προβλημα με webcam creative ubuntu 9.10  Το θέμα επιλύθηκε

hardware-drivers για περιφερειακά (εκτυπωτές, modems, κάμερες, εξ. σκληροί, κλπ)

Δημοσίευσηαπό delis » Πέμ Σεπ 23, 2010 7:43 pm

Η καμερα λειτουργουσε κανονικα στα 9.10 μετα ομως απο προβλημα εγκαταστασης των 10.04 φορματ και επανεγκατασταση 9.10 δεν λειτουργει.
Το αποτελεσμα της lsusb ειναι


Κώδικας: Επιλογή όλων
Bus 002 Device 004: ID 04cc:8116 Philips Semiconductors Camera
Bus 002 Device 002: ID 045e:009d Microsoft Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 148f:2573 Ralink Technology, Corp. RT2501USB Wireless Adapter
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub       


και της lsmod

Κώδικας: Επιλογή όλων
Module                  Size  Used by
aes_i586                8124  1
aes_generic            27484  1 aes_i586
snd_usb_audio          84224  1
snd_usb_lib            16284  1 snd_usb_audio
snd_hwdep               7200  1 snd_usb_audio
pwc                    81632  0
videodev               36736  1 pwc
v4l1_compat            14336  1 videodev
binfmt_misc             8356  1
vboxnetadp              7296  0
vboxnetflt             14344  0
vboxdrv               177320  2 vboxnetadp,vboxnetflt
arc4                    1660  2
ecb                     2524  2
rt73usb                26336  0
crc_itu_t               1852  1 rt73usb
rt2500usb              21152  0
rt2x00usb              11548  2 rt73usb,rt2500usb
rt2x00lib              29756  3 rt73usb,rt2500usb,rt2x00usb
led_class               4096  1 rt2x00lib
input_polldev           3716  1 rt2x00lib
mac80211              181140  2 rt2x00usb,rt2x00lib
cfg80211               93052  2 rt2x00lib,mac80211
iptable_filter          3100  0
snd_intel8x0           30168  2
snd_ac97_codec        101216  1 snd_intel8x0
ac97_bus                1532  1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss            37920  0
snd_mixer_oss          16028  1 snd_pcm_oss
snd_pcm                75296  4 snd_usb_audio,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy           2656  0
snd_seq_oss            28576  0
snd_seq_midi            6464  0
snd_rawmidi            22176  2 snd_usb_lib,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event      6940  2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq                50224  6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
joydev                 10240  0
psmouse                57332  0
serio_raw               5280  0
ip_tables              11692  1 iptable_filter
x_tables               16544  1 ip_tables
ppdev                   6688  0
parport_pc             31940  1
snd_timer              22276  2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device          6920  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
nvidia               7089800  34
snd                    59204  18 snd_usb_audio,snd_hwdep,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore               7264  1 snd
snd_page_alloc          9156  2 snd_intel8x0,snd_pcm
shpchp                 32272  0
lp                      8964  0
parport                35340  3 ppdev,parport_pc,lp
dm_raid45              84228  0
xor                    15620  1 dm_raid45
hid_microsoft           3328  0
usbhid                 38208  0
floppy                 54916  0
sis900                 19932  0
mii                     5212  1 sis900
sis_agp                 6972  1
agpgart                34988  2 nvidia,sis_agp


και μερος της dmesg

Κώδικας: Επιλογή όλων
 37.520018] usb 4-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
[   37.818009] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[   37.840819] Linux video capture interface: v2.00
[   37.845290] pwc: Philips webcam module version 10.0.13 loaded.
[   37.845296] pwc: Supports Philips PCA645/646, PCVC675/680/690, PCVC720[40]/730/740/750 & PCVC830/840.
[   37.845301] pwc: Also supports the Askey VC010, various Logitech Quickcams, Samsung MPC-C10 and MPC-C30,
[   37.845307] pwc: the Creative WebCam 5 & Pro Ex, SOTEC Afina Eye and Visionite VCS-UC300 and VCS-UM100.
[   37.845359] pwc: Sotec Afina Eye USB webcam detected.
[   38.101908] pwc: Registered as /dev/video0.
[   38.107882] input: PWC snapshot button as /devices/pci0000:00/0000:00:03.2/usb4/4-2/input/input5
[   38.108016] usbcore: registered new interface driver Philips webcam
[   39.014098] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[   85.040965] wlan1: authenticate with AP 00:05:59:07:28:a3
[   85.080018] wlan1: authenticated
[   85.080025] wlan1: associate with AP 00:05:59:07:28:a3
[   85.084506] wlan1: RX AssocResp from 00:05:59:07:28:a3 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[   85.084513] wlan1: associated
[   85.103862] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
[   90.096637] padlock: VIA PadLock not detected.
[   95.700013] wlan1: no IPv6 routers present
[ 2025.532242] usb 4-2: USB disconnect, address 2
[ 2036.312025] usb 3-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
[ 2036.610058] usb 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2036.614304] pwc: Sotec Afina Eye USB webcam detected.
[ 2036.893920] pwc: Registered as /dev/video0.
[ 2036.905906] input: PWC snapshot button as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/usb3/3-3/input/input6
[ 2107.503187] usb 3-3: USB disconnect, address 3
[ 2111.936039] usb 3-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
[ 2112.234019] usb 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2112.239077] pwc: Sotec Afina Eye USB webcam detected.
[ 2112.517937] pwc: Registered as /dev/video0.
[ 2112.529908] input: PWC snapshot button as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/usb3/3-3/input/input7
[ 3419.698381] __ratelimit: 3 callbacks suppressed
[ 3419.698390] type=1503 audit(1285248303.023:24): operation="open" pid=2972 parent=2970 profile="/usr/sbin/mysqld-akonadi" requested_mask="::r" denied_mask="::r" fsuid=1000 ouid=0 name="/sys/devices/system/cpu/"
[ 8268.855152] usb 3-3: USB disconnect, address 4
[13421.768032] usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
[13422.065581] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[13422.069527] pwc: Sotec Afina Eye USB webcam detected.
[13422.349483] pwc: Registered as /dev/video0.
[13422.361465] input: PWC snapshot button as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/usb2/2-2/input/input8
[13517.656615] process `skype' is using obsolete setsockopt SO_BSDCOMPAT
[13754.285951] usb 2-2: USB disconnect, address 3
[13762.732028] usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
[13763.029194] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[13763.033415] pwc: Sotec Afina Eye USB webcam detected.
[13763.313068] pwc: Registered as /dev/video0.
[13763.325083] input: PWC snapshot button as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/usb2/2-2/input/input9


εκανα ψαξιμο για 04cc:8116 linux και βρηκα αυτο http://cateee.net/lkddb/web-lkddb/USB_PWC.html οπου υπαρχει

CONFIG_USB_PWC: USB Philips Cameras
General informations

The Linux kernel configuration item CONFIG_USB_PWC has multiple definitions:
drivers/media/video/pwc/Kconfig

The configuration item CONFIG_USB_PWC:

* prompt: USB Philips Cameras
* type: tristate
* depends on: CONFIG_VIDEO_V4L1
* defined in drivers/media/video/pwc/Kconfig
* found in Linux Kernels: from 2.6.0 release still available on 2.6.34 release
* module created: pwc, pwc

Help text

Say Y or M here if you want to use one of these Philips & OEM webcams: * Philips PCA645, PCA646 * Philips PCVC675, PCVC680, PCVC690 * Philips PCVC720/40, PCVC730, PCVC740, PCVC750 * Philips SPC900NC * Askey VC010 * Logitech QuickCam Pro 3000, 4000, 'Zoom', 'Notebook Pro' and 'Orbit'/'Sphere' * Samsung MPC-C10, MPC-C30 * Creative Webcam 5, Pro Ex * SOTEC Afina Eye * Visionite VCS-UC300, VCS-UM100

The PCA635, PCVC665 and PCVC720/20 are not supported by this driver and never will be, but the 665 and 720/20 are supported by other drivers.

Some newer logitech webcams are not handled by this driver but by the Usb Video Class driver (linux-uvc).

The built-in microphone is enabled by selecting USB Audio support.

To compile this driver as a module, choose M here: the module will be called pwc.


οπως και αυτο

Hardware
USB

Numeric ID (from LKDDb) and names (from usb.ids) of recognized devices:
........................................................................................
........................................................................................
# vendor: 04c8 ("Konica Corp."), product: 0720 ("Digital Color Camera")
# vendor: 04cc ("Philips Semiconductors"), product: 8116 ("Camera")
# vendor: 04cc ("Philips Semiconductors"), product: 8116 ("Camera")
# vendor: 04cc ("Philips Semiconductors"), product: 8116 ("Camera")
# vendor: 0545 ("Xirlink, Inc."), product: 8002 ("IBM NetCamera"), bcd min: 778, bcd max:778
......................................................................................
......................................................................................

οπως και αυτο

LKDDb

Raw data from LKDDb:
.....................................................................................
.....................................................................................
# lkddb usb 04cc 8116 ...... ...... 0000 ffff :: CONFIG_PCI CONFIG_USB CONFIG_USB_DABUSB CONFIG_USB_DSBR CONFIG_USB_ET61X251 CONFIG_USB_IBMCAM CONFIG_USB_KONICAWC CONFIG_USB_OV511 CONFIG_USB_PWC CONFIG_USB_SE401 CONFIG_USB_SN9C102 CONFIG_USB_STV680 CONFIG_USB_VICAM CONFIG_USB_W9968CF :: drivers/usb/media/pwc/pwc-if.c
# lkddb usb 04cc 8116 ...... ...... 0000 ffff :: CONFIG_USB CONFIG_USB_DABUSB CONFIG_USB_DSBR CONFIG_USB_IBMCAM CONFIG_USB_KONICAWC CONFIG_USB_OV511 CONFIG_USB_PWC CONFIG_USB_SE401 CONFIG_USB_STV680 CONFIG_USB_VICAM :: drivers/usb/media/pwc-if.c
# lkddb usb 04cc 8116 ...... ...... 0000 ffff :: CONFIG_USB_PWC :: drivers/media/video/pwc/pwc-if.c

και εδω τελος για τις γνωσεις μου. PLS καποια βοηθεια ????? καποια προταση ??????
Τελευταία επεξεργασία από linuxman και Παρ Σεπ 24, 2010 1:17 am, έχει επεξεργασθεί 2 φορά/ες συνολικά
Αιτία: add [code][/code]
Άβαταρ μέλους
delis
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 8
Εγγραφή: Δευτ Νοέμ 02, 2009 7:37 pm

Δημοσίευσηαπό linuxman » Παρ Σεπ 24, 2010 1:29 am

Από το dmesg βλέπω ότι την βλέπει κανονικά και φορτώνει και τον οδηγό τις κάμερας .
Που δεν λειτουργεί ?
Δοκίμασες με Cheese , AMSN , Google Talk η δεν λειτουργεί με Skype μόνο ?
Παράξενο που πριν ήτανε οκ και τώρα όχι .
Αν το κάνει μόνο στο Skype δοκίμασε να ανοίξεις το Skype από τερματικό με την εντολή

Κώδικας: Επιλογή όλων
LD_PRELOAD=/usr/lib32/libv4l/v4l1compat.so skype
αν τότε θα είναι οκ τότε είναι θέμα του Skype και όχι τις κάμερας .
Άλλα αντέγραψε τα μηνύματα που θα σε βγάλει στο τερματικό μετά από το άνοιγμα του Skype .
Αντέγραψε τα και βάλε τα εδώ να δούμε .

Υ.Γ. Μηνύματα από τερματικό καλώ είναι να βάζουμε με
Κώδικας: Επιλογή όλων
[code]εδώ[/code]
Οδηγίες προς Νεοεισερχόμενους
LinuxMint 17 qiana 3.13.0-24-generic 64bit (el_GR.UTF-8, X-Cinnamon cinnamon)
Intel Core i3-2310M CPU @ 2.10GHz ‖ RAM 3866 MiB ‖ Dell Inc. 0D7C51 - Dell Inc. Dell System Vostro 3750
Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics [8086:0116]
wlan0: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] [8086:008a]
Άβαταρ μέλους
linuxman
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 912
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 28, 2009 2:39 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό delis » Παρ Σεπ 24, 2010 2:22 pm

Ευχαριστω για την απαντηση. :)
Ειναι οντως παραξενο. :?
Δεν ειναι θεμα μονο με το skype.
cheese,camorama,quvcview τα δοκιμασα ολα ξανα και ξανα.Η καμερα ειναι τελειως νεκρη.
Οταν εγκατεστησα το pwc απο synaptic προς στιγμη με το cheese αναψε μια φορα το φωτακι της αλλα μετα τιποτε.
Τι να πω.Καμμια καλη ιδεα???? :mrhelp:
Άβαταρ μέλους
delis
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 8
Εγγραφή: Δευτ Νοέμ 02, 2009 7:37 pm

Δημοσίευσηαπό linuxman » Παρ Σεπ 24, 2010 2:43 pm

Αλλού κάμερα λειτουργεί , σε άλλη εγκατάσταση έστω παρόμοια ?
Αν όχι μήπως τα έφτυσε ?
Οδηγίες προς Νεοεισερχόμενους
LinuxMint 17 qiana 3.13.0-24-generic 64bit (el_GR.UTF-8, X-Cinnamon cinnamon)
Intel Core i3-2310M CPU @ 2.10GHz ‖ RAM 3866 MiB ‖ Dell Inc. 0D7C51 - Dell Inc. Dell System Vostro 3750
Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics [8086:0116]
wlan0: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] [8086:008a]
Άβαταρ μέλους
linuxman
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 912
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 28, 2009 2:39 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

  Το θέμα επιλύθηκε

Δημοσίευσηαπό delis » Παρ Σεπ 24, 2010 5:42 pm

Ενεργοποιειται αλλα δεν εχει εικονα , μαλλον τα εφτυσε.
Ευχαριστω για την βοηθεια παντως Clapping
Άβαταρ μέλους
delis
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 8
Εγγραφή: Δευτ Νοέμ 02, 2009 7:37 pm


Επιστροφή στο ΠεριφερειακάΜέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron