Κανόνες Λειτουργίας Forum

Κανόνες Λειτουργίας Forum


Εισαγωγή
Το φόρουμ της Ελληνικής Ένωσης Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού - Εργαστήριο GNU/Linux Θεσσαλονίκης έχει στόχο να προάγει τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού και του λογισμικού ανοικτού κώδικα εν γένει, την δημιουργία μιας διαλειτουργικής βάσης για το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux και τις διανομές του, να βοηθήσει τα μέλη του να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες του ΕΛ/ΛΑΚ, να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα, να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν στη βάση της συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης στο πλαίσιο μιας δημιουργικής κοινότητας.

1. Γενικά
Οι παρακάτω κανόνες διέπουν τη λειτουργία του φόρουμ και τη συμπεριφορά μελών και χρηστών αυτού. Μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Στόχος τους δεν είναι η λογοκρισία ή ο περιορισμός της δυνατότητας των μελών να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους, αλλά η ομαλή και παραγωγική διεξαγωγή των συζητήσεων. Η εγγραφή και η συμμετοχή κάποιου στο φόρουμ σημαίνει την πλήρη αποδοχή των κανόνων, όπως και της απεριόριστης δυνατότητας των διαχειριστών και συντονιστών να ελέγχουν την εφαρμογή τους. Αν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με τους κανόνες, έχει το δικαίωμα να μη συμμετέχει στις δραστηριότητες και συζητήσεις του φόρουμ.

2. Αποποίηση ευθύνης για το περιεχόμενο των μηνυμάτων
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο φόρουμ αντιπροσωπεύουν τους αποστολείς τους οι οποίοι είναι και αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Συνεπώς δεν εκφράζουν τη γνώμη των διαχειριστών / συντονιστών αυτού ή των υπολοίπων μελών. Αν και οι διαχειριστές / συντονιστές παρακολουθούν την τήρηση των κανόνων σωστής λειτουργίας, είναι ευνόητο ότι δεν είναι σε θέση να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο κάθε μηνύματος. Ο χρήστης που ενδεχομένως θίγεται προσωπικά από το περιεχόμενο ενός μηνύματος ή εκτιμά ότι αυτό είναι γενικότερα προσβλητικό και παραβαίνει τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της κοινότητας, παρακαλείται να επικοινωνεί άμεσα με τους διαχειριστές / συντονιστές του φόρουμ μέσω προσωπικού μηνύματος και να εκφράζει τα παράπονα του.

3. Ρόλος των διαχειριστών / συντονιστών
Οι διαχειριστές / συντονιστές του φόρουμ έχουν απεριόριστο δικαίωμα να ελέγχουν και να επιβάλουν την εφαρμογή των κανόνων. Εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, μπορούν -με στόχο πάντα την τήρηση των κανόνων και την ομαλή λειτουργία του φόρουμ- να διαγράψουν πλήρως, να κάνουν μη ορατό ή να τροποποιήσουν ένα θέμα συζήτησης, τίτλο, μήνυμα ή υπογραφή. Μπορούν επίσης να επιβάλουν στο μέλος που παρέβη τους κανόνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την πιθανή επανάληψή της, οτιδήποτε από τα παρακάτω: παρατήρηση μέσω προσωπικού μηνύματος, προληπτικό έλεγχο των μηνυμάτων του, προσωρινή και -ως έσχατο μέτρο- οριστική απαγόρευση της συμμετοχής του στο φόρουμ.

4. Περιεχόμενο των μηνυμάτων
Τόσο τα θέματα που ανοίγουν, όσο και τα μηνύματα που αποστέλλονται σε ένα ήδη ανοιχτό θέμα, πρέπει να είναι συμβατά με τις κατηγορίες συζήτησης, το περιεχόμενο του θέματος και τους σκοπούς του φόρουμ. Ο αποστολέας ενός νέου μηνύματος οφείλει να λαμβάνει υπόψη ό,τι έχει ως εκείνη τη στιγμή δημοσιευθεί στο συγκεκριμένο θέμα και να αποστέλλει το δικό του μήνυμα έχοντας ως στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό της συζήτησης. Είναι αυτονόητο ότι οι χρήστες μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους ελεύθερα, για κάθε θέμα που ανοίγει και συζητείται. Επιβάλλεται να το κάνουν αυτό με ευγένεια και πνεύμα σεβασμού του συνομιλητή τους, χωρίς τη χρήση προσβλητικών και επιθετικών χαρακτηρισμών και χωρίς να θίγουν, άμεσα ή έμμεσα, τα υπόλοιπα μέλη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποστολή περιεχομένου με σκοπό τη διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και η δημοσίευση «referral links» που αποσκοπούν σε εμπορική διαφήμιση, προσωπική προβολή ιστολογίου-forum ή και προβολή ιστολογίων-forums τρίτων με σκοπό την εσκεμμένη αυτοπροβολή-προβολή ή και αύξηση επισκεπτών-μελών. Επιπρόσθετα των παραπάνω απαγορεύεται η δημοσίευση πειρατικού, πορνογραφικού, απειλητικού, ρατσιστικού ή προσβλητικού για κοινωνικές ομάδες, μειονότητες, εθνότητες και θρησκείες περιεχομένου. Απαγορεύεται επίσης η αποστολή υλικού που υπόκειται σε copyright και η παροχή πληροφοριών για τρόπους απόκτησης ή εκμετάλλευσης κλεψίτυπου λογισμικού. Τέλος, δεν επιτρέπεται στους χρήστες να δημοσιοποιούν στοιχεία των υπολοίπων μελών (πχ. πραγματικό όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ.) χωρίς την άδεια τους.

5. Εγγραφή μελών
Κάθε ενδιαφερόμενος/η να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του φόρουμ έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα εγγραφής που γίνεται από την αρχική ιστοσελίδα του Ιστότοπου | Εγγραφή. Εφόσον αποδέχεται τους κανόνες και ολοκληρώσει την εγγραφή του, μπορεί να συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα στις συζητήσεις. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να διατηρούν ένα μόνο λογαριασμό στο φόρουμ.

6. Περιεχόμενο του φόρουμ
Το περιεχόμενο του φόρουμ της Ελληνικής Ένωσης Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού - Εργαστήριο GNU/Linux Θεσσαλονίκης διέπεται κάτω από την άδεια Creative Commons, Αναφορά προέλευσης-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα, βασισμένο σε μία εργασία του GreekLUG.cron