναδιανομή του Προγράμματος (ή κάθε έργου βασισμένου στο Πρόγραμμα), ο αποδέκτης αυτόματα λαμβάνει μια άδεια από τον αρχικό δικαιούχο να αντιγράψει, διανείμει ή τροποποιήσει το Πρόγραμμα σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται η επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην άσκηση των δικαιωμάτων των αποδεκτών, τα οποία παρέχονται εδώ. Δεν είστε εσείς υπεύθυνοι να επιβάλετε τη συμμόρφωση τρίτων μερών σε αυτήν την άδεια.

7. Εάν, κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ισχυρισμού παραβίασης δικαίωματος ευρεσιτεχνίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο (μη περιοριζόμενο σε θέματα ευρεσιτεχνίας), σας επιβληθούν όροι (με δικαστική απόφαση, συμφωνία ή άλλο τρόπο), οι οποίοι αντιβαίνουν τους όρους της παρούσας ‘Αδειας, οι όροι εκείνοι δεν σας απαλλάσσουν από τους όρους της παρούσας ‘Αδειας. Εάν η διανομή δεν είναι δυνατή έτσι ώστε να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την ‘Αδεια και άλλες σχετικές υποχρεώσεις σας, τότε δεν σας επιτρέπεται καθόλου η διανομή του Προγράμματος. Για παράδειγμα, εάν μια άδεια ευρεσιτεχνίας δεν επιτρέπει την αναδιανομή του Προγράμματος χωρίς καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιονδήποτε λαμβάνει αντίγραφα άμεσα ή έμμεσα από εσάς, τότε ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να ικανοποιηθεί τόσο η άδεια ευρεσιτεχνίας όσο και η παρούσα ‘Αδεια, είναι να αποφευχθεί εντελώς η διανομή του Προγράμματος.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ενότητας καταστεί άκυρο ή ανεφάρμοστο υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, το υπόλοιπο μέρος της ενότητας αυτής συνεχίζει να ισχύει και η ενότητα ως σύνολο συνεχίζει να εφαρμόζεται σε άλλες συνθήκες.

Δεν ανήκει στους σκοπούς της ενότητας αυτής να εξωθήσει σε παραβίαση ευρεσιτεχνιών ή άλλων αξιώσεων ιδιοκτησίας ή σε αμφισβήτηση του κύρους τέτοιων αξιώσεων. Μοναδικός σκοπός αυτής της ενότητας είναι να προστατεύσει την ακεραιότητα του συστήματος διανομής ελεύθερου λογισμικού, η οποία υλοποιείται με την πρακτική των αδειών δημόσιας χρήσης. Πολλοί άνθρωποι έχουν συμβάλει γενναιόδωρα στο ευρύ φάσμα λογισμικού που διανέμεται με αυτό το σύστημα, εμπιστευόμενοι την αδιάλειπτη εφαρμογή αυτού του συστήματος. Είναι στην ευχέρεια του δημιουργού/δωρητή να αποφασίσει εάν προτίθεται να διανείμει λογισμικό μέσω οποιουδήποτε άλλου συστήματος, και ένας δικαιούχος άδειας δεν μπορεί να επιβάλει αυτήν την επιλογή.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να καταστήσει σαφές ό,τι συνεπάγεται το υπόλοιπο τμήμα της παρούσας ‘Αδειας.

8. Εάν η διανομή ή/και η χρήση του Προγράμματος εμποδίζεται σε ορισμένα κράτη, είτε από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας είτε από διασυνδέσεις καλυπτόμενες από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο αρχικός δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάγει το Πρόγραμμα σε αυτήν την ‘Αδεια επιτρέπεται να προσθέσει έναν ρητό γεωγραφικό περιορισμό στη διανομή, εξαιρώντας εκείνα τα κράτη, έτσι ώστε η διανομή να επιτρέπεται μόνο στα κράτη, τα οποία δεν εξαιρούνται. Σε αυτήν την περίπτωση, η παρούσα ‘Αδεια ενσωματώνει τον περιορισμό σαν να ήταν διατυπωμένος στο σώμα της παρούσας ‘Αδειας.

9. Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει περιστασιακά αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης. Αυτές οι νέες εκδόσεις θα είναι συναφείς στο πνεύμα με την παρούσα έκδοση, όμως ενδέχεται να διαφέρουν στις λεπτομέρειες, καθώς επιλαμβάνονται νέων προβλημάτων και ζητημάτων.

Σε κάθε έκδοση δίνεται ένας διακριτικός αριθμός έκδοσης. Εάν στο Πρόγραμμα ορίζεται ένας αριθμός έκδοσης της παρούσας ‘Αδειας, η οποία εφαρμόζεται σε αυτό, καθώς και "οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση", μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων είτε αυτής της έκδσοης, είτε οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης έχει δημοσιευτεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation). Εάν στο Πρόγραμμα δεν καθορίζεται αριθμός έκδοσης της ‘Αδειας, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση έχει δημοσιευθεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

10. Εάν επιθυμείτε να ενσωματώσετε τμήματα του Προγράμματος σε άλλα ελεύθερα προγράμματα, των οποίων οι όροι διανομής είναι διαφορετικοί, επικοινωνήστε με τον δημιουργό για να ζητήσετε άδεια. Σε ό,τι αφορά το λογισμικό του οποίου η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (σε ορισμένες περιπτώσεις προβαίνει σε εξαιρέσεις). Η απόφαση λαμβάνεται βάσει του διττού στόχου διατήρησης του ελεύθερου καθεστώτος όλων των παραγώγων έργων του ελεύθερου λογισμικού πνευματικής ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού, και της προώθησης της δυνατότητας να μοιράζεται και να επαναχρησιμοποιείται το λογισμικό γενικότερα.

Έλλειψη εγγύησης

11. Επειδή για το πρόγραμμα παρέχεται άδεια χωρίς χρέωση, δεν υπάρχει εγγύηση για το πρόγραμμα, στο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική έγγραφη δήλωση, οι κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και τρίτα μέρη παρέχουν το πρόγραμμα “ως έχει” χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση.
Ο κίνδυνος ως προς την ποιότητα και επίδοση του προγράμματος βαρύνει εξ ολοκλήρου εσάς. Εάν το πρόγραμμα αποδειχθεί ελαττωματικό, αναλαμβάνετε το κόστος όλων των απαραίτητων εργασιών επισκευής ή επιδιόρθωσης.

12. Σε καμία περίπτωση, εκτός εάν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή έγγρασφη συμφωνία, ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που μπορεί να τροποποιήσει ή/και αναδιανείμει το πρόγραμμα όπως προβλέπεται παραπάνω, δεν είναι υπεύθυνος απέναντί σας για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των γενικών, ειδικών, τυχαίων ή συνεπακόλουθων ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απώλειας δεδομένων ή της αλλοίωσης της ακρίβειας τους ή απώλειας που επήλθε από εσάς ή από τρίτα μέρη ή αδυναμίας λειτουργίας του προγράμματος με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα), έστω και αν ο κάτοχος αυτός ή το άλλο μέρος έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών.

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Τρόπος εφαρμογής των όρων στα νέα σας Προγράμματα

Κατά την ανάτπυξη ενός νέου προγράμματος και εάν στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή χρήση του από το κοινό, ο καλύτερος τρόπος επίτευξης της είναι να γίνει ελεύθερο λογισμικό, το οποίο όλοι θα μπορούν να αναδιανέμουν και να τροποποιούν υπό τους όρους αυτούς.
Για να γίνει αυτό, πρέπει να επισυνάψετε την ακόλουθη ένδειξη στο πρόγραμμα. Είναι ασφαλέστερο να την επισυνάψετε στην αρχή κάθε αρχείου πηγαίου κώδικα, ώστε να εκφράζεται πιο αποτελεσματικά ο αποκλεισμός της εγγύησης -και κάθε αρχείο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον την ένδειξη της "πνευματικής ιδιοκτησίας" και μια ένδειξη της θέσης ολόκληρης της ανακοίνωσης.

<μια σειρά για να δηλωθεί το όνομα του προγράμματος και μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας του.>
Copyright (C) <έτος> <όνομα δημιουργού>

Το πρόγραμμα αυτό είναι ελεύθερο λογισμικό. Επιτρέπεται η αναδιανομή ή/και τροποποίησή του υπό τους όρους της Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) -είτε της έκδοσης 2 της ‘Αδειας, είτε (κατ' επιλογήν) οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης.

Το πρόγραμμα αυτό διανέμεται με την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί χρήσιμο, παρόλα αυτά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ –χωρίς ούτε και την σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License).

Θα πρέπει να έχετε λάβει ένα αντίγραφο της Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License) μαζί με αυτό το πρόγραμμα. Εάν όχι, επικοινωνήστε γραπτώς με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Επίσης, προσθέστε πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου.

Εάν το πρόγραμμα είναι διαδραστικό, φροντίστε ώστε κατά την εκκίνησή του σε διαδραστική λειτουργία να εμφανίζει μια σύντομη ένδειξη όπως η παρακάτω:

<Όνομα_προγράμματος> έκδοση <αριθμός_έκδοσης>, Copyright (C) <έτος> <όνομα_δημιουργού>
Το <όνομα_προγράμματος> διανέμεται ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Για λεπτομέρειες πληκτρολογήστε `show w'.
Το λογισμικό αυτό είναι ελεύθερο, και η αναδιανομή του είναι ευπρόσδεκτη υπό συγκεκριμένους όρους. Πληκτρολογήστε `show c' για λεπτομέρειες.

Οι υποθετικές εντολές `show w' και `show c' θα πρέπει να προβάλλουν τις αντίστοιχες ενότητες της Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης. Ασφαλώς οι εντολές που χρησιμοποιείτε δεν είναι απαραίτητο να ονομάζονται `show w' και `show c'. Μπορούν να είναι ακόμη και σύνδεσμοι που ενεργοποιούνται με πάτημα του ποντικιού ή στοιχεία μενού—ο,τιδήποτε ταιριάζει με το πρόγραμμά σας.

Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε από τον εργοδότη σας (εάν εργάζεστε ως προγραμματιστής) ή τη σχολή σας, εάν υπάρχουν, να υπογράψουν μια "δήλωση αποκήρυξης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας" (copyright disclaimer) για το πρόγραμμα, εάν το κρίνετε απαραίτητο. Παρατίθεται υπόδειγμα, συμπληρώστε τα ονόματα:

Η <επωνυμία_εταιρίας/σχολής> δια του παρόντος παραιτείται από οποιοδήποτε όφελος από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του προγράμματος <όνομα_προγράμματος>', το οποίο δημιουργήθηκε από τον <όνομα_δημιουργού>.

<υπογραφή_εκπροσώπου_εταιρίας/σχολής>, <ημερομηνία, έτος>
<όνομα εκπροσώπου εταιρείας/σχολής>, <θέση εκπροσώπου στην εταιρεία/σχολή>

Η παρούσα Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση του προγράμματός σας σε προγράμματα που καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν το πρόγραμμά σας αποτελεί βιβλιοθήκη συναρτήσεων, θα είναι ενδεχομένως χρησιμότερο να επιτρέπετε σύνδεση εφαρμογών που καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με τη βιβλιοθήκη. Εάν όντως αυτό επιθυμείτε, χρησιμοποιήστε τη Ελάσσονα Γενική ’Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU Lesser General Public License) αντί της παρούσας ‘Aδειας.

ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET
Τελευταία επεξεργασία από boukouvalas και Σάβ Σεπ 12, 2009 5:45 pm, έχει επεξεργασθεί 3 φορά/ες συνολικά
Άβαταρ μέλους
boukouvalas
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 162
Εγγραφή: Τρί Μάιος 26, 2009 5:11 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό linuxman » Σάβ Σεπ 12, 2009 5:22 pm

Καλό θα ήτανε να παραθέσεις εάν υπάρχει στα ελληνικά και την ίδια την άδεια .
Οδηγίες προς Νεοεισερχόμενους
LinuxMint 17 qiana 3.13.0-24-generic 64bit (el_GR.UTF-8, X-Cinnamon cinnamon)
Intel Core i3-2310M CPU @ 2.10GHz ‖ RAM 3866 MiB ‖ Dell Inc. 0D7C51 - Dell Inc. Dell System Vostro 3750
Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics [8086:0116]
wlan0: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] [8086:008a]
Άβαταρ μέλους
linuxman
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 912
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 28, 2009 2:39 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό boukouvalas » Σάβ Σεπ 12, 2009 5:31 pm

Παρέθεσα τη v.2 την οποία μετέφρασε η Έλενα Σπυροπούλου της ΕΕΧΙ σχετικά πρόσφατα. Για τις υπόλοιπες θα κάνω copy/paste από τη Wikipedia.
Άβαταρ μέλους
boukouvalas
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 162
Εγγραφή: Τρί Μάιος 26, 2009 5:11 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό linuxman » Σάβ Σεπ 12, 2009 5:34 pm

Κώστας Μπουκουβάλας έγραψε:Παρέθεσα τη v.2 την οποία μετέφρασε η Έλενα Σπυροπούλου της ΕΕΧΙ σχετικά πρόσφατα. Για τις υπόλοιπες θα κάνω copy/paste από τη Wikipedia.

Σωστός , τόνισε και μερικά σημεία που είναι σημαντικά .
Οδηγίες προς Νεοεισερχόμενους
LinuxMint 17 qiana 3.13.0-24-generic 64bit (el_GR.UTF-8, X-Cinnamon cinnamon)
Intel Core i3-2310M CPU @ 2.10GHz ‖ RAM 3866 MiB ‖ Dell Inc. 0D7C51 - Dell Inc. Dell System Vostro 3750
Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics [8086:0116]
wlan0: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] [8086:008a]
Άβαταρ μέλους
linuxman
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 912
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 28, 2009 2:39 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη


Επιστροφή στο Άδειες ΕΛ/ΛΑΚΜέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron